úterý 14. prosince 2021

Je mravně přijatelné očkování proti covidu? (2021)

Je mravně přijatelné očkování proti covidu? (2021)

Marian T. Horvat, Ph.D.

„Existuje katolický postoj k přijetí očkování proti covidu?“, zeptala se mě nedávno má přítelkyně Jana. Kdysi by se prostě podívala na to, co k tématu řekl papež, biskup nebo farní kněz.

Ví však, že tento papež aktivně podporuje „tečku“ proti covidu a zašel tak daleko, že řekl, že je to „akt lásky“ vůči sobě, rodině a přátelům. Ve skutečnosti je od 1. října 2021 vyžadován „Zelený pas“ – prokazující očkování nebo důkaz o nedávném prodělání koronaviru – dokonce i pro vstup do Vatikánu.

popes vax

František a Benedikt XVI. prohlašují, že jsou plně očkovaní

Jana vždy byla horlivou zastánkyní hnutí pro život. Nepokrytě se však připouští, že všechny vakcíny proti covidu 19 při výzkumu či výrobním procesu používají buněčné linie z potracených dětí. (1) Jana se ptá, zda člověk vůbec někdy může mít nepřímý užitek z potratu, z vraždy nevinného dítěte bez ohledu na to, kdy nastal. I když vatikánská kongregace pro nauku řekla, že je mravně přijatelné nechat se očkovat proti covidu 19 vakcínami vyvinutými a testovanými s použitím buněčných linií z potracených dětí, je tomu skutečně tak?

Její otázka prozrazuje vysokou úroveň nedůvěry, kterou mnozí katolíci oprávněně mají vůči progresivistickým církevním autoritám. Říkám oprávněně, protože jsme zrazováni, sváděni na scestí a klamáni oficiálními pokoncilními církevními představiteli již padesát let a vidíme, jak se svátosti a katechismus nařeďují a mění, mravní zásady se uvolňují a pak opouštějí, vidíme tolerování a pak přijímání homosexuality atd. Ona, stejně jako mnozí další, již popravdě nedůvěřuje církevnímu ani vládnímu establishmentu.

elderly covid jab

Na starší lidi se vyvíjí nátlak, aby se nechali očkovat

Jana ví o narůstajícím počtu očkovaných lidí, kteří mají zkušenost s krevními sraženinami, poškozeným imunitním systémem, infarkty, rakovinou, zánětem srdeční svaloviny, ukončením těhotenství a dokonce i smrtí. Je také přesvědčena, že to není normální vakcína, ale experimentální použití genetiku pozměňující substance, která modifikuje vaše tělo a ničí jeho imunitní systém. Její otázka se však netýká fyzického nebezpečí, ale morální odpovědnosti. Může se katolík s klidným svědomím nechat očkovat proti covidu?

Vlastně zde neexistuje žádné etické dilema. Odpověď je ne. Katolík se nemůže nechat očkovat. Jen málo kněží však bude mít odvahu kázat tuto pravdu od oltáře. Jedním z nich byl Msgr. Patrick Perez z Garden Grove v Kalifornii. Od oltáře otevřeně učil: „Nenechte se očkovat. Katolík nemůže bez výčitek svědomí přijmout vakcínu, která používá části potracených dětí při výzkumu, testování, vývoji či výrobě. Je to smrtelný hřích.“

Živé dítě, nikoliv potracený plod

Nedávno jsem však zjistila, že je toho v morbidní minulosti „buněčné linie“ HEK 293 používané ve vakcínách víc, než si většina katolíků uvědomuje. Soukromá badatelka Anna Maria Cardinalli ve svém článku Catholic Conscience and the Covid-19 Vaccine (Katolické svědomí a vakcína proti covidu 19) odkrývá některá hrůzná fakta. Ona i já věříme, že kdyby katolíci – kněží i laici – s dobře formovaným svědomím věděli celou pravdu o původu vakcíny proti covidu, nedokázali by tak snadno utišit své svědomí a nechat se očkovat.

