pátek 16. února 2024

Boj se skrupulózností (1985)

 

Boj se skrupulózností (1985)

P. Anthony Cekada

Tento leták vám pomůže, pokud máte potíže se skrupulózností. Obsahuje některé konkrétní rady pro skrupulózní lidi.

Projevy skrupulóznosti

1) Bojíte se, že pácháte hřích, když děláte věci, které i zbožní lidé nepovažují za hříšné.

2) Často z nepodstatných důvodů (nebo bezdůvodně) měníte názor ohledně toho, zda je něco hříšné. V jednu chvíli si myslíte, že něco není hříšné a v další chvíli si myslíte, že to hříšné je.

3) Neustále se obáváte hříchu nebo z něj máte úzkost, aniž byste byli schopní přijít na důvod takové obavy.

4) Neustále se obáváte svých zpovědí, i když vám kněz řekl, že na nich není nic špatného.

5) Jste zatvrzelí, pokud jde o kněze při zpovědi – myslíte si, že máte pravdu ohledně něčeho, co je podle vás hříšné a on se mýlí – což vás vede k tomu, že chodíte ke zpovědi k mnoha různým kněžím, aniž byste skutečně dbali na rady a pokyny, které od nich dostáváte.

6) Opakovaně se kněze ptáte, zda je, nebo není nějaké jednání hříšné, i když vám na to kněz již dříve odpověděl.

7) Opakovaně – „pro jistotu“ – vyznáváte u zpovědi věci, o nichž vám kněz řekl, že nejsou hříchem.

Některá nápravná opatření

1) Přemýšlejte o skrupulích jako o nemoci, které se musíte zbavit. Rozhodněte se jich zbavit s pomocí kněze.

2) Proste Boha, aby vám pomohl se skrupulí zbavit. Každý den na tento úmysl odříkejte zvláštní modlitbu.

3) Mějte odpor ke skrupulím a jednejte proti nim. Nepřemýšlejte o věcech, které vám přinášejí skrupule.

4) Pohlížejte na Boha jako na nanejvýš dobrého a jako na milujícího Otce.

5) Každý den se modlete ranní obětování a vše, co během toho dne děláte, předem obětujte Bohu.

6)  Ve svých každodenních modlitbách děkujte Bohu za všechny nádherné věci, které vám dal: rodinu, přátele, časná požehnání atd. Děkujte Mu, že máte možnost chodit na mši a ke Svatému přijímání. Děkujte Mu, že můžete chodit ke zpovědi, kde zvláštním způsobem prokazuje Své milosrdenství a lásku k vám.

7) Vyhněte se zahálce. Když jste sami a jste zaplaveni skrupulemi, najděte si rozptýlení v něčem, co zaměstná vaši mysl.

8) Nechte kněze, ať si dělá starosti za vás.

9) Pamatujte, že skrupulóznost lze překonat trpělivostí a modlitbou.

10) Naučte se nazpaměť následující pravidla:

a) Musím mít odpor ke skrupulím.

b) Je mi dovoleno dělat vše, co vidím, že dělají zbožní lidé.

c) Nespáchal jsem smrtelný hřích, pokud nebylo pochyb o tom, že se jedná o smrtelný hřích.

d) Nejsem povinen se z něčeho zpovídat, pokud není pochyb, že šlo o těžkých hřích.

e) Musím tato pravidla přijmout a držet se rad kněze, které mi dá.

Chození ke zpovědi

1) Zpytujte své svědomí předem, ale pouze pět minut.

2) Řekněte knězi, že máte problém se skrupulózností.

3) Nezmiňujte se o minulém hříchu, pokud si nejste...

a) ...absolutně jistí, že to byl těžký hřích a

b) naprosto jistí, že jste jej ještě nikdy nevyznali.

4) Vždy důvěřujte knězi.

5) Nikdy se nezpovídejte z nejistého hříchu.

6) Pokud vám kněz řekne, že něco, co jste si mysleli, řekli nebo udělali, není hřích, věřte mu a nedělejte si s tím starosti.

7) Vyznávejte pouze druh (typ) hříchu a počet těžkých hříchů. Pokud neznáte přesný počet, uveďte přibližný počet.

8) Pokud nemáte žádné těžké hříchy, které byste mohli vyznat, vyznejte jeden nebo dva druhy lehkých hříchů, kterých jste se dopustili.

9) Akceptujte soud kněze o tom, zda něco je, či není hříšné.

10) Udělejte, co vám kněz říká, že máte udělat. Musíte poslouchat kněze.

Chození ke Svatému přijímání

1) Pouhá pochybnost, zda jste spáchali či nespáchali těžký hřích, by vás neměla odradit od Svatého přijímání. Pochybnosti nejsou hříchy.

2) Pokud si nejste naprosto jistí, že jste ve stavu těžkého hříchu, vykonejte akt lítosti a jděte ke Svatému přijímání.

Závěrem

Nikdy se nenechte odradit. Bůh vás miluje. Je k vám nesmírně dobrý a nesmírně milosrdný. Chce, abyste s Ním byli navždy šťastní v nebi a zanechal vám svátost pokání a Svátost oltářní, aby vám pomohl dostat se do nebe. S touto pomocí můžete překonat skrupule, které vás sužují.

Jděte v pokoji.

Zdroj: traditionalmass.org

Překlad: D. Grof