středa 27. července 2022

Co je „Rada pro inkluzivní kapitalismus“? (2022)

Co je „Rada pro inkluzivní kapitalismus“? (2022)

…Je to Nový světový řád.

14. července 2022

https://alt-market.us/wp-content/uploads/2022/07/NWOdollar1.jpg

Brandon Smith

Myšlenka, že mezi finančními a politickými elitami existuje agenda pro globální vládu, se v oficiálních médiích a v médiích establishmentu dlouho nazývá „konspirační teorií“. A bohužel, i když přesvědčíte lidi, aby se podívali na důkazy a přijali, že bankovní instituce a jistí politici spolupracují pro své vlastní záměry, mnozí PŘESTO nepřijmou představu, že konečným cílem těchto mocných je jednosvětová říše. Přes takovou věc se prostě nepřenesou.

Lidé budou říkat, že establishment je poháněn jen hrabivostí a že tyto vztahy jsou křehké a založené pouze na individuálních zájmech. Budou říkat, že krizové události a posuny ve společenských a politických trendech jsou nahodilé a že nejsou produktem záměrného plánování. Budou říkat, že elitáři se nikdy nebudou schopní shodnout, protože jsou příliš zahledění do sebe atd.

Všechny tyto argumenty jsou pro veřejnost mechanismem, jak se vypořádat s důkazy, které jinak nemohou odmítnout. Když jsou fakta konkrétní a existující moc se otevřeně přizná ke svým plánům, někteří lidé se vrátí ke zmatenému odmítání. Nechtějí věřit, že by mohlo v takovém rozsahu skutečně existovat organizované zlo. Kdyby existovalo, pak vše, co si mysleli, že vědí o světě, by bylo mylné.

Po mnoho let se o agendě ke globální vládě pouze šeptalo v kruzích elity, ale vždy jednou za čas o tom jeden z nich na veřejnosti promluvil nahlas. Snad díky namyšlenosti nebo možná proto, že cítili, že je správný čas uvyknout obyvatelstvo na přijetí této možnosti. Kdykoliv to zmínili, nazývalo se to „Nový světový řád“. Světoví vůdci počínaje Georgem W. Bushem přes Baracka Obamu, Joea Bidena, Gordona Browna až po Tonyho Blaira všichni ve svých projevech hovořili o „Novém světovém řádu“ (NWO). Peněžní a politické elity lidí jako jsou George Soros a Henry Kissinger neustále v průběhu let zmiňovaly NWO.

Jeden z citátů, který ohledně této agendy odhaluje nejvíc, pochází od zástupce státního sekretáře v Clintonově administrativě Stroba Talbota, který v časopisu TIME řekl:

„V příštím století budou národy, jak jsme je znali, zastaralé. Všechny státy uznají jedinou, globální autoritu… Národní suverenita konec konců nebyla až tak skvělým nápadem.“

Ve stejném článku přidává ještě jeden méně známý citát:

„...Svobodný svět zformoval multilaterální finanční instituce, které závisejí na ochotě členských států vzdát se jistého stupně suverenity. Mezinárodní měnový fond může doslova diktovat fiskální politiku, dokonce i včetně toho, jak velké daně by měla vláda vybírat od svých občanů. Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) reguluje to, jakou daňovou povinnost může nějaký národ uvalit na dovoz. Tyto organizace lze vnímat jako zárodečná ministerstva obchodu, financí a rozvoje pro sjednocený svět.“

Abychom pochopili, jak tato agenda funguje, předkládám citát globalisty a člena Rady pro mezinárodní vztahy (CFR) Richarda Gardnera v článku v časopise Foreign Affairs z roku 1974, který měl název „The Hard Road to World Order“ (Těžká cesta ke světovému řádu):

„Krátce řečeno, „dům světového řádu“ bude muset být postaven odzdola spíše než odshora. Bude vypadat jako velké „vzkvétající a bzučící zmatení„ když použijeme slavný popis reality od Williama Jamese. Obejití národní suverenity tím, že se bude kousek po kousku rozrušovat, však vykoná mnohem víc než staromódní čelní útok.“

Nový světový řád od té doby mnohokrát změnil jméno s tím, jak veřejnost stále více ví o této konspiraci. Nazývá se Multilaterálním světovým řádem, Čtvrtou průmyslovou revolucí, Velkým restem atd. Jména se mění, ale smysl je vždy stejný.

Tváří v tvář událostem rozsáhlé globální krize v posledních dvou letech tento „nový řád“, o němž globalisté z establishmentu hovořili, dorazil a to skoro bez fanfár a zmínek v oficiálních médiích. Počátky globální vlády již existují a mají název „Rada pro inkluzivní kapitalismus“.

V poslední době se mnoho analytiků včetně mě silně zaměřilo na Světové ekonomické fórum (WEF) a jeho roli v agendě globální vlády. Bylo to hlavně proto, že hlava WEF Klaus Schwab je takovou hlásnou troubou a nedokáže si pomoci a hovoří o budoucích plánech na centralizaci.

Jak jsem poznamenal v minulých článcích, elity v rámci WEF začaly být až příliš nabuzené díky covidové epidemii a myslely si, že mají dokonalou krizi k zavedení početných globalistických politik ve formě Velkého resetu. Jak se ukázalo, covid nebyl zdaleka tak smrtící, jak původně předpovídaly během simulace Event 201, a veřejnost nebyla tak poddajná a povolná, jak doufaly, že bude. WEF si „pustilo pusu na špacír“ příliš brzo.