Buněčná linie používaná při vývoji této vakcíny se příznačně nazývá HEK 293. Co to znamená? Číslo 293 znamená, že bylo potřeba 293 experimentálních pokusů na potracených dětech, aby se získala funkční buněčná linie k vyvinutí vakcíny. Bylo tedy potřeba přinejmenším 293 potratů k dosažení toho, co věda nazývá „úspěchem“, co by však přesněji mělo být označeno jako „masová vražda“.

baby

HEK 293 byla živá holčička zavražděná kvůli její ledvině. Je to nové vraždění neviňátek nutné k dosažení cíle

innocents

Zkratka HEK znamená Human Embryonic Kidney (lidské renální embryonální buňky) potřebné pro „vakcinační projekt“. Odnětí životaschopných ledvin vyžaduje nepřetržitý průtok krve, což ale vyžaduje tlukoucí srdce, což dále vyžaduje, aby dítě bylo na živu a prakticky vždy vně dělohy, když se ledviny odnímají.

Drsně řečeno to znamená, že ledviny (HEK 293) musely být odňaty živému, dostatečně vyvinutému dítěti, které bylo vyňato z dělohy, a pak mu byla ledvina vyříznuta. Tomuto živému dítěti nemohla být podána žádná anestézie, protože by to ovlivnilo ledviny pro další výzkum.

Vyžádalo si to přinejmenším 293 takovýchto barbarských vražd, aby výsledkem byla buněčná linie, která by poskytla základ pro různé vakcíny proti covidu.

Proto byly lidské renální buňky (HEK 293) ve skutečnosti vzaty z živé malé holčičky v Nizozemí, která byla zavražděna trýznivým způsobem, aby se získaly její orgány pro výzkum. Jak poznamenává A.M.Cardinalli: „Odnětí jejích orgánů bylo přímou příčinou její smrti, přičemž před tím byla živým dítětem vně dělohy.“ Zavraždění živého dítěte je jednoduše řečeno zločinem vraždy novorozeněte.

Paní Cardinalli nalezla solidní dokumentaci k této vražedné metodě k získání HEK v bádání bioložky a vývojářky vakcín Pamely Acker, autorky knihy Vaccination: A Catholic Perspective (Katolický pohled na očkování).

Tato informace je záměrně potlačována, aby se otupilo svědomí katolíků. Jeden interní informátor z Pfizeru nedávno odkryl, že vysocí činitelé společnosti instruovali personál, aby nic neříkal o původu vakcín proti covidu, aby se vyhnuli reakcím proti tomuto hrůznému příběhu o zabíjení novorozeňat.

mcelroy

Biskup McElroy dává kněžím pokyn, aby odmítali žádosti o vydávání potvrzení o výjimce z očkování proti covidu z důvodu svědomí

„Fetální linie z dobrovolného potratu provedeného v 70. letech 20. století“ zní bezcitným uším moderního člověka 21. století mnohem méně děsivě než pravda: Tato vakcína byla vyvinuta nebo testována na buněčné linii, která vyplynula ze zavraždění přinejmenším 293 nemluvňat, která byla živá vně dělohy.

Jestliže není mravně přijatelné mít užitek z výzkumu založeného na jakémkoliv potratu, o kolik děsivější je mít prospěch z tohoto druhu vraždění živých dětí? Je to nové vraždění neviňátek, nikoliv kvůli pátrání po živém Ježíškovi jako v Herodově době, ale kvůli vytvoření údajného léku na člověkem vytvořený virus, který je určen k zredukování počtu lidí na zemi.

Abych této představě dodala vážnost, jsem přesvědčená, že tato vakcína člověka neimunizuje, ale naopak jeho imunitní systém oslabuje a dříve či později způsobí jeho smrt. Je tedy určená k zdecimování milionů lidí.

