pátek 6. března 2020

Neústupný biskup (2018)


Neústupný biskup (2018)
Když v 70. letech 20. století do Écône přijížděly francouzské filmové štáby, arcibiskup Lefebvre vybral seminaristu Williamsona, aby je provázel a aby s ním vedly rozhovory. Krátce poté, když z Říma přijeli tři „návštěvníci“, aby zhodnotili seminář, arcibiskup vybral téhož seminaristu, aby je doprovázel. Když arcibiskupovi během jeho jednání s kardinálem Ratzingerem v Římě v polovině 80. let ohledně statutu Bratrstva a roli tradice v Církvi řekli, ať předloží jedno jméno toho, kdo by měl být povýšen do biskupského stavu, otevřeně jmenoval otce Richarda Williamsona. Lidé od médií a ti tři nepříliš moudří muži z Vatikánu v 70. letech a pak kardinál Ratzinger v 80. letech museli být zneklidnění oním mužem, kterého jim arcibiskup Lefebvre prezentoval, aby je provázel, aby vysvětloval a pak aby byl povýšen do stavu biskupa, protože otec Williamson se od jiných mužů své doby lišil. Zvlášť Řím musel být znervózněn a výsledkem toho bylo, že nadále odkládal datum, kdy by mohl být nový tradiční biskup vysvěcen, což byl odklad, který nakonec arcibiskupovi ukázal skutečné záměry Vatikánu – odkládání a nečestnost. Jak by se takovým lidem mohlo věřit?
Proč otec Richard Williamson tak rozrušil ty, kteří se s ním setkali nebo se o něm dozvěděli? Protože nebyl jako oni; neměl v sobě modernismus. Vůči nepřesnosti a sentimentalitě médií prezentoval klidný rozum a hloubavou logiku; vůči subjektivitě a rozporům Druhého vatikánského koncilu uplatňoval objektivitu, tomistickou logiku a teologickou jasnost a, což bylo nejvíc znepokojivé, hlubokou znalost tradice, zvláště vytyčené v encyklikách posledních velkých papežů. V „nové církvi“, která dogma proměnila na paskvil, neústupně zastával pevnou, stálou a neměnnou nauku. Oni věděli, že by pravděpodobně neustoupil, neohnul se, neudělal kompromis a nemlžil. Jak by mohli jednat s takovou neústupností? Moderní Řím nechtěl mít s takovým duchovním nic do činění.
***
REX!: Všechno nejlepší k nadcházejícím kulatým narozeninám, hojnost Božích milostí, ochranu Panny Marie a stálou neústupnost v zachovávání nauky bez kompromisů!
Zdroj: The Voice of the Trumpet: An Unfinished Symphony, David A. White, BRN Associates, Inc., 2018, str. 166–167
Překlad: D. Grof