středa 7. června 2023

Velký klam umělé inteligence (2023)

 

Velký klam umělé inteligence (2023)

31. května 2023

Atila Sinke Guimarães

Maestro, který směruje síly tohoto světa, začal hrát velkou ouverturu oslavující umělou inteligenci a ohlašující příchod tohoto nového „mesiáše“. Umělou inteligenci (AI) v jeho repertoáru velebí celý orchestr víc, než kdy jindy: všechna média, akademický svět, vysoké finance, technokracie a dokonce i náboženství. Jedním příkladem je papež František, jehož tiskový orgán L´Osservatore Romano již padl na kolena, aby tohoto nově příchozího uctil.

Důvody – nebo lépe řečeno falešný narativ – proroků AI je následující:

1) Počítače se stávají čím dál pokročilejší technologií.

2) Není daleko den, kdy počítač bude tak pokročilý, že bude automaticky opravovat své vlastní chyby, automaticky se zdokonalovat a vytvářet lepší počítač. Od té chvíle budou počítače stále více překonávat člověka s jeho „omezenější“ inteligencí.

3) Tyto takřka dokonalé počítače, které budou ovládat celá odvětví lidského vědění, technologie a umění, budou postupně spojovat svou výkonnost, aby vytvořily jednu Obecnou umělou inteligenci (GAI), která obsáhne moudrost, vědu a znalost historie celého lidstva.


 

AI plánuje převzít svět; dole, Yuval Harari troufale ohlašuje tento plán

4) Tento počítačový systém přinese velký pokrok ve všech oblastech a bude bojovat s nemocemi takovým způsobem, že smrt bude odsunuta ne neurčito. Protože smrt nebude zcela odstraněna, lidem, kteří chtějí dosáhnout nesmrtelnost se nabídne alternativní cesta: Člověk bude moct „zkopírovat svou duši“ do robota nebo avatára. Takto opustí své tělo a navždy „bude žít dál“ v tomto alter egu.

5) Tato GAI – spolu s různými dílčími AI – bude vládnout světu a bude mít moc nad životem a smrtí lidí. Bude určovat, co lidstvo musí udělat, aby žilo dál.

6) Tento nový svět AI a GAI se nebude omezovat jen na naši planetu, ale vstoupí do kontaktu s jinými planetami a galaxiemi, aby se setkal s mimozemšťany, kteří někde existují, a aby z nich měl prospěch.

Jak tedy můžeme vidět, toto odůvodnění nás zve nebo nutí vstoupit do tohoto technologického tornáda, které skončí tím, že zruší všechna náboženská dogmata včetně pojmu Boha, ideje hříchu a Vykoupení skrze Našeho Pána Ježíše Krista. Jinak řečeno, tento příběh byl vymyšlen, aby zabránil ohromnému počtu duší – prakticky všech těch, kteří jej zhltnou – v získání věčné spásy.

Tento narativ je to, co v zásadě navrhuje Yuval Harari, který je profesorem na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a je jedním z mluvčích Klause Schwaba, hlavy Světového ekonomického fóra.

Chci zde poukázat na některé slabé body a klamy, které tento manévr charakterizují jako možná největší klam historie.

Příčina a následky; podstata a akcidenty

Jedním ze základních principů filozofie – a také zdravého rozumu – je, že následek nemůže být větší než jeho příčina. Všechny následky jsou potenciálně obsaženy v příčině, která je vyvolala.