pátek 3. května 2019

Konkláve 2013: Bergogliovci se brání (2019)


Konkláve 2013: Bergogliovci se brání (2019)
Louie Verrecchio
29. dubna 2019
Godfried Danneels
12. dubna LifeSite News zveřejnilo knižní recenzi napsanou Maikem Hicksonem o nové knize Gerarda O´Connella „The Election of Pope Francis“ [Volba papeže Františka]. Bylo nám řečeno, že kniha:
…je svého druhu detailním deníkem, v němž O´Connell popisuje atmosféru onoho třicetidenního období – 11. února až 13. března 2013 – a to, jak se kardinálové, zastižení nepřipravení nečekanou rezignací Benedikta XVI., pokoušeli rozpoznat, koho by mohli a měli zvolit.
A kým tedy je tento O´Connell? Podle Hickinsona je manželem argentinské novinářky Elisabetty Piquéové a osobním přítelem Františka. Jak osobním?
Bergoglio také pokřtil jedno z jeho dětí a setkal se s O´Connellovou rodinou těsně před konkláve. O´Connell je římským korespondentem pro jezuitský časopis America vydávaným otcem Jamesem Martinem, S.J.
Elisabetta Piquéová je také náhodou autorkou autorizované biografie Francisco, Vida y Revolución (František, život a revoluce), což je text ve španělštině, který v anglicky mluvícím světě není příliš čtený. To však neznamená, že jsou jeho odhalení ignorována.
Podle Piquéové existovala na konkláve v roce 2013 při proceduře tajné volby jistá neregulérnost. Píše:
V pátém kole už [Bergoglio] skoro dosáhne a překročí magickou hranici sedmdesáti sedmi hlasů. Děje se však něco neočekávaného: po volbě, ale před tím než jsou hlasovací lístky čteny, je sčitatel hlasů uvnitř krabice promíchává, ale pak si, když je počítá, uvědomuje, že je zde jeden navíc, 116 namísto 115. Zdá se, že jeden z kardinálů náhodou vložil do krabice dva hlasovací lístky, jeden s volbou papeže a jeden prázdný, který se přilepil na aktuální hlasovací lístek. Takové věci se stávají.
Než se posuneme dál, zeptejme se, jak to ví, že se taková věc na konkláve v roce 2013 stala? Konec konců všichni kardinálové volitelé jsou přísahou vázáni tajemstvím pod hrozbou exkomunikace.
Zdá se, že odpovědí je, že je to sám Jorge „Pokorný“, kdo Piquéové odkryl tuto a mnoho dalších podrobností ohledně toho, co se během této procedury dělo, včetně toho, kolik a kteří kardinálové obdrželi hlasů během každého kola tajného hlasování.
Není to překvapivé vzhledem k tomu, že je to tentýž člověk, který se nepovažuje být vázán katolickým dogmatem.
Ano, jsou však tyto podrobnosti přesné?
Gerard O´Connell, manžel Piquéové, ve své knize, která má být brzy vydána, předkládá velmi podobný podrobný popis konkláve 2013. Michael Dean Winters, dopisovatel National Catholic Reporter, ve své vlastní recenzi O´Connellovy knihy napsal:
Kdo to mohl prozradit? Kdo by si volební souhrny pamatoval s takovou přesností? Jak můžeme tento popis ověřit? Neznám odpovědi na tyto otázky, ale řeknu vám tohle: Když jsem je předložil jednomu kardinálovi, odpověděl: „Myslím, že Gerard to trefil.“
V každém případě skutečnost, že Piquéové převyprávění bylo publikováno dokonce i v L´Osservatore Romano, by měla přesnost jejího líčení učinit nepochybnou. Někteří pozoruhodní jedinci podotkli, že volební výsledky jako takové mohou být neplatné dle procedurálních pravidel konkláve, jak je stanovil Jan Pavel II. v Apoštolské konstituci Universi Domenici Gregis.
Mezi nimi velmi respektovaný italský novinář Antonio Socci, který přesně tuto obavu vznesl ve své knize Non é Francesco.
Ještě pozoruhodnější je postoj, který zaujal Rene Henry Gracida, emeritní biskup diecéze Corpus Christi, který, kromě toho, že citoval výše zmíněnou procedurální neregulérnost jako základ pro zpochybnění platnosti konkláve 2013, napsal:
Jsem přesvědčen, že volba Jorge Marii kardinála Bergoglia na konkláve v roce 2013 byla nejspíš buď nezákonná, nebo neplatná nebo oboje, kvůli ustanovením v Apoštolské konstituci Universi Domenici Gregis, promulgované svatým [sic] papežem Janem Pavlem II. Tato Apoštolská konstituce zakázala takový druh komplotu, k jakému se přiznali kardinálové ze „sanktgallenské mafie“, kterýžto komplot podléhal automatické exkomunikaci. Je nemožné, aby byl exkomunikovaný kardinál zvolen papežem!!!
