čtvrtek 17. ledna 2019

Trvalé příčiny liberalismu (1884)

 
Trvalé příčiny liberalismu (1884)
Dr. Don Félix Sardá Y Salvany
Liberalismus se kolem nás rozprostírá jako síť.
Jeho pavučina se kolem nás neustále obtáčí jako když pavouci tkají své sítě kolem hmyzu. Kde jednoho vymetete, dva se objeví. Jaký je pro to důvod?
Filozofie nás učí, že stejné zdroje, které věci vytvářejí, je také zachovávají a rozmnožují.
Per quae gignitur, per eadem et servatur et augetur.
Co tedy je trvalými příčinami liberalismu?
1. Zkažení mravů: Divadlo, literatura, veřejné a soukromé mravy jsou syceny oplzlostí a nečistotou. Výsledek je nevyhnutelný; zkažené pokolení nutně plodí revoluční pokolení. Liberalismus je programem naturalismu. Volné myšlení plodí volné mravy nebo nemravnost. Zábrany se odhazují a povolují se otěže vášním. KDOKOLIV MYSLÍ, JAK SE MU ZLÍBÍ, BUDE DĚLAT, CO SE MU ZLÍBÍ. Liberalismus je v rozumovém řádu oprávněním v mravním řádu. Nepořádek v rozumu plodí nepořádek v srdci a naopak. Proto liberalismus propaguje nemravnost a nemravnost liberalismus.
2. Žurnalistika: Nezměrný je vliv vyvíjený bez přestání početnými publikacemi, jež liberalismus šíří. Navzdory sobě samým jsou lidé skrze všudypřítomnost tisku nuceni žít v liberální atmosféře.
Obchod, umění, literatura, věda, politika, domácí i zahraniční zprávy nás všechny nějak dostihují skrze liberální kanály a přicházejí oděné v liberálním hávu. POKUD SE ČLOVĚK NEMÁ NA POZORU, ZJISTÍ, ŽE MYSLÍ, HOVOŘÍ A JEDNÁ JAKO LIBERÁL. Taková je zkažená povaha otráveného vzduchu, který dýcháme! Ubozí lidé z důvodu své prosté dobré víry vstřebávají snadněji tento jed než kterýkoliv jiný; vstřebávají jej v próze, v poezii, v malbě, v soukromí, ve městě, na venkově, všude.
Liberální nauky je vždy pěstují a jako pijavice se na ně přisávají a nikdy své sevření neuvolní. Jejich dílo se stává mnohem škodlivějším skrze konkrétní stav jejich odchovance, jak uvidíme ve třetím bodě.
3. Obecná lhostejnost ve věcech náboženství: Při splétání svých sítí kolem lidí se liberalismus věnuje úkolu odříznout je od veškeré komunikace s tím, co jediné je schopné odhalovat jeho podvod – s Církví. Posledních dvě stě let se liberalismus usilovně snažil ochromit jednání Církve, umlčet jí a – zvláště ve starém světě – ponechat jí pouze oficiální charakter, aby přerušil její styky s lidem. Sami liberálové to uznali jako svůj cíl: zničit náboženský život, umístit jakoukoliv možnou překážku do cesty katolické nauce, zesměšňovat duchovní a zbavit je jejich prestiže. V Itálii a Francii dnes vidíme tisíc a jedno umělých opatření vržených na Církev k zabránění a omezení jejího jednání, k neutralizaci účinnosti její opozice vůči záplavě liberalismu. Konkordáty, jež v současnosti pozorujeme, jsou mnoha železnými obojky, jež liberalismus vložil na její krk, aby jí zadusil. Svobodné zednářství v Evropě a jižní Americe se neustále snaží spoutat její ruce a nohy, aby byla vydaná jeho satanismu na milost.
Otevřenými i tajnými prostředky se tato organizace snaží podkopat její disciplínu v každé zemi, kde si získala postavení. Mezi ní a lidem se snaží vykopat hlubší a hlubší propast nenávisti, předsudku a pomluv. VŠUDE HLÁSÁ NATURALISMUS, POPŘENÍ NADPŘIROZENA. Oddělit všechen život lidu od jejího vlivu – skrze zavedení občanských sňatků, skrze občanský pohřeb a rozvod, skrze vyučování zrádné nauky, že společnost jako taková nemá žádné náboženské vztahy nebo povinnosti, a že člověk jako společenská bytost je na Bohu a Jeho Církvi naprosto nezávislý, a že náboženství je pouhým soukromým názorem, který se pěstuje nebo nepěstuje, jak se člověku zlíbí – takový je program, takový je účinek a taková je pro změnu i příčina liberalismu. Ale nejzhoubnějším – protože nejúspěšnějším a nejtrvalejším – propagátorem liberalismu je:
4. Světské vzdělávání: Získat si dítě znamená zajistit si člověka. Vzdělávat nějakou generaci odděleně od Boha a Církve znamená do plnosti sytit plameny liberalismu. Když je náboženství odděleno od školy, liberalismus se stává prvořadým. Sekularismus je naturalismus, popření nadpřirozena. Je-li toto popření zavedeno do duše dítěte, půda nadpřirozeného se stává neplodnou. Liberalismus si uvědomuje strašlivou moc vzdělávání a se satanskou energičností se nyní po celém světě pokouší přivlastnit si děti. (S jakým úspěchem, se stačí podívat kolem nás, abychom si to uvědomili.) Ve svém úsilí zavraždit Krista nařizuje vraždu neviňátek. Odtrhněte duši dětí od prsu své matky Církve,“ říká liberalismus, „a já dobudu svět.“ ZDE JE SKUTEČNÉ BITEVNÍ POLE MEZI VÍROU A NEVÍROU. TEN, KDO ZVÍTĚZÍ ZDE, JE VÍTĚZEM VŠUDE.
Zdroj: Liberalism is a Sin, Dr. Don Félix Sardá Y Salvany, kapitola 26
Překlad: D. Grof