čtvrtek 26. ledna 2023

Růženec v Číně – kuličky vs. kulky (2022)

Růženec v Číně – kuličky vs. kulky (2022)

Jedním z důkazů velké úcty k Panně Marii je láska k růženci, kterou Číňané a jejich misionáři rozhodně prokázali. Otec Henry Mulligan, vyhnaný kněz, napsal:

Růženec je víc než jen řetězec kuliček – je to řetězec srdcí – neviditelný a neporazitelný řetězec spojující kněze ve vězení s křesťany plačícími v temnotě – plačícími, prosícími a modlícími se, aby Bůh ukázal svou všemohoucnost vůči mocným útokům těch, kteří Jej nenávidí. Vyhublé prsty uvězněných kněží se dotýkají kuliček růžence (nebo uzlíků na šňůrce, když jsou růžence zakázané) a z doprovodné modlitby získávají stejnou útěchu, jakou pociťují drsné a větrem ošlehané prsty věrných křesťanů v odloučení svých domovů nebo ve svých celách, když postupují od tajemství k tajemství a bdí a modlí se za konec svých Getseman. Tento neviditelný, nehmotný mystický řetězec lásky a vzájemné víry v Boha spojuje tyto pronásledované kněze se svým stádem, které se rozprchlo a je vystrašené, má však víru, kterou nemůže zastínit žádná rudá hvězda, nemůže ji odseknout žádný srp a nemůže ji zničit žádné kladivo.“

Kostely byly předělány na sýpky, oltáře byly zničeny, krucifixy jsou používány jako terče pro nácvik střelby. Křesťané jsou nahánění, pronásledování a šokování touto svatokrádeží. Kříže a posvátné předměty byly uschovány nebo zabaveny. Čínským katolíkům toho dnes z materiálního zpodobnění Boha k uctívání nezbylo mnoho … schovávají si tenká vlákna provázku spletená do růžence. Protože se snadno vyrábí a snadno schová, je na mnoha místech posledním viditelným pozůstatkem náboženství, které bylo ještě před pár lety svobodné a vzkvétalo. Je to pozůstatek, který připomíná vítězství u Lepanta a signalizuje konečné vítězství katolicismu v Číně.“

„V jakékoliv bitvě mezi kuličkami a kulkami vítězí Zdrávas Maria.“

Zdroj: Crusade, November/December 2022, str. 23

Překlad: D. Grof