Biskup Gracida také veřejně prohlásil: „Jsem přesvědčen, že papež Benedikt XVI. byl hanebně přinucen rezignovat.“
To mě přivádí zpět ke knize Gerarda O´Connella, která se soustředí převážně na události, jež se staly před více než šesti lety! Vzhledem k jeho konexím jistě měl již dávno snadný přístup ke všem informacím obsaženým ve své knize; vlastně tomu docela dobře může být tak, že tato kniha byla léta připravená k vydání. A proč je tedy publikována právě teď?
Zdá se mi, že přinejmenším jedním důvodem může být, že Godfried Danneels – ten kardinál, který zjevně nepochopil význam [slova] omertá a prostě nedokázal být zticha – konečně umřel. To je ten muž, který se otevřeně vychloubal ohledně aktivit sanktgallenské „mafie“ a jejího úsilí odporovat Benediktu XVI. a během konkláve v roce 2013 zajistit hlasy pro Jorgeho Bergoglia.
Četba recenze knihy Maike Hicksona mi říká, že datum zveřejnění O´Connellovy knihy je – stejně jako mnoho dalších věcí spojených s „tzv. Františkovým pontifikátem“ (abych opět citoval P. Nicholase Grunera) – částí dobře promyšlené PR iniciativy; konkrétněji řečeno, v tomto případě pokusem o minimalizaci škod ve světle otázek, které jsou nadále vířeny a týkají se tzv. sanktgallenské mafie s ohledem na konkláve 2013.
O´Connell se obzvlášť snaží přesvědčit čtenáře, že se Bergogliovým jménem nevedla žádná kampaň, a kromě toho, že o jeho kandidatuře diskutovali druzí, si sám Jorge nebyl vědom jakéhokoliv pokusu ze strany sanktgallenské skupiny nebo kohokoliv jiného, prosazovat jej, tím méně pak že by on dal svůj souhlas takovým aktivitám.
Zde si čtenáři mohou připomenout odhalení „strýčka“ Teda McCarricka ohledně „vlivného Itala“, který jej povzbuzoval, aby při přípravě konkláve 2013 „přesvědčoval o Bergogliovi“. Více o něm za chvíli…
O´Connell zachází dokonce tak daleko, že cituje Bergoglia, jak říkal přátelům: „Nikdy jsem nemyslel, že budu zvolen,“ a to i když se obecně přijímá a většinou nepopírá, že byl druhým v pořadí na konkláve v roce 2005. To mi připomíná, že Benedikt také tvrdil, že si nikdy nemyslel, že bude Bergoglio zvolen v roce 2013. Protestuje někdo příliš?
Kdyby byl v prsa se bijící, upovídaný Danneels ještě naživu, můžete se vsadit, že by to jistě ve světle těchto popření komentoval, bohužel však byli bergogliovci dostatečně chytří, aby počkali, až umře.
Část tohoto stále se odvíjejícího příběhu se týká aktivit výše zmíněného Theodora McCarricka, který byl, dle své dlouhodobě zneužívané oběti, Jamese Greina, již od svých let v semináři v důvěrném spojení se sanktgallenskou skupinou.
Zdá se, že McCarrick ve službě cílům sanktgallenské skupiny možná udělal víc, než že jen „přesvědčoval“ o Bergogliovi. Dle zprávy Catholic News Agency:
„Když navštěvoval Řím, byl kardinál McCarrick dobře známý tím, že rozdával obálky s penězi různým biskupům a kardinálům po Kurii, aby jim poděkoval za jejich práci,“ řekl pro Catholic News Agency jeden kardinál Kurie. „Odkud tyto „honoráře“ pocházely, nebo na co přesně byly, nikdy nebylo jasné – mnozí je však přesto přijímali.“
McCarrick. Homosexualita. Peníze. Skandál ve vatikánské bance. Benediktův tajemný odchod. Převzetí moci Jorgem Bergogliem. V centru toho všeho je St. Gallen.
Zdá se, že rezignace Theodora McCarricka dala do pohybu dominový efekt, který docela dobře může vést ke snětí masky skutečně ďábelských sil, které již dlouho pracují ve Vatikánu, a jehož detaily mají potenciál otřást vírou velké většiny katolíků.
Aniž bych zašel někam dál, prostě jen řeku:
Jsem přesvědčen, že to, co bylo doposud publikováno ohledně aktivit sanktgallenské skupiny je jen vrcholkem velikého ledovce. I když v tuto chvíli nevěřím, že tito zločinci budou vypuzeni, věřím přesto, že začíná jít do tuhého, pokud jde o jejich prozrazení, i když omezené, a oni to vědí.
Proto bergogliovci – a co je důležitější, velké finance a mocní zprostředkovatelé jednosvětové vlády za nimi – rozhodli, že přišel čas, aby byla O´Connellova kniha publikována.
Proto budu někdy v nepříliš vzdálené budoucnosti očekávat nová odhalení týkající se ruky sanktgallenské skupiny v odchodu Benedikta a v Bergogliově dosazení do úřadu.
Zdroj: AKA Catholic
Překlad: D. Grof