středa 17. listopadu 2021

Proroctví extatičky z Tours (1872)

Proroctví extatičky z Tours (1872)

Jméno extatičky z Tours je neznámé. Jednalo se o řádovou sestru z Francie. V roce 1882 její duchovní vůdce pod pseudonymem publikoval její zjevení v knize nazvané La Veille de la Victoire du Christ. Následující výňatky pocházejí z proroctví z let 1872 a 1873.

***

„Předtím, než znovu vypukne válka, bude jídlo nedostatkové a drahé. Bude málo práce pro dělníky a otcové uslyší své děti plakat kvůli jídlu. Budou zemětřesení a znamení na slunci. Ke konci pokryje zemi temnota.“

„Až budou všichni věřit, že je zajištěn mír, až to všichni budou nejméně očekávat, začnou velké události. V Itálii vypukne revoluce takřka ve stejnou dobu jako ve Francii. Církev bude po nějaký čas bez papeže. Také Anglie bude mnoho trpět.“

„Revoluce se rozšíří do každého francouzského města. Bude probíhat vraždění ve velkém. Tato revoluce potrvá jen několik měsíců, bude však strašlivá. Všude bude téct krev, protože zášť zlých dostoupí nejvyššího vrcholu. Obětí bude nespočet. Paříž bude vypadat jako jatka. Pronásledování proti Církvi bude dokonce ještě větší, nepotrvá však dlouho. Všechny kostely budou zavřené, pouze na krátko však v těch městech, kde budou nepokoje nejmenší. Kněží se budou muset ukrýt. Zlí se pokusí vyhladit vše náboženské, nebudou však mít dost času.“

„Mnozí biskupové a kněží budou usmrceni. Pařížský arcibiskup bude zavražděn. Mnoha dalším kněžím v Paříži podříznou hrdlo, protože nebudou mít čas najít si ukrýt.“

„Zlí budou pány na jeden rok a pár měsíců. V těch dnech Francie neobdrží žádnou lidskou pomoc. Bude osamělá a bezmocná. V tomto důležitém okamžiku se francouzský lid obrátí zpět k Bohu a bude úpěnlivě prosit Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněnou Pannu Marii. Nakonec vyzná, že jen On může obnovit mír a štěstí.“

„Francouzský lid bude prosit o dobrého krále, takového, který byl vybrán Bohem. Přijde. Zachránce, jehož Bůh ušetřil pro Francii, onen král, který je teď nechtěný, protože je drahý Božímu Srdci. Vystoupá na trůn, osvobodí Církev a znovu potvrdí papežská práva.“

„Po vítězství se znovu sejde koncil. Ale tentokrát budou mít lidé povinnost uposlechnout. Bude zde jen jedno stádo a jeden pastýř. Všichni lidé uznají papeže jako univerzálního otce, krále všech národů. Tak bude lidstvo obnoveno.“

Zdroj: Yves Dupont, Catholic Prophecy, TAN Books and Publishers, Rockford, Illinois, 1970, str. 36–38

Překlad: D. Grof