pondělí 1. května 2023

Nová ekumenická mše se rozbíhá (2023)

 

Nová ekumenická mše se rozbíhá (2023)

Atila Sinke Guimarães

28. dubna 2023

Spolu se vzrůstajícím potlačováním tridentské mše, které František, kardinál Roche [prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti] a spol. prosazují, se mluví o nové ekumenické mši, kterou připravuje tatáž „demoliční četa“. 18. dubna se v Bazilice sv. Jana v Lateráně v Římě odehrál významný precedent a další je na programu 14. května.

Fakta jsou objektivní nezávisle na chabých výmluvách, které mají zakrýt, co se stalo.

Dva anglikánští biskupové 18. dubna slavili v Bazilice sv. Jana v Lateráně, což je oficiální římská katedrála, tzn. papežova katedrála, „mši“, kterou navštívilo padesát anglikánských kněží.

Víme, že přinejmenším od roku 1896, kdy Lev XIII. promulgoval bulu Apostolicae curae, jsou všechny anglikánské svátosti neplatné. Je to totéž, jako říct, že jejich kněžská a biskupská svěcení jsou neplatná. Tato „mše“ anglikánských heretiků tedy byla parodií, která je „mší“ slouženou laiky této uznávané církve.

Heretici v kněžišti papežovy katedrály

Chatrná výmluva poskytnutá biskupem Guerinem di Tora, vikářem této katedrály, nikoho nepřesvědčila. Řekl, že anglikánskou delegaci provázel katolický kněz, a proto kněz, který má na starost baziliku mylně předpokládal, že všichni členové delegace jsou katolíci a „omylem“ jim dovolil sloužit jejich „mši“. Díky tomuto „nedorozumění“ tedy anglikáni znesvětili významné katolické místo.

Podobné „nedorozumění“ se odehrálo v lednu 2016, kdy skupina finských luteránských heretiků navštívila Františka. Po audienci si šli prohlédnout Svatopetrskou baziliku, kde se zrovna sloužila mše. Kněz, který mši sloužil, „omylem“ podal skupině Svaté přijímání – a to dokonce i poté, co tito protestanští návštěvníci zkříženýma rukama na prsou naznačovali, že nechtějí přijímat.

Ztráta vnímání pravdy

Tyto lži předkládané jako omluvy k umožnění náboženských aktivit, které jsou zakázané – dokonce i v koncilní církvi – si zasluhují chvilku zamyšlení.

Osmé přikázání říká: Nepromluvíš křivého svědectví. To nám ukládá vždy říkat pravdu. A nyní tedy vidíme papeže, Vatikán a mnohé náboženské autority a velký počet kněží při prosazování progresivistické agendy nehorázně lhát, aby omluvili neomluvitelné jako například ostudné incidenty zmíněné v tomto článku.

Sám tento přečin by byl důvodem pro provinilé strany, aby byly odsouzeny do pekla, kdyby umřely a objevily se v tomto stavu před Bohem, protože se jedná o přímý a nestydatý přestupek proti osmému přikázání.

Avšak celý katolický tisk – ba dokonce celá světová média – tyto lži nezpochybňují. Považují je za „nutné lži“ k zakrytí radikálních papežských iniciativ, které pokračují v ekumenismu Druhého vatikánského koncilu. František o této anglikánské „mši“ u Sv. Jana v Lateránu a o podání Svatého přijímání protestantům ve Vatikánu s největší pravděpodobností věděl a dovolil je, ale hraje se divadlo, kdy se předstírá, že to František nedovolil a že se jednalo o „omyly“.

Někteří lidé se usmívají a říkají: „Nu, konec konců je to jezuita...“ Jezuité jsou tedy vyjmuti z poslušnosti k osmému přikázání? Nehřeší takovýto smějící se člověk lhostejností k přestupku a zakrýváním viny?

Pokusné balónky

Jsem přesvědčen, že „nedorozumění“, které umožnilo účast padesáti dvou anglikánů u Sv. Jana v Lateránu, bylo pokusným balónkem pro ekumenickou mši, kterou požadují významné části koncilní církve.

Dalším pokusným balónkem je povolení sloužit „mši“ v téže lateránské bazilice, které František poskytl Theodorovi II., hlavě egyptských koptských monofyzitů.

Nezapomínejme tak jako média, že Theodoros je monofyzita a že hereze monofyzitismu popírá, že Náš Pán Ježíš Kristus měl dvě přirozenosti – Božskou a lidskou. Jeho stoupenci tvrdí, že měl pouze Božskou přirozenost, která údajně zcela pohltila Jeho lidskou přirozenost.

Tato nauka byla odsouzena v roce 451 na Chalcedonském koncilu, kde se slavnostně vyhlásilo, že Náš Pán měl dvě přirozenosti, které jsou bez oddělení i bez smíšení a jsou v hypostatické unii.

Papež František v roce 2013 vřele vítá očividného heretika, jako by si byli rovnocenní

Před deseti lety, 10. května 2013, František přijal Theodorose ve Vatikánu a požádal tohoto heretika, aby jemu a přítomným dal „požehnání“. Pak tomuto heretikovi navrhnul, aby se čas od času ve stejném termínu setkávali, aby si toto historické setkání připomínali.

Proto má hlava egyptských koptských monofyzitů v květnu 2023 naplánovaný návrat do Říma. Tentokrát jej František ještě troufaleji zve, aby v papežské katedrále sloužil „mši“.

Jsem přesvědčen, že tato anglikánská i monofyzitská „mše“ jsou součástí téže agendy: Bergoglio připravuje katolíky na ekumenickou mši, která pojme všechny heretiky, kteří „věří“ v Krista.

Tato progresivistická/ekumenická „mše“, kterou protlačuje František, již nebude mít nic společného se skutečnou mší nebo s katolickou Vírou. I když lze říct, že Novus Ordo Missaenádech protestantismu, můžeme připustit platnost jeho svátostí. Avšak nadcházející nová ekumenická „mše“ bude zcela neplatná.

Po pravdě řečeno, jediným způsobem, jak dát dohromady všechny heretiky, kteří si myslí, že Kristus byl Spasitelem, by bylo vydat vágní prohlášení ohledně kontroverzních bodů dané nauky. Katolické Vyznání víry však bylo definováno v průběhu dějin v protikladu k těmto herezím, které teď chce progresivismus sjednotit pod jeden deštník koncilní církve. Proto by tato snaha zcela rozebrala katolické Vyznání víry.

Jestliže Pius X. mohl modernismus definovat jako „snůšku všech herezí“, protože [modernismus] toleroval všechny hereze v jejich zárodečné formě, progresivismus jde ještě dál tím, že tyto zárodky nechá vyklíčit, obdělává tyto stromy a sklízí jejich otrávené plody. Jinak řečeno, progresivismus – působící prostřednictvím Františka s jeho novou ekumenickou mší – uskutečňuje nejhorší apostazi dějin.

Je to něco, co má apokalyptické rozměry a může to uskutečňovat Antikrist nebo jeden z jeho nejbližších předchůdců.