čtvrtek 21. července 2022

Padre Pio – vážný světec pro vážné časy (2018)

Padre Pio – vážný světec pro vážné časy (2018)

Ben Broussard

Před padesáti lety vydechl Padre Pio naposledy. Jména Ježíš a Maria měl na rtech až do konce. Zemřel tak, jak žil – v intenzivním utrpení. Svatý Padre Pio povstal díky Boží Prozřetelnosti, aby byl vážným mužem pro vážné časy. Církev ve dvacátém století byla od vnitřních i vnějších nepřátel napadána jako nikdy předtím. Jako mladý bratr se Padre Pio Našemu Pánu nabídl jako oběť. 20. září 1918 obdržel stigmata, viditelné rány svého Božského Mistra. Toto vnější znamení intenzívní bolesti mu zůstalo dalších padesát let.

Padre Pio své utrpení v každý moment sjednocoval s obětí kříže. Nemoc byla jeho stálým druhem a často jej zanechávala měsíce upoutaného na lůžko. Pod záminkou poslušnosti mu autority zakazovaly obětovat mši svatou veřejně, zpovídat a kázat. Lži, pomluvy a očerňování se o něm šířily do daleka. A přesto nikdy nechoval žádnou zášť či hořkost vůči těm, kteří s ním zacházeli zle. Žil každý den podle svých vlastních slov: „Modli se, doufej a nedělej si starosti“

Ačkoliv se vyhýbal pozornosti, nemohly velké dary tohoto svatého muže zůstat skryté. Mezi mnohými zázraky, které učinil, ty největší obklopují jeho schopnost číst v duších. Padre Pio denně trávil dlouhé hodiny ve zpovědnici a dokázal rozpoznat, jestli hříšník skutečně lituje. Těm, jejichž srdce byla zatvrzelá, odmítl rozhřešení, dokud nezalitovali. V San Giovanni Rotondo jej navštěvovali skeptici včetně ateistů a svobodných zednářů, aby se mu vysmívali a zesměšňovali jej. Vliv tohoto žijícího světce je směřoval na cestu obrácení.

Padre Pio bral svou katolickou Víru vážně, což tomuto světci nebránilo, aby byl blízký dětem, které jej obklopovaly

Přijížděli k němu na návštěvu poutníci z celého světa. Padre Pio jim všem rozuměl a oni rozuměli jemu, ačkoliv mluvil pouze italsky. Modernímu člověku poskytoval vážné rady, jak bojovat s vlivy světa – zpověď každý týden, každodenní zpytování svědomí, duchovní četba, rozjímání a každodenní Svaté přijímání. Stejně jako mnoho dávných světců podněcoval katolíky, aby hledali Boží vůli, protože jen Bůh může poskytnout trvalé štěstí.

Padre Pio vždy měl v pravé ruce růženec a neustále se jej modlil. Trval na tom, že je potřeba se jej modlit tak často, jak jen je to možné: „Někteří lidé jsou tak pošetilí, že si myslí, že mohou životem projít bez pomoci Blahoslavené Matky. Milujte Madonu a modlete se růženec, protože růženec je zbraní proti zlům současného světa. Všechny Bohem poskytnuté milosti přicházejí prostřednictvím Blahoslavené Matky.“

Nahoře: Soucit s hříšníky vedl svatého Padre Pia k tomu, aby trávil celé dny ve zpovědnici a osvobozoval duše spoutané hříchem. Dole: Jen malá část z více než sto tisíce lidí, kteří se před padesáti lety shromáždili, aby uctili smrt tohoto velkého Božího muže.

Ďábel se snažil zastavit Padre Pia jakýmkoliv způsobem. Vrcholem jeho stálého utrpení, jak to popisuje ve svých dopisech, bylo zápolení s démony, když se pokoušel spát. Hodiny v kuse snášel bolesti a rány od jejich mučení. Hlasitě volal ke svému strážnému andělu, Blahoslavené Matce a svatému Josefovi, kteří mu přinášeli a zajišťovali vítězství nad mocnostmi temnoty.

„Pane, budu stát u nebeské brány, dokud nespatřím, že všechny mé duchovní děti nevstoupily.“ Tento slavnostní slib dal Padre Pio Našemu Pánu a opakoval jej ve svých posledních dnech na zemi. Stigmata, která měl padesát let, zmizela, když byl v poslední agónii. V noci 23. září 1968 skončil jeho pozemský život. Jeho svatá a poučná smrt byla předehrou jeho zrození v nebi. Jeho smrtelné ostatky zůstávají o pět desítek let později neporušené.

Svatý Padre Pio přijde na pomoc svým duchovním dětem bez ohledu na to, jak velké budou obtíže. Vzývejme ho v každé potřebě a následujme jeho duchovní rady. Pomůže nám v tomto životě nést kříž, abychom spolu s ním mohli být šťastní v tom příštím.

Zdroj: Crusade Magazine, September/October 2018, str. 7–8

Překlad: D. Grof