Navíc také zavádí cizí enzymy a hydrogel do těla, aby vytvořila nový lidský druh u těch, kteří nebudou zavražděni. Čelíme tedy transhumanismu, který paroduje člověka stvořeného všemohoucím Bohem. To je však téma na jiný článek.

Zdá se jisté, že je v tomto scénáři cosi satanského a stává se to stále jasnějším, jak se celá pandemická hysterie odvíjí. Takřka naprostý nedostatek odporu vůči ní nejlépe hovoří o jakémsi druhu kletby nebo prokletí uvrženém na lidstvo, když víme, že její vývoj je závislý na potracených dětech.

Bude to pro většinu katolíků nějaký rozdíl, když zjistí, že to nevinné dítě bylo živé, když mu odňali ledviny, aby tak poskytli údajné dobro lidem v budoucnosti, kteří ztratili etický opěrný bod? Doufám, že to změní svědomí alespoň některých, kteří si nebyli plně vědomí toho, co to morálně znamená nechat se očkovat.

Závěrečná ironie

Současný papež neustále hovoří o ochraně těch, kteří jsou na okraji, a těch, kteří jsou mezi námi nejzranitelnější. On a emeritní papež Benedikt XVI. se dostali do novinových titulků, když obdrželi vakcínu Pfizer a dali tím špatný příklad katolíkům po celém světě. Ironií je, že tak podpořili vakcínu vyvinutou při vědeckému výzkumu, který zahrnuje zranitelné děti, které byly zaživa vyňaty z těla matky a pak zavražděny vně dělohy.

Co kdyby papež od počátku očkovací mánie rozhodně jednal a vydal katolíkům pokyn, že mají vakcínu, vyvinutou – nepřímo či vzdáleně – na úkor vraždění těch nejzranitelnějších z celého lidstva, odmítnout? Celá očkovací kampaň by se zastavila, kdyby katolíci na celém světě podpoření svým papežem odmítli vakcínu přijmout z důvodů svědomí.

most vulnerable

Nejzranitelnější jsou nevinné děti zavražděné kvůli výrobě vakcíny...

To se však nestalo. Naopak, od počátku kampaně v březnu 2020 se papež naprosto podřídil požadavkům italského státu, který byl jednou z prvních vlád, která přerušila podnikání, zastavila dopravu, zavedla roušky a povinné sociální distancování. Jsem přesvědčena, že papežův oficiální postoj jakožto hlavy Církve propagující vakcíny proti covidu učiní pro katolíky stále obtížnějším, aby mohli žádat o náboženskou výjimku [z povinného očkování].

Místo toho, aby František katolíky varoval, že přijetí očkování proti covidu 19 je hříšná spolupráce se zlem, nejenže ho doporučil, ale dokonce se rozhodně postavil za Velký reset, který plánují utajení vůdci Nového světového řádu, jak na to poukázal Atila Guimaraes ve svém nedávném článku.

„A co moji přátelé, kteří se nechali očkovat?,“ zeptala se Jana na konci našeho rozhovoru. Navrhla jsem, aby jim poradila, aby se vyzpovídali a očistili své svědomí, a aby se pak nestýkali s kněžími, kteří ho podporují.

Jak říká Písmo svaté: „Zloděj přichází jen krást, zabíjet a hubit. Já jsem přišel, aby [ovce] život měly a měly hojnost:“ (Jn. 10:10) Vakcína je zloděj zrozený z vraždy a zamýšlí zabíjet a krást. Pravý Kristův pastýř musí zahánět zloděje a bojovat proti němu, nikoliv jej zvát do stáda.

Poznámky:

1) Pokud jde o vakcíny proti covidu Pfizer, Moderna, Oxford-Astra Zeneca, byla fetální buněčná linie HEK 293 – z dítěte potraceného v roce 1973 – použita během výzkumu a vývoje. Pokud jde o vakcínu Johnson & Johnson, fetální buněčné linie byly použity při výrobě a zpracování. Viz zde a zde.

Zdroj: Traditon In Action

Překlad: D. Grof