čtvrtek 9. února 2023

Papežské požehnání pro transgenderové prostituty (2023)

Papežské požehnání pro transgenderové prostituty (2023)

Atila Sinke Guimarães

1. února 2023

Papež František po svém proslulém výroku: „Kdo jsem, abych soudil?“, jenž se vztahoval na homosexuály, které Bůh i Církev odsuzuje, a který se stal chartou svobody pro homo hnutí po celém světě, překonal sám sebe. Každou středu teď přijímá skupinu transgenderových „ženských“ prostitutů, aby se s nimi pozdravil a vyměnil si s nimi vlídná slova.

Představím zde krátkou kroniku této nové a podivné papežské rutiny.

Mořské pobřeží blízko Říma – zvláště město Torvajanica – je zamořeno prostituty zvláštního druhu. Jsou to muži, kteří podstupují chirurgické zákroky, aby vypadali jako ženy. Díky tomuto umělému vzhledu pak kradou „klienty“ ženským prostitutkám, které v této oblasti provozují své nechvalně proslulé řemeslo. Většina těchto transgenderových „žen“ jsou Jihoameričané a je mezi nimi mnoho Argentinců.

Fr. Andrea Conocchia with prostitutes

P. Conocchia shromažďuje „děvčata“, aby je přivedl na papežskou audienci

Během omezení kvůli tzv. covidové pandemii v dubnu 2020 ztratili tito transgenderoví prostituti „klienty“ a měli finanční nedostatek. Požádali tedy o pomoc místního kněze P. Andrea Conocchia z kostela Neposkvrněné Panny Marie, což je celkem symbolický kontrast… Kněz jim poskytl pomoc, jakou mohl, nestačilo to však. Navrhnul tedy, aby napsali papeži Františkovi a požádali jej o pomoc. František odpověděl rychle. Poslal papežského sociálního pracovníka kardinála Konrada Krajewskiho, aby navštívil Torvajanicu a uspokojil potřeby těchto nepřirozených prostitutů.

Jak se covidové restrikce zmírnily a tito prostituti se vrátili k „práci“, vyjádřili touhu osobně poděkovat papeži za jeho podstatnou finanční pomoc v oněch těžkých časech. Znovu napsali P. Conocchiovi, který pro změnu požádal o službu sestru Geneviéve Jeanningros, která po léta pracovala s „marginalizovanými“ v této oblasti a z Argentiny znala Jorgeho Bergoglia.

Sestra Jeanningros se obrátila na papeže, který ji řekl: „Přiveďte je všechny ke mně. Chci je poznat osobně.“ Protože bylo nemožné přivést je všechny najednou s ohledem na jejich počet – více než sto – kněz a sestra vymysleli, že přivedou malou skupinu na papežskou audienci na náměstí Sv. Petra alespoň jednou za měsíc.

Prostitute Claudia with Francis

„Claudia“, v popředí, čeká, aby přinesl své empanadas Františkovi

P. Conocchia ráno nabere „děvčata“ – jak je nazývá – po noci plné prostituce a vezme je do Vatikánu, což je autem asi 30 km. Po setkání s papežem se znovu vrátí ke svému „pracovnímu“ životu, aniž by je sestra, kněz nebo papež pokárali za jejich provinění.

První skupina papeže navštívila v dubnu 2022, ale jen s malou publicitou. Další pak s velkými fanfárami přijela v červnu 2022 – v „měsíci gay pride“ – aby se udělala publicita agendě LGBT. Toto setkání už náš web Tradition in Action dokumentoval. Při této příležitosti jeden z transgender mužů, který se nazývá „Alessia“, donesl knihu, kterou napsal a která má titul Neviditelné děvče, v níž vypráví o svém velkém „dramatu“.

František mu řekl: „Udělal jsi dobře, že jsi sepsal tento příběh. Je nutné vyprávět a informovat, protože lidé nevědí.“ Později mu „Alessia“ napsal, aby poděkoval za audienci. František odpověděl zprávou, kde jej oslovuje jako „svou drahou sestru“ a lamentuje nad tím, že lidé mají předsudky vůči transgenderovým „ženám“. Skončil tím, že mu požehnal. Čtenáři mohou nalézt fotokopii rukopisu s anglickým překladem zde.

