středa 17. března 2021

Očkování a vážný důvod (2021)

Očkování a vážný důvod (2021)

Kennedy Hall

10. března 2021

Vaccinating Earth Population

Všichni – nebo přinejmenším mnozí – přemýšlejí o problému experimentálního očkování, které ve světě probíhá. Je to rok, co padla démonická mlha s názvem koronavirová hysterie. Navzdory vážnosti této nemoci jsou pozoruhodné trvalé změny, které se cpou lidem horem dolem.

Ačkoliv tam, kde bydlím, neexistují žádné důkazy o „pandemii“ – kromě záplavy propagandy – žijeme přesto v dystopické realitě restrikcí, jež se zavádějí ve všech aspektech našich životů. Naši politici stále více připomínají oporu, která je neefektivní a zženštilá – když papouškují otřepané historky jako automatizovaní roboti – nebo psychopaty s démonickou posedlostí, kteří mají potěšení z toho, že mohou dusit civilizaci.

V každém případě s touto „pandemií“ přišlo diskutabilní očkování. Nemám v úmyslu pouštět se do bouřlivých vod účinnosti očkování nebo vědeckých otázek, protože je to mimo „mé kompetence“. Mám svůj vlastní názor, místo toho však čtenáře nabádám, aby shlédli nebo si poslechli náš poslední rozhovor s Pamelou Acker – která je skutečným odborníkem v této oblasti – na téma očkování a toho, co to pro katolíky znamená. V tomto rozhovoru paní Acker rozptyluje mnohé nepravdy či polopravdy v diskuzi o očkování. Objasňuje také, že otázka potratu není ve vztahu k očkování vzdáleným faktorem. Bohužel je ve většině případů integrální součástí.

Pro účely tohoto článku se shodněme na některých základních principech, abychom mohli smysluplně pokračovat. Za prvé, je možné diskutovat lékařskou účinnost a katolík může s čistým svědomím nesouhlasit s aplikací některých léků. Není to hřích. I kdyby například byly vakcíny vždy připravovány eticky, může katolík přesto nesouhlasit s tím, zda je či není dobré je využít z čistě lékařských důvodů. Je to obezřetné rozhodnutí. Za druhé, jen proto, že něco bylo vytvořeno nebo získáno nemorálně, neznamená to nutně, že je [vždy] nemorální z toho mít prospěch. Stejně jako u všech morálních otázek existují určité hříchy, které jsou závažnější než jiné, je proto třeba velké obezřetnosti a pečlivosti.

Myslím, že se jednoduše shodneme na prvním principu, zásadní etické úvahy však přináší ten druhý. Lze také argumentovat, že úmyslné sebepoškozování, dokonce i experimentálním lékem, může být hříšné, pokud neexistuje oprávněný důvod. Může být hříšně, když se z nedostatečného důvodu vydáme velkému riziku tělesné újmy. Proto, pokud by se například ukázalo, že experimentální vakcíny představují velké riziko pro naše zdraví – i kdyby byly získány eticky – musí se to brát v potaz.

Hlavním problémem je, že v podstatě všechny možnosti očkování proti koronaviru se odvozují z fetálních buněčných linií nebo jsou na nich testovány, protože určitým způsobem využívají pro své účely potrat. Znamená to, že je svou podstatou špatné mít hypoteticky prospěch z jedné z těchto vakcín?

Nejde o absolutní morální princip (pro všechny okolnosti a všechny případy). Proto bychom formálně mohli říct: „Ne, není to svou podstatou špatné.“ Například očkování proti vzteklině jednoznačně funguje a tato nemoc je smrtelná skoro ve 100 % případů. Je možné nalézt eticky vyvinutou vakcínu proti vzteklině, nebylo by však hříšné využít tento lék, ani kdyby jedinou volbou byla neeticky získaná verze.

To přináší otázku vážného důvodu

Pokud vás pokousalo nakažené zvíře a dostali jste vzteklinu, takřka jistě zemřete. Tato situace je tedy vážná. Všimněte si, že to není otázka typu „mohl bych zemřít“ nebo, že se člověk „bojí, že zemře“ nebo že v televizi říkali, že „by mohl umřít“. Krajně vysoká pravděpodobnost úmrtí [v tomto případě] se spíše zakládá na lidské zkušenosti a nenapadnutelných důkazech (dobře dokumentovaných a dlouhodobých). Mít v takovém případě prospěch z léku s ohavným původem by nicméně bylo přípustné za předpokladu, že by to byla vaše jediná rozumná možnost.

