středa 2. února 2022

Garabandal – poselství a proroctví (2022)

Garabandal – poselství a proroctví (2022)

Malá španělská vesnička San Sebastian Garabandal se stala známou díky přítomnosti Nejblahoslavenější Panny Marie. V takřka třech tisících zjevení mezi lety 1961 a 1965 se zjevila čtyřem dívkám ve věku 11–12 let. Byly to Conchita González, Mari Cruz González, Jacinta González a Mari Loli Mazón.

Poselství

První poselství – 18. října 1961

Musíme dělat mnoho obětí, konat mnoho pokání a často navštěvovat Svátost oltářní. Nejprve však musíme vést dobrý život. Pokud nebudeme, dopadne na nás trest. Pohár se již plní, a jestliže se nezměníme, přijde na nás veliký trest.

Druhé poselství – 18. června 1965

Jelikož moje poselství z 18. října 1961 nebylo vyslyšeno a nebyl s ním seznámen svět, říkám vám, že toto je mé poslední poselství. Dříve se pohár plnil. Nyní přetéká. Mnozí kardinálové, mnozí biskupové a mnozí kněží jsou na cestě k zatracení a strhávají s sebou mnoho duší. Čím dál menší důležitost se přikládá Eucharistii. Měli byste svým úsilím od sebe odvracet Boží hněv. Jestliže Ho s upřímným srdcem poprosíte o odpuštění, odpustí vám. Já, vaše Matka vám chci prostřednictvím svatého Michaela Archanděla říct, abyste se v životě polepšili. Nyní dostáváte poslední varování. Velmi vás miluji a nepřeji si vaše zavržení. Upřímně nás proste a my vás vyslyšíme. Měli byste činit více obětí. Rozjímejte o Ježíšově utrpení.  

Proroctví

Varování

Abychom se připravili na Velký zázrak, nastane nadpřirozené varování pocházející přímo od Boha. Toto Varování se objeví na nebi a bude viditelné celému světu. Každý jej ve stejnou chvíli pochopí bez ohledu na svůj životní stav či poznání Boha. Bude to strašlivá zkušenost, bude to však pro dobro duší, protože v nitru, ve svém svědomí, spatříme dobro a zlo, které jsme učinili. Bůh si přeje naši spásu. Účelem Varování není způsobit to, abychom se báli, ale aby nás to přivedlo blíže k Němu a zvětšilo naši víru.

Zázrak

V říjnu 1961 Naše Paní slíbila nejprve Conchitě a pak později i zbytku dívek Velký zázrak. Conchita říká, že nastane ve čtvrtek ve 20:30 a bude trvat 15 minut. Viditelné znamení však zůstane v borovicích [místo, kde se Panna Maria zjevovala – pozn. překl.] až do konce času. Zázrak se stane současně s důležitou církevní událostí. Přítomní nemocní se uzdraví, hříšníci se obrátí a nevěřící uvěří. Conchita zná datum Zázraku a oznámí jej osm dní předem.

Pin on Garabandal

Trest

Jestliže se svět po Zázraku nezmění, přijde trest. Conchita říká: „Jestliže se nezměníme, Trest bude strašlivý. Loli, Jacinta a já jsme jej viděli, ale nemohu říct, v čem spočívá, protože nemám dovolení Naší Paní. Když jsem jej viděla, byla jsem naplněna obrovským strachem, i když jsem v tu chvíli také viděla Naší Paní v celé její kráse a nepopsatelné dobrotě!“

Zdroj: Garabandal; Garabandal

Překlad: D. Grof