Dalším argentinským transgenderovým prostitutem, kterého František přijal, je „Claudia“. Přinesl mu dar, empanadas, což jsou malé těstoviny ve tvaru půlměsíce naplněné masem. Na dalším setkání se svými transgenderovými přáteli se papež Bergoglio ptal: „Kde je Claudia se svými empanadas?“

Zdá se, že si je s těmito lidmi tak blízký, že vlastně jí i jídlo, které mu přinesou… Přemýšlím nad hygienou při přípravě. Je zajímavé, že František, který vykazoval takovou tvrdost kvůli možné covidové nákaze, že pozastavil mše a vysluhování svátostí, nyní naprosto v pohodě konzumuje empanadas připravené prostituty, kteří pravděpodobně nežijí v tom úzkostlivě nejčistším prostředí.

Noemi Cabral

František zdraví „Noemi“ – který byl brzy poté zavražděn jedním ze svých „klientů“. František má jeho fotku v papežském úřadě

Dalším papežovým známým z této skupiny byl Argentinec „Noemi“ Cabral, kterého můžeme vidět na fotce výše, jak zdraví Františka. Jako obvykle se po setkání s papežem vrátil ke svému zaměstnání „ženského“ prostituta. 5. října 2022 byl „Noemi“ nalezen mrtvý, uškrcený jedním ze svých „klientů“ v hotelu v Torvajanici, kde si obvykle vydělával na své živobytí. Na dalším setkání s Bergogliem o této tragédii sestra Jeanningros podala zprávu a dala mu fotku „Noemi“. Papež později prozradil, že fotku „Noemi“ uchovává ve své kanceláři.

Z jeho vlastních úst víme, že František má ve své kanceláři portrét Jidáše. Nyní jsme se dozvěděli, že si tam umístil i fotku transgenderového prostituta, který byl zavražděn při výkonu svého povolání. Neměl by si tam přidat ještě portrét Satana, marginalizovaného stvoření par excellence, který byl tak dlouho diskriminován?

Transgender prostitutes received by Francis

František přijímá transgenderové „ženské“ prostituty pravidelně

Nezávisle na této spekulaci vyplouvá s jistotou na povrch, že papež František na svých veřejných audiencích pravidelně přijímá transgenderové „ženské“ prostituty. Návrat těchto mužů k prostituci v ulicích Torvajanice po setkáních s papežem vypovídá o tom, že je s touto praxí spokojený.

Ve skutečnosti je zde celá kaskáda ohavností, které František těmito audiencemi schvaluje:

 • Skutečnost, že tito muži v pravdě hřeší s jinými muži, implikuje papežský souhlas s praktikováním homosexuální aktivity, což je neřest, která volá do nebe o pomstu.

 • Skutečnost, že se tito muži podrobili nepřirozeným chirurgickým zásahům, aby se nechali kastrovat a nechali si na hruď naoperovat plastikové pytle, aby simulovali ženská prsa a ponoukají jiné muže, aby s nimi hřešili, implikuje papežský souhlas s těmito nepřirozenými chirurgickými zákroky, což je vrchol předešlé neřesti.

 • Skutečnost, že ani František, ani kněz, ani sestra nebojují proti transgenderové prostituci, z nich činí propagátory těchto hříchů.

 • Skutečnost, že František přijímá tyto transgenderové prostituty veřejně, je nesporným způsobem, jak tuto ohavnost propagovat, tj., je to veřejné pohoršení, které navádí všechny katolíky, aby tyto lidi přijímali – nebo je dokonce napodobovali.

 • Když je přijímá veřejně, vidíme, že otevřeně propaguje opak katolické morálky a Desatera Božích přikázání.

  Když jsem před lety uvažoval nad neustálou Františkovou podporou homosexuality, myslel jsem si, že jsme dosáhli samotné dno propasti. Mýlil jsem se. Ona propast se zdá jen mělká, když to srovnáme s tím, co dělá nyní, když pravidelně přijímá transgenderové prostituty na své audience. Co zůstává z katolické morálky po papežově propagaci těchto neřestí proti přirozenosti?

  Co je ještě potřeba, aby se pohár Božího hněvu naplnil?

  Zdroj: Tradition In Action

  Překlad: D. Grof