A tak pokračujeme dál s jednou krizí za druhou, jako když padá domino, dokud se nedostaneme k události, o níž si oni myslí, že masy přiměje přijmout světovou vládu. A i když WEF pravidelně navštěvují globalisté z nejvyšší úrovně, je to spíše think-tank vysoké úrovně. Zdá se, že právě Rada pro inkluzivní kapitalismus bude víc o zavádění než o teorii.

Zakladatelkou této skupiny je Lynn Forester de Rotschild, členka nechvalně proslulé dynastie Rothschildů, která dlouho působí v monetárním ovlivňování vlád, které trvá po generace. Papež František a Vatikán se k této radě veřejně připojili v roce 2020 a jedním z prvořadých narativů Rady pro inkluzivní kapitalismus je to, že se všechna náboženství musí sjednotit s vůdci kapitálu a vybudovat společnost a ekonomiku, která je „spravedlivá pro všechny“.

Takto formulované poslání je dost povědomé, protože opakuje cíle WEF a jeho koncept „sdílené ekonomiky, což je: Systém, v němž nebudete nic vlastnit, nebudete mít žádné soukromí, vše si budete půjčovat, pro přežití budete zcela odkázaní na vládu a bude se vám to „líbit“.

Jinak řečeno, záměrem „inkluzivního kapitalismu“ je obalamutit masy, aby přijaly omlazenou verzi komunismu. Příslibem bude, že už se nebudete muset obávat o svou ekonomickou budoucnost. Cenou však bude vaše svoboda.

Rada pro inkluzivní kapitalismus je vedena jádrem globálních vůdců, o nichž se hovoří jako o „Strážcích“ (ne, nedělám si legraci, to je skutečnost).

Mezi členy Rady pro inkluzivní kapitalismus patří: Mastercard, Allianz, Dupont, Spojené národy, The Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA), CalPERS, BP, Bank of America, Johnson & Johnson, Visa, Rockefellerova nadace, Fordova nadace, Mark Carney, The Treasurer of the State of California a mnoho dalších společností z celého světa. Seznam je rozsáhlý, reprezentuje však jakýsi druh korporátně vedené vlády s kongresem korporátních zástupců smísených s ochotnými politickými vůdci.

Jedním z hlavních poslání Rady pro inkluzivní kapitalismus je změna našeho ekonomického modelu a „prosazování rovnosti a inkluze“. Vtipné je, že členové Rady argumentují, že „se příliš mnoho bohatství nahromadilo v rukách příliš málo lidí, což dokazuje, že existující kapitalismus nefunguje, přesto ONI jsou právě těmi nemnoha lidmi, kteří zmanipulovali systém, aby toto bohatství centralizovali do SVÝCH RUKOU. Oni nejsou kapitalisty, oni jsou aristokracií. Opravdu si myslíte, že tito lidé vybudují zcela nový systém, který jim nadále nebude nést zisk?

Jestli jste se někdy divili, proč papež ve své rétorice prosazuje ideologii „woke“ [ideologie „ostražitosti“ vůči údajným rasovým předsudkům, diskriminaci a společenské nerovnosti – pozn. překl.], klimatického alarmismu a jednoho světového náboženství v rozporu s tradiční křesťanskou naukou, je to proto, že … následuje diktátu Rady pro inkluzivní kapitalismus.

Dalším posláním Rady je vynucení kontroly uhlíkových emisí a zdanění ve jménu „klimatické změny“ se záměrem dosažení „uhlíkové neutrality“. Jak všichni víme, uhlíková neutralita nebude možná bez naprostého otřesu naší ekonomiky a průmyslu spolu s úmrtím miliard lidí v průběhu tohoto procesu. Je to neudržitelný scénář a proto je perfektní pro globalisty. Oni tvrdí, že lidé jsou nepřáteli Země, takže musíme elity nechat, aby kontrolovaly všechny naše kroky a zajistilo se, že nezničíme planetu i sebe sama. A tento proces nikdy neskončí, protože zde vždy budou uhlíkové emise, se kterými je potřeba se vypořádat.

Členové Rady pro inkluzivní kapitalismus včetně hlavy Bank of America otevřeně naznačují, že vlastně ani nepotřebují, aby s nimi vlády k dosažení jejích cílů spolupracovaly. Říkají, že korporace mohou zavést většinu sociálně-inženýrských opatření bez politické pomoci. Jinak řečeno, toto přímo je definicí „stínové vlády“ – Ohromná korporátní klika, která bez jakéhokoliv dozoru společně pracuje na zavedení společenských změn. Jak jsem poznamenal, už jsme to viděli při šíření ideologie woke, kdy stovky, ne-li tisíce korporací fungovaly jako jedno mraveniště.

Je Rada pro inkluzivní kapitalismus konečnou formou globální vlády? Pravděpodobně ne. Je však jejím počátkem – vládou korporací a peněžních elit. Obchází celou politickou reprezentaci, všechny kontrolní a vyvažovací mechanismy a veškeré voliče. Konglomeráty a jejich partneři dělají centralizovaným způsobem jednostranná rozhodnutí pro naši společnost. A protože lidé ve velkém byznysu jednají jako by byli oddělení od vlády spíše, než jako partneři vlády, mohou tvrdit, že si mohou dělat, co chtějí.

S tím jak však korporace a globalisté čím dál víc ukazují svou pravou barvu a jednají jako by vládli, musí jim veřejnost přičítat odpovědnost jako by byli součástí vlády. A pokud se zjistí, že jsou autoritářští a zkažení, musí být svrženi jako jakákoliv jiná politická diktatura.

Zdroj: Alt-market.us

Překlad: D. Grof