úterý 27. června 2023

Světové ekonomické fórum žádá, aby umělá inteligence přepsala Bibli (2023)

 

Světové ekonomické fórum žádá, aby umělá inteligence přepsala Bibli (2023)

Frank Bergman

Vrcholný oficiální představitel Světového ekonomického fóra žádá, aby umělá inteligence přepsala Písmo svaté a vytvořila se globalizovaná „nová Bible“.

Yuval Noah Harari, hlavní poradce Světového ekonomického fóra a jeho prezidenta Klause Schwaba, argumentuje, že využití umělé inteligence k nahrazení Písma svatého vytvoří sjednocená „náboženství, která jsou skutečně korektní“.

Vlivný autor a profesor Harari tuto výzvu vznesl v rozhovoru o „budoucnosti lidstva“.

Podle Harariho může být moc umělé inteligence spoutána a využita k přetvoření spirituality na globalistickou vizi „slušnosti“ a inkluzivismu, kterou má Světové ekonomické fórum.

Pedro Pinto v Lisabonu klade Hararimu otázky ohledně umělé inteligence

Když Harari v Lisabonu hovořil s novinářem Pedrem Pintem, řekl pro elitářské publikum následující:

Je to úplně první technologie, která může vytvářet nové ideje… Víte, že tisk, rádio, televize působí a šíří ideje vytvořené lidským mozkem, lidským myšlením… Nemohou vytvářet nové ideje… Víte, že [Johannes] Gutenberg v polovině 15. století vytiskl Bibli. Tiskařský lis vytisknul tolik kopií Bible, kolik mu Gutenberg zadal, ale nevytvořil ani jedinou novou stránku.“

Neměl žádné svoje vlastní myšlenky ohledně Bible: Je dobrá? Je špatná? Jak vykládat toto? Jak vykládat tamto?

Umělá inteligence může vytvářet nové ideje, může dokonce napsat novou Bibli,“ řekl. „Náboženství v průběhu dějin snila o tom, že budou mít knihu, kterou napíše nadlidská inteligence, nelidská entita,“ dodal. „Během několika let zde mohou existovat náboženství, která budou skutečně korektní… jen si představte náboženství, jehož svatou knihu napíše umělá inteligence… Za několik let by to mohla být realita.“

Na jiném nedávném shromáždění Harari poznamenal, že software jako ChatGPT si osvojil jazyky a může tuto funkci využít k ovlivnění kultury, citovaly noviny Times of Israel.

Tisíce let proroci, básníci a politici používali jazyk a vyprávění, aby manipulovali a ovládali lidi a přetvářeli společnost,“ řekl podle těchto novin.

Je pravděpodobné, že to bude umět umělá inteligence… A jakmile to bude umět…nepotřebuje posílat zabijácké roboty, aby nás zastřelili. Může přimět lidi, aby zmáčkli spoušť.“

Harari také řekl, že „navzdory tomu, co předpokládají některé konspirační teorie, nemusíte do lidských mozků skutečně implantovat čipy, abyste je ovládali nebo je manipulovali,“ uvádí tyto noviny.

Varoval také, že „musíme jednat rychle, než se umělá inteligence vymkne kontrole“ a že „vlády musí okamžitě zakázat, aby se do veřejné sféry dávaly k dispozici další revoluční nástroje umělé inteligence předtím, než budou učiněny bezpečnými,“ dodaly tyto noviny.

Harari často prosazuje myšlenky, které se týkají toho, že lidé budou nahrazeni stroji.

Jak web Slay News již dříve psal, Harari se minulý rok škodolibě radoval, že v dnešním světě „prostě nepotřebujeme velkou většinu obyvatelstva“.

Nepotřebujeme velkou většinu obyvatelstva“

Podle Harariho se většina populace stala „nadbytečnou“ a bude mít pro globální elitu v budoucnu jen malý užitek. Harari argumentuje tím, že moderní technologie jako je umělá inteligence „umožňují nahradit lidi“.

Pokud se vrátíte zpátky do poloviny 20. století – a nezáleží na tom, jestli jste v USA s Rooseveltem, nebo jste v Německu s Hitlerem, nebo dokonce v SSSR se Stalinem – a přemýšlíte o budování budoucnosti, pak jsou vaším stavebním materiálem ty miliony lidí, kteří tvrdě pracují v továrnách, na farmách, jako vojáci,“ řekl Harari. „Potřebujete je.“

Nyní se rychle přesuňte do 21. století, kdy prostě nepotřebujeme velkou většinu obyvatelstva,“ dodal.

Budoucnost je o rozvíjení čím dál sofistikovanější technologie jako je umělá inteligence a bioinženýrství… Většina lidí k tomu nijak nepřispívá, možná s výjimkou svých dat, a cokoliv lidé ještě dělají a je to užitečné, tyto technologie postupně učiní nadbytečným a umožní nahradit lidi.

Zdroj: Slay News

Překlad: D. Grof