Další hypotetickou situací by bylo, kdyby měla prostitutka věnovat hladovému bezdomovci peníze na nákup jídla. Prostitutka samozřejmě spáchala a podněcovala ďábelské jednání. Předpokládejme dokonce, že konkrétně tyto peníze byly získány odporným a nemravným způsobem. Přesto ten člověk [bezdomovec] potřebuje peníze pro život a není tedy nemorální, aby přijal tento skutek dobročinnosti.

Nezdá se, že existuje vážný fyzický důvod pro vakcíny proti koronaviru, protože se naštěstí tato nemoc ukázala být mnohem méně závažná, než se prohlašuje. Možná někteří staří lidé se mohou vcelku bát, ale dokonce i mezi starými lidmi se rizika zveličují pomocí podezřelé statistické manipulace. A tak se nezdá, že by si fyzické riziko vynucovalo přijetí vakcíny, která má tak otřesný původ, zvláště pokud uvážíme, že je experimentální a možná víc smrtící, než je pro obecnou populaci tato nemoc.

Co by tedy zakládalo závažný důvod pro její přijetí?

S pokračujícím nástupem diktatury „veřejného zdraví“ jsou mnozí vystrašení kvůli vážným potížím, pokud by odmítli očkování. Pro někoho by to mohlo znamenat ztrátu živobytí, omezení cestování a dokonce i omezení přístupu do některých obchodů. To se už bohužel děje v Izraeli, ačkoliv není jasné, jestli to platí pro všechny obchody. Nicméně se to děje. Může být dokonce možné, že zlé vlády, jako je ta naše, by mohly bez dokladu o očkování omezit přístup do církevních budov. Nedivil bych se tomu.

Představují tyto scénáře vážný důvod nechat se očkovat?

Mohlo by tomu tak být, ale já to nemohu posoudit pro nikoho kromě sebe a své rodiny.

Pokud bych však mohl dodat něco ke zvážení, vážný důvod znamená vážný a nikoliv jen to, že něco může být obtížné. Když bychom například mohli ztratit práci, když odmítneme očkování, byl by to vážný důvod? Dokonce i zde ta věc záleží na různých faktorech. Je zde jiná práce, kterou byste si mohli najít? Myslíte si, že když ve vaší práci řeknou: „nechte se píchnout nebo vás propustíme“, že vás nebudou nutit ke kompromisům i u jiných morálních zásad? A že, když po vás v práci požadují, abyste vyhověli vzdálené spolupráci se zlem – a to velmi osobním a tělesným způsobem – už po vás nebudou požadovat nic moc jiného?

Pokud jste farářem a vláda říká, že vaše farnost se musí nechat očkovat, aby mohla navštěvovat [kostel], myslíte si, že je to oprávněné? Už vám řekli, abyste nosili roušku a že by vaši farníci měli mít překrytá ústa a že v Božím domě můžete mít jen tolik lidí, kolik císař dovolí. U očkování to neskončí, stejně jako to neskončilo u dvou týdnů, dvou měsíců, jednoho roku nebo jedné roušky.

Prožíváme ďábelský útlak a stát je ďáblovým poskokem ve většině jurisdikcí světa. Trajektorie této historické doby je trajektorií jiných dob pronásledování a očkování bude nepochybně použito jako nástroj ostrakizace a rozdělení – jako to už učinila většina opatření proti koronaviru.

Existuje obrat: Jediná cesta vpřed je středem. Nastala hodina zvážit, jaké obtíže jsme schopní snášet pro své zásady a přesvědčení. Je čas rozhodnout se, na kterém bojišti stojí za to padnout a, bude-li to nutné, do velké míry trpět, abychom zůstali v jednotě s Bohem.

Kéž se nad námi Bůh smiluje a kéž všichni nalezneme odvahu upřít svůj pohled na Kříž a čelit vlkům.

Zdroj: The Fatima Center

Překlad: D. Grof