středa 22. prosince 2021

Matka Alphonse Eppinger a její proroctví (1867)

Matka Alphonse Eppinger a její proroctví (1867)

a. „Řím uvidí téct krev kněží. Kláštery budou vypleněny. Kostely zpustošeny. Budou ustanoveny zákony proti náboženství a uctívání Boha. Prostřednictvím úderu trestu chce Pán znovu probudit správného ducha mezi těmi, kteří jsou na svatých a posvátných pozicích. Tajně prováděná agitace, vzpoury, povstání, krveprolití a vytvoření všeobecného stavu neklidu a úzkosti v řadách společnosti budou charakteristickými znameními doby, až se zlí etablují u moci. Bůh chce vykonat trest za to, že se dovolilo, aby víra zeslábla, a za hříchy, které zahlcují svět, a proto dopustí, aby prudké vášně člověka neomezeně vládly, dokud nedosáhnou bodu, kdy samy odezní…“

b. „Vypukne velké pronásledování kněží, nebude však tak prudké v Alsasku, a proto tím směrem uletí mnoho zahraničních kněží … Protože mnozí duchovní již nejsou tak horliví pro slávu Boží a spásu duší. Jejich srdce jsou upřena na klamné statky tohoto života. Musí být odtrženi od těchto věcí prostřednictvím trestu, aby došlo ke změně jejich úhlu pohledu…“

Zdroj: R. Gerald Culleton, The Reign of Antichrist, TAN Books and Publishers, Rockofrod, Illinois, 1974, str. 175–176

Překlad: D. Grof