Studie a články

Antikrist je milý chlapík (2024)

Dvanáct způsobů, jak překonat skrupulózní svědomí (2021)

Využívání jazyka jako zbraně – případ „nenávistných projevů“ (2024)

Problém ďábla (1927)

Kdo je „člověk nepravosti“? (2023)

Poslouchá facebook vaši zpověď? (2016)

František obešel Synodu roku 2024 (2024)

Teologie osvobození a synodalita (2023)

Koncilní církev uzavírá sňatek se svobodným zednářstvím (2024)

Ve světě se nastoluje komunistická paranoia, korupce a propaganda (2024)

Boj se skrupulózností (1985)

„Církev bude rozptýlená“ – kardinál Manning (2024)

Platnost svátostí reformovaných Pavlem VI. (2023)

Fatální výsměch deklarace Fiducia supplicans (2024)

Falešná svoboda (2003)

Zpytování svědomí prostředkem k očišťování duše (1941)

Kristus Spasitel (1978)

Pozdrav křesťanů (1942)

Písmo svaté varuje před těmito posledními časy (2023)

Důvody proč neslavit Halloween (2020)

Je požehnáním žít v době velké apostaze (2020)

Církev je svatá navzdory hříšníkům ve svém ovčinci (2022)

Je nadávání hřích? (2022)

Nesvatý duch v přístroji (2023)

Pochopení vatikánského tažení proti tradici (2023)

Sestra Marianne Gaultier a její proroctví ze 17. století (2020)

Mravní odpovědnost zaměstnavatelů a zaměstnanců (2022)

Nebojte se (2023)

Světové ekonomické fórum žádá, aby umělá inteligence přepsala Bibli (2023)

Sv. Juda Tadeáš – patron v beznadějných případech (2023)

Ďábelská přísaha svobodného zednářství (2022)

Velký klam umělé inteligence (2023)

Apoštolové posledního dne a vítězství Naší Paní (2023)

Kdo nebo co je Katechon? (2023)

Skorozvolení kardinála Rampolly v roce 1903 (2023)

Nová ekumenická mše se rozbíhá (2023)

Povinnost uložená ženám – podřídit se muži (2023)

Jak mít šťastné manželství (2023)

Ruffiniho proroctví (2023)

Náš bratr Jidáš (2023)

Schizma papeže Františka (2023)

Jste duchovně připraveni na jadernou válku? (2022)

Proč se tradiční katolíci nemodlí „růženec světla“ (2023)

Postní praxe dnes a ve středověku (2023)

Touha po Otcovském domě (2020)

Papežské požehnání pro transgenderové prostituty (2023)

Přežití v pokoncilním šílenství (2022)

Růženec v Číně – kuličky vs. kulky (2022)

Příprava na podzemní Církev – 13 (2021)

Příprava na podzemní Církev – 12 (2021)

Důležitost znamení kříže (2022)

Nedělní aktivity: Co je pro katolíky hříšné a co ne? (2022)

Soud národů IX (2022)

Čtyři pravidla, abyste zůstali tradičně katoličtí (2008)

Příprava na podzemní Církev – 11 (2021)

Soud národů VIII (2022)

Příprava na podzemní Církev – 10 (2021)

Promluva nikoliv ex cathedra, ale ex pyramide (2022)

Jan XXIII. byl podle italské lóže zednář (2022)

Musejí být kněží, kteří přejdou k Tradici, přesvěceni? (2007)

Příprava na podzemní Církev – 9 (2021)

Co je „Rada pro inkluzivní kapitalismus“? (2022)

Padre Pio – vážný světec pro vážné časy (2018)

Ohavnost zpustošení (2022)

Zabraňuje pomoc Ducha Svatého pokaždé krizi v Církvi? (2015)

Příprava na podzemní Církev – 8 (2021)

Ve světě, který se rozpadá (1993)

Znamení kříže (1948)

Příprava na podzemní Církev – 7 (2021)

Hrdinský vzor katolického mládí (1993)

Příprava na podzemní Církev – 6 (2021)

Pohodlný katolicismus musí zmizet – je čas připravit se na pronásledování (2016)

Teď se hraje Ukrajina! (2022)

Konec světa (1970)

Katolický pohled na současnou situaci (2022)

Příprava na podzemní Církev – 4, 5 (2021)

Bude Řím zničen? – V (2021)

Zmatená a na hlavu postavená „synodální církev“ (2015)

Padre Pio a Garabandal (2022)

Garabandal – poselství a proroctví (2022)

Soud národů – VII (2022)

Příprava na podzemní Církev – 3 (2021)

Podkožní čip je připraven k implantaci lidem (2021)

Příprava na podzemní Církev – 2 (2021)

Časový harmonogram nástupu diktatury? (2021)

Příprava na podzemní Církev – 1 (2021)

Matka Alphonse Eppinger a její proroctví (1867)

Je mravně přijatelné očkování proti covidu? (2021)

Chesterton proti vědecky organizovanému státu (2021)

Bude Řím zničen? – IV (2021)

Proroctví extatičky z Tours (1872)

Formální odsouzení liberalismu ze strany Syllabu (1884)

Dopis o původu a době Antikrista (954)

Co s utrpením? (1947)

Mohou se katolíci a liberálové někdy spojit? (1884)

Jak žíti mezi nevěřícími (1948)

Rovnováha mezi pravdou a pokorou (2020)

Žijeme v zajímavé době (2021)

Ampérův růženec (1948)

Kontrarevoluční role pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (2021)

Doba Antikrista V (2021)

Roste tvá láska k Panně Marii? (1948)

V Japonsku si zachovali víru i bez kněží (1919)

Liberální sofisma a diplomacie Církve (1884)

Bude Řím zničen? – III (2021)

Očkování a vážný důvod (2021)

Bergoglio navštíví Ur (2021)

Liberalismus a volná myšlenka (1884)

Proč umřeli špačci v Římě? (2021)

Mějte se na pozoru před nepravými proroky! (1614)

Staré FSSPX bylo proti (2000)

Soud národů – VI (2021)

Encyklika Fratelli Tutti ničí bojovnou povahu Církve (2020)

Modlitba svatého růžence jako prostředek posvěcení (1947)

Encyklika Fratelli Tutti – radikálně proti soukromému vlastnictví (2020)

Překážky na cestě (1939)

Bergogliův nový příspěvek proti kapitalismu (2020)

Forma encykliky Fratelli Tutti (2020)

Katolíci a konspirační teorie (2020)

Soud národů – V (2020)

Prostředky k cestě k dokonalosti (1939)

Otázka biskupských svěcení v ritu z roku 1968 (2007)

Soud národů – IV (2020)

Láska vůči liberálům ze strany Civilta Cattolica (1884)

Doba Antikrista III (2020)

Doba Antikrista II (2020)

Doba Antikrista I (2020)

Liberalismus a literatura (1884)

Střet mezi Církví a Satanem – 2 (1921)

Střet mezi Církví a Satanem – 1 (1921)

Soud národů – III (2020)

Soud národů – II (2020)

Křesťanská prozíravost a liberalismus (1884)

Soud národů – I (2020)

Tajemství Církve (1939)

Liberalismus, jaký je v této zemi (1884)

František znovu přemítal nad osudem Jidáše (2020)

Bill Gates chce digitální certifikát (2020)

Braní jména Božího nadarmo (2020)

Svěcení neděle v době krize a pronásledování (2020)

Jak vykonat akt duchovního Svatého přijímání (2019)

Společnost nepřátelská vůči katolicismu (2002)

Neústupný biskup (2018)

„Otče, měl bych dát svým dětem mobilní telefon?“ (2020)

Polemická laskavost a liberalismus (1884)

Svět v naší době (2019)

Význam papežova plesknutí (2020)

Jak si zachovat svou víru v současné krizi Církve? (1984)

Proroctví ctihodné sestry Dominiky z Ráje (1517)

Jeden z infiltrátorů na Druhém vatikánském koncilu (2019)

Amazonský ritus a další požadavky synody (2019)

Synoda, ženatí kněží a jáhenky (2019)

Kristus Král (1980)

Hnutí Maria 2.0 – ponížení Naší Paní (2019)

Liberální námitka vůči ultramontánním metodám (1884)

Narcis, Instagram a sociální média (2019)

P. Kramer: komentář k verši Zjevení sv. Jana XIII, 16-17 (1955)

Hodnota utrpení (1983)

Osobní polemiky a liberalismus (1884)

Tři nezbytné vlastnosti (1982)

Otázka kanonického uznání (2019)

„Nečekejme na teology“ (2019)

Bude Řím zničen? – II (2019)

Bude Řím zničen? – I (2019)

Postrádáme kdysi bojovného ducha FSSPX (2019)

U novosedesvakantistů „sex prodává“ (2019)

P. Kramer: komentář k verši Zjevení sv. Jana XIII, 12 (1955)

Moc Žalmu 91 (2015)

A co nedávné obvinění Františka, že upadl do hereze? (2019)

Křesťanská láska a liberalismus (1884)

Konkláve 2013: Bergogliovci se brání (2019)

Macron – správný člověk pro opravu Notre Dame (2019)

Seminář naděje pro mnohé! (2018)

Proč byste se měli denně modlit růženec: 15 důvodů od Naší Paní (2014)

Nová papežská hra: ucukni rukou před polibkem (2019)

Prorocké poslání Matky Mariany (2006)

O hříších jazyka (2019)

Katolíkův průvodce ohledně pití během postního období (2019)

Proviňují se tradicionalisté farizejstvím? (2019)

Hájení Benedikta XVI. – schizofrenie nebo pokrytectví? (2019)

Patrickův průvodce do velké rodiny tradicionalismu (2019)

FSSPX má nové šaty (2019)

František pronáší novoroční požehnání Birkat Kohanim (2019)

Spravedlnost a věčný trest za jeden smrtelný hřích (2015)

Trvalé příčiny liberalismu (1884)

Poznámky k základu a správné formě katolické akce (2011)

Půjdu opravdu do pekla jen pro jeden smrtelný hřích? (2014)

Pravá a falešná zjevení (2015)

Co je synodální Církev? (2018)

Cizinec (2018)

Královský majestát Krista Krále (2009)

Soumrak demagoga (2018)

Řím není katolický! (2018)

Sv. Václav: Mučednický skon a odchod na věčnost (1939)

„Satan musí vládnout ve Vatikánu...“ (2015)

Otázka principů: FSSPX vs. FSSP (2013)

Dopadá na nás Boží hněv (2018)

Liberalismus je nejnebezpečnější nepřítel společenské vlády Krista (1832)

Co když jsem tradiční katolík, ale moje rodina ne? (2018)

Kde je katolická poslušnost dnes? (2018)

Jidáš, apoštol a ďábel – Bergoglio, apoštol a ďábel? (2018)

Schönbornův rozhovor pod lupou (2018)

P. Kramer: komentář k verši Zjevení sv. Jana (1955)

Kardinál Burke není žádný modernista ani liberál? (2016)

P. Berry: Satanova církev (1927)

Poznámka k latinské frázi „perfidus Iudaeus“ (2003)

List „Placuit Deo“ – tanec s Židy (2017)

Sémantická zrada: katolická, koncilní nebo oficiální Církev? (2017)

Krvavý pot (1935)

Nebezpečí schizmatu (2018)

Od katolické Církve k agnostické církvi (1970)

Skutečný arcibiskup? (2018)

Novobratrstvo, noví maloměšťáci Tradice (2017)

Co je za Františkovou rehabilitací Jidáše? (2017)

Proroctví biskupa George M. Wittmana (1833)

Papež František odmítá odpovědět na Dubia – 2. díl (2017)

Papež František odmítá odpovědět na Dubia – 1. díl (2017)

Katolický integralismus a společenská vláda Krista (2015)

P. Castellani o Kralování Krista (1997)

Pozměněný růženec (2002)

Proroctví o nadcházejícím trestu (2013)

Stranění se náboženských vztahů s „konzervativními“ katolíky (1994)

Tendenční „Synovské napomenutí“ (2017)

Moc prostého růžence (1993)

Jak prokážete, že se Bratrstvo sv. Petra zpronevěřilo? (2009)

Proroctví raných církevních otců o Antikristovi (2017)

Je FSSPX kultem? (2017)

Otázka kanonického uznání (2017)

FSSPX: Kde je tvé přesvědčení? (2017)

Nový krok Vatikánu ke svěcení žen (2017)

Papež, který zruší celibát, půjde do pekla (2017)

Viri probati, ženatí kněží (2017)

Zednářské cíle, povaha a politika (1932)

Dva druhy liberalismu (1884)

Jednosvětová církev (1986)

Staré a nové věci (1997)

Tajemná spojitost mezi socialismem, sionismem a satanismem (2009)

Přichází změna ve mši? (2017)

Chrabrost a ničemnost (2017)

Šachmat? (2017)

Staré FSSPX a nové FSSPX (2017)

Antikrist a jeho prorok (1921)

Odpor 101 (2017)

Tajemství světla – novota v rozporu s Tradicí (2008)

FSSPX – oblíbenec pana učitele? (2017)

Budoucí odchody od FSSPX: pouze doleva (2017)

Mezi modernismem a jansenismem (2017)

Satan bude pronásledovat papežství (1921)

Antikristovo pronásledování (1835)

Trojí zapření Krista ze strany biskupa Fellayho (2017)

Františkova nová Církev postupuje vpřed (2017)

Msgr. Gaume a kardinál Pie – citáty do nového roku (1995)

Nepozorovaný teologický posun (2016)

Neo-FSSPX (2016)

Noví „konzervativní“ preláti (2017)

„V době Antikrista bude Řím zpustošený a spálený...“ (2013)

Arcibiskup Lefebvre odpovídá biskupu Schneiderovi (2017)

Pochyby o kardinálských dubiích (2016)

Jak katolíci upadají do liberalismu (1884)

Kdo zničil Svaté Oficium? (2006)

Oslava apokalyptické nákazy (2016)

FSSPX a naukový pluralismus – 1. část (2016)

Když se papež stane luteránem (2016)

Františkovo ponížení ve Švédsku (2016)

Stigmatička Anna Tomanová – výročí narození (2016)

Martin Luther hovoří sám za sebe (1990)

František jim naplil do tváře (2016)

Bude Luther dalším kanonizovaným „svatým“? (2016)

Rozhovor P. Grunera o P. Piovi, Následování Krista a Fatimě – 2. část (1999)

Rozhovor P. Grunera o P. Piovi, Následování Krista a Fatimě – 1. část (1999)

Jeden den v životě bratra v Avrillé (2016)

Symptomy liberalismu (1884)

Campos padl! (2002)

Bl. Alžběta Canori Mora a její proroctví (2002)

Moc zeleného škapulíře (1985)

Židovský naturalismus a povinnost katolíků (1953)

Kontrarevoluce z fatimské perspektivy (2009)

Konverze ke katolické víře skrze studium Proticírkve (2015)

Arcibiskup Lefebvre a koncilní papeži (2012)

František a bratři zednáři (2016)

Analýza formy a obsahu exhortace Amoris Laetitia (2016)

Morální profil typického progresivistického preláta (2014)

Historická obžaloba (2016)

Nejstarší svědectví o neomylnosti Církve (1946)

Biskup Fulton Sheen o Antikristovi (1948)

Ctihodný Holzhauser: Pátý a šestý věk Církve (2015)

P. Tomas Aquinas na obranu biskupa Williamsona (2016)

Františkova poselství při návštěvě synagogy (2016)

Proroctví sv. Františka (1226)

Převrácená Církev papeže Bergoglia (2015)

Proč se Bůh vtělil (1941)