středa 12. dubna 2023

Ruffiniho proroctví (2023)

 

Ruffiniho proroctví (2023)

Pokud je pravdivé, zasvěcení Ruska se může konečně blížit

James Hanisch

30. března 2023

Současný mystik a stigmatik

Někteří čtenáři webu The Fatima Center nepochybně znají předpověď, kterou pronesl římský mystik a stigmatik Antonio Ruffini o tom, kdy nastane zasvěcení Ruska.

Jak se uvádí, Antonio Ruffini se narodil 8. prosince 1907 v Římě jako nejstarší ze tří synů do zbožné katolické rodiny známé pro svou laskavost k chudým. Jeho matka umřela, když byl velmi mladý. Protože vychodil jen základní školu, učil se od raného věku modlit zpaměti spíše než z modlitebních knih. Jak uvedl, Náš Pán a Naše Paní se mu poprvé zjevili, když mu bylo sedmnáct let. 12. srpna 1951 obdržel stigmata (otevřené rány na rukách a nohách), po vidění, které se událo u vzdálené fontány na cestě Via Appia mezi Římem a Terracinou. (Papež Pius XII. později povolil na tomto místě vybudování kaple.)

Od té doby se Ruffini zcela oddal fyzické a duchovní pomoci lidstvu, zvláště chudým a nemocným. Vstoupil do třetího řádu sv. Františka a žil život vynikající svatosti pod slibem poslušnosti a i přes své zjevné duchovní dary (které zahrnovaly nejen stigmata, ale také bilokaci), prokazoval dokonalou pokoru. Další utvrzení pravosti Ruffiniho charizmat spočívá v tom, že o něm vydal biografii známý divotvůrce P. Giuseppe Tomaselli.

Antonio Ruffini zemřel ve věku 92 let v den, který je stejně pozoruhodný jako den jeho narození. Narodil se na svátek zázračného Početí Panny Marie a zemřel 25. března 1999 na svátek Zvěstování Panny Marie.

Málo známé proroctví

Pokud jde o jeho proroctví o zasvěcení Ruska, Ruffini by počátkem 90. let 20. století tázán, jestli papež Jan Pavel II. poleví ve svém odmítání, a bude dbát požadavku Naší Paní vykonat tento akt. Odpověděl: „Ne, nebude to Jan Pavel II. Nebude to ani jeho bezprostřední nástupce, ale až ten další. Ten zasvětí Rusko.“ (1)

V posledních letech se smysl Ruffiniho prohlášení stal ještě neurčitějším díky otázkám obklopujícím zdánlivou abdikaci Benedikta XVI. na papežství a Františkův nárok na něj. Nicméně, buď je na papežském trůnu druhý legitimní nástupce Jana Pavla II., nebo na něm bude v blízké budoucnosti. (2)

Mezitím však při absenci rozhodného nebeského zásahu (který může přijít jen prostřednictvím patřičného zasvěcení Ruska), dělá Ohavnost zpustošení velké kroky k naprostému zničení křesťanské společnosti. Musíme si zachovávat naději a nadále využívat nápravné pobožnosti, ke kterým nás Naše Paní z Fatimy vyzývala, ale nesmíme si dělat iluze o tom, jak je naše situace nyní strašná. Velké utrpení včetně mučednictví může docela dobře nastat až v naší blízké budoucnosti.

Vidění sv. Hyacinty

Ve své třetí biografii sestra Lucie zaznamenala vidění, jehož byla svědkem Hyacinta a které fatimští badatelé dlouho chápali jako letmý pohled na scénář konce popsaný Naší Paní ve světě a v Církvi tragicky zpustošených válkou, hladem a pronásledováním. Nakonec, jak Naše Paní slíbila, tato temná doba přinese Její slavné vítězství. Objeví se světlo v dlouho očekávaném naplnění požadavku Naší Paní na zasvěcení Ruska:

„Jindy jsme šli do jeskyně nazývané Lapa do Cabeço. Jakmile jsme tam přišli, rozložili jsme se na zemi a modlili se modlitby, které nás naučil anděl. Po nějaké době se Hyacinta postavila a zavolala na mě: »Cožpak nevidíš všechny ty silnice a cesty a pole plná lidí, kteří pláčou hlady a nemají co jíst? A Svatého otce v kostele, jak se modlí před Neposkvrněným Srdcem Panny Marie? A tolik lidí, jak se modlí s ním?« [O několik dní později se Hyacinta zeptala Lucie:] »Můžu říct, že jsem viděla Svatého otce a všechny ty lidi?«  »Ne. Nechápeš, že je to část tajemství? Pokud to uděláš, hned to zjistí!« (3)

Vzhledem k odpovědi, kterou dala Lucie své sestřenici, se toto vidění určitě týká velkého fatimského tajemství. Jistě se zdá rozumné předpokládat, že zde zobrazená událost – kterou v kostele řídí Svatý otec před sochou Neposkvrněného Srdce Panny Marie za přítomnosti mnoha lidí – je dlouho očekávané patřičné zasvěcení Ruska. Pokud ano, pak je také rozumné předpokládat, že zasvěcení se odehraje uprostřed velkého hladomoru, který je častým důsledkem revoluce a války. (4)

Pokračujme v modlitbě a obětování se za tento úmysl, aby bylo zasvěcení Ruska vykonáno včas a aby byla zmírněna plná síla bezprostředních válek, hladomorů, masového zničení a ztráty duší.

Poznámky

1) Toto proroctví je zbožné a hodnověrné, ale není povinnost v něj věřit. Nemá formální schválení ze strany Magisteria. Viz kanál The Fatima Center na YouTube se záznamem konference Mystery of Iniquity (Ohavnost zpustošení) v Idahu 28.–30. září 2012, Otázky a odpovědi, sekce 1 (čas 42:32 až 49:20).

2) Poznámka vydavatele: Žádáme čtenáře, aby měl na paměti, že před naplněním proroctví je obtížné jej vykládat, i když se zdá zjevným. V přirozeném řádu jej mohou učinit nesrozumitelnějším i jazykové a překladové problémy. Máme Ruffiniho proroctví v angličtině, ale to nebyl jeho mateřský jazyk.

3) Br. Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, vol. II: The Secret and the Church, (Buffalo, Immacukate Heart Publications, 1989), str. 117

4) Zdroj blízký sestře Lucii řekl P. Grunerovi, že Naše Paní jí ujistila, že třetí tajemství bude jednoho dne odhaleno v průběhu velké války. Více si o tom přečtěte v článku „Why the Third Secret of Fatima Must Be Released Before Russia Can Be Consecrated“ v třináctém čísle časopisu The Fatima Crusader (jaro 2023).

Zdroj: The Fatima Center

Překlad: D. Grof