sobota 25. února 2023

Touha po Otcovském domě (2020)

 

Touha po Otcovském domě (2020)

John Horvat II

Podobenství o marnotratném synovi je jedním z nejpamátnějších a nejdojemnějších ze všech podobenství Našeho Pána Ježíše Krista. Jeho Božská témata – hrozivý hřích, strašlivé utrpení, skutečná lítost a bezpodmínečné odpuštění – jsou jako prst Boží, který se dotýká samotné podstaty stavu člověka. Bez ohledu na to, jak často vidíme druhé jít po cestě záhuby jako marnotratného syna, klame nás naše pýcha, abychom si mysleli, že náš život skončí jinak. Bez ohledu na to, jak moc jsme varováni, upadáme do hříchu. Bez ohledu na to, jak moc hřešíme, litujeme teprve, když narazíme na utrpení. A bez ohledu na to, jak ctnostní si myslíme, že jsme, jsme všichni marnotratnými syny, kteří potřebují odpuštění ze strany nanejvýš milosrdného Otce.

Tato touha po Otcovském domě nemůže sestávat z neurčitých pocitů toužících po společnosti lásky a míru. Tak, jako otcové starých časů toužili po plnosti vyjádření Boha ve Spasiteli, tak i my toužíme po plnosti vyjádření Otcovského domu ve společnosti.

Dobře to vyjádřil papež Pius XII. v encyklice Quas Primas o společenské vládě Krista Krále, v níž řekl: „Jestliže tedy lidi soukromě i veřejně uznají královskou moc Kristovu, pak jistě celým občanským životem proniknou nesmírná dobrodiní: spravedlivá svoboda, kázeň a pořádek, svornost a mír.“ Tento dům také odhalila Naše Paní ve Fatimě, když hovořila o Svém konečném vítězství.

Neměli bychom tedy toužit po ničem menším než po Otcovském domě. Nesmíme prostě jen toužit opustit chlív a pohodlně žít vedle. Někteří se mohou chtít vrátit do svého domovského města nebo si najít méně hříšné město. A jiní se možná dožadují Benediktovy volby někde poblíž. Na naší cestě domů však nemůže existovat žádný dům na půl cesty.

Naše touhy by nás měly přimět chtít Otcovský dům – celý dům a nic než tento dům. Jako ctitelé Fatimy bychom měli toužit po vítězství Naší Paní. To nás zachovává a dává nám naději.

Jsme mnohem požehnanější než marnotratný syn. Toto podobenství vypráví jen o jednání otce. My však také můžeme očekávat jednání matky. Když se ohledně pomoci spoléháme i na matku, změna situace se umocňuje. Můžeme si být jistí, že se ujme našeho případu a učiní náš návrat mnohem snazší.

Zdroj: Crusade Magazine, March/April 2020, str. 4

Překlad: D. Grof