středa 26. června 2019

Bude Řím zničen? – II (2019)


Bude Řím zničen? – II (2019)
Důležitost proroctví sv. Malachiáše
Homer Sweeney
17. června 2019
V posledním článku jsme vznesli otázku, zda je koncilní církev v Apokalypse „Babylónem, který padl“? Také jsme se podívali na varování Naší Paní z La Saletty, rozšifrovanou verzi třetího tajemství a na proroctví sv. Malachiáše, týkající se papežů.
Jedno z nejproslulejších a nejznámějších katolických proroctví, týkající se papežů, je připisováno sv. Malachiášovi, irskému biskupovi. Když byl v roce 1139 v Římě, napsal 112 krátkých, velmi přesných latinských hesel o budoucích papežích. Tento dokument byl nalezen ve vatikánských tajných archivech v roce 1556 a byl publikován v roce 1595.
Někteří historici a teologové zpochybňovali jeho platnost, protože tento dokument nebyl 400 let přístupný, a i když byla počáteční proroctví velmi přesná, některá proroctví z pozdějších let byla zpochybněna. Z tohoto důvodu je toto proroctví nazýváno padělkem.
eclipse
Přesný popis Jana Pavla II., narozeného a pohřbeného ve dnech zatmění slunce
Na padělek je přesnost toho, jak sedí na mnoho papežů, udivující. Poslední papežové měli hesla, jež souhlasí s proroctvími sepsanými před více než 900 lety (hesla přeložená do češtiny jsou psána kurzivou):
Pius XII.: 1939-1958 – Andělský pastýř – Papež s náklonností k duchovnímu světu a přijatým vizím, jež nebyly zveřejněny. Jako další důkaz pro víru v toto proroctví se v dokumentu z roku 1901 cituje Melanie Calvat, vizionářka z La Saletty, kdy řekla, že Naše Paní používala k identifikaci budoucího papeže, kterým se stal Pius XII., latinské motto Pastor Angelicus.
Jan XXIII.: 1958-1963 – Pastýř a námořník – Duchovní z Benátek, města námořníků, který často nosil oděv s obrazem velké námořní lodi.
Jan Pavel II.: 1978- 2005 – Ze zatmění slunce – Jediný papež, který se narodil v den zatmění slunce a byl pohřben v den, kdy došlo k zatmění slunce.
Tato hesla sepsaná před více než 900 lety jsou přesná, ale na onom dlouhém seznamu jsou i jiná, jejichž relevance může být diskutována a rozebírána. Některými katolickými komentátory bylo toto proroctví odmítáno, zatímco mnohými jinými badateli bylo přijímáno jako pravé.
Boží hněv kvůli rezignaci Benedikta XVI.
Bůh projevil svůj hněv několik hodin poté, co Benedikt XVI. ohlásil svou rezignaci. Dva blesky udeřily do kupole Baziliky sv. Petra, což přineslo vlnu šoku ve Vatikánu a ohromilo to dokonce i ty nejhorlivější skeptiky. Možná jim to připomnělo Evangelium sv. Lukáše X, 18: „I řekl jim: Viděl jsem satana jako blesk padati s nebe.“
satanic cross
František na Synodě mládeže v Římě v roce 2018 přijímá a nosí satanskou vidlicovitou hůl
Brzy po úderech blesku Vatikán oznámil, že emeritní biskup Benedikt bude nosit bílý oděv.
Nejprve bylo těžké uvěřit, že současný papež, kardinál z Argentiny, poslední na seznamu v onom proroctví, by mohl odpovídat mottu Petr Říman.
Tento nový papež si vzal jméno sv. Františka z Assisi, jehož prostřední jméno bylo Petr. Aby více potěšil své protestantské kamarády, první slova nového papeže zdůrazňovala, že je biskupem Říma a zlehčovala jeho roli jakožto vůdce univerzální Církve. Svými prosbami o nasycení chudých v době velké krize, zmatení a utrpení uvnitř Církve se dostal do novinových titulků.
Odpovídá František tomu mottu? Naprosto přesně. Může být posledním papežem v Římě, odtud jméno Petr Říman.
Novus Ordo katolíkům se říká, aby se tímto proroctvím neznepokojovali, protože je nazýváno padělkem a není schváleným zjevením.
Jiní o něm nikdy neslyšeli, nebo kvůli jeho obsahu panikaří a myslí si, že je to konec světa.
Protestanti a ti, kteří pohrdají katolickou Církví, toto proroctví milují, protože jej vykládají tak, že znamená, že František bude posledním Petrem, a žádný další nebude následovat.
Mají pravdu?
Je František posledním papežem Svaté katolické Církve?
Jak se píše v rozšifrované verzi třetího tajemství, na níž jsme se podívali v mém posledním článku: Protože dogma víry se v Římě neuchovává, jeho [Říma] autorita bude vzata a přenesena do Fatimy. Římský stolec bude zničen a přenesen do Fatimy. Dále se tam píše: Jestliže 69 týdnů poté, co tento příkaz bude zveřejněn, bude Řím pokračovat ve své ohavnosti, město bude zničeno.
Kdy se to stane? Podle proroctví sv. Malachiáše se to stane, až budou završena mnohá Františkova soužení.
Toto bylo napsáno sv. evangelistou Janem před více než 2000 lety v Apokalypse, [a dále] ve třetím [fatimském] tajemství a mnoha proroctvích. Až v době proroctví sv. Malachiáše ohledně papežů byl určen čas pro zničení, který má nastat na konci období Františkova soužení.
Je těžké si přestavit, že tato generace může být svědkem zničení Říma a Františkova pontifikátu. Františkovo sedmileté období soužení může skončit v březnu 2020.
Koncilní církev říká, že proroctví sv. Malachiáše je padělkem, a tudíž se katolíci nemusejí ničeho obávat.
Má pravdu?
Pokud budeme žít dostatečně dlouho, objevíme v roce 2020 odpověď na tuto otázku.
Překlad: D. Grof