pátek 1. května 2020

František znovu přemítal nad osudem Jidáše (2020)


František znovu přemítal nad osudem Jidáše (2020)
Marian T. Horvat, Ph.D.
24. dubna 2020
Moje přítelkyně Jana – která byla vychována v koncilní církvi – nevěděla, že středa Svatého týdne byla vždy [v angličtině] nazývána „špehova středa“ nebo „středa zrady“ [v češtině lidově „škaredá středa“ podle škaredícího se Jidáše – pozn. překl.]. „Špeh“ je odkaz na Jidáše, který toho dne zradil Našeho Pána a prodal jej židům za 30 stříbrných. To znamená, že mezi učedníky byl ve středu Svatého týdne zrádce.
Moje přítelkyně Jana však věděla, že Církev vždy Písmo svaté vykládala tak, že za trest za tento hanebný zločin šel zoufalý a nekající se Jidáš do pekla. Sv. Augustin a sv. Tomáš Akvinský spolu s mnoha dalšími učiteli Církve a světci chápali jako zjevenou pravdu, že Jidáš je zavržen v pekle.
judas black halo
Jidáš s černou svatozáří, která označuje jeho zradu (středověký rukopis)
Z tohoto důvodu byl na středověkých malbách prezentován s černou svatozáří – byl apoštolem vyvoleným následovat Krista a místo toho se oddal Satanovi a byl za trest svržen do pekla.
Protože má přítelkyně Jana to věděla, rozrušilo ji, že se letos (2020) papež František rozhodl během „středy zrady“ vrátit k jednomu ze svých oblíbených témat – ke své náklonnosti k Jidášovi a ke svým pochybám, že šel do pekla.
Jak jsem poukázala v jiném článku, František při různých příležitostech sugeroval, že Jidáš nebyl zrádcem, ale spíše tím, kdo byl zrazen kněžími, kteří jej odmítli, když se pokoušel vrátit 30 stříbrných. Jidáš je podle Františka tím, kdo byl nepochopen, kdo byl „zachvácen dusivou vinou“, je to Ježíšova milovaná „ztracená ovce“, kterou Kristus nazval „přítelem“.
Pokud je toto pravda, pak se Církev dvacet století mýlila, když Jidáše situovala do pekla.
Kázání během „středy zrady“
Během své mše v Santa Marta ve středu ve Svatý týden František řekl, že sám Kristus nikdy nenazval Jidáše „zrádcem“: „Ježíš řekl, že bude zrazen, ale neřekl [Jidášovi], že je ´zrádce´. Nikdy neříká: ´Odejdi, zrádče.´ Nikdy. Vlastně jej nazývá ´přítelem´ a políbí jej.“ (L´Osservatore Romano, 9. dubna 2020, str. 10)