Studie a články

Ke zvážení (2012)

Obviňuji radu (2012)

Francouzský kněz promlouvá (2012)

Müller – papežův muž na svém místě? (2012)

Cílem je obrátit FSSPX ke koncilnímu myšlení (2012)

Dokázat si zachovat rozum (2012)

Úcta k jiným náboženstvím (1997)

Proč nemohu věřit Benediktu XVI. (2012)

Dopis tří biskupů FSSPX generálnímu představenému (2012)

Rozpory Benedikta XVI. a Neokatechumenátní cesta (2012)

Vzpomínky destruktivního myslitele - 2. část (1999)

Vzpomínky destruktivního myslitele - 1. část (1999)

Kristus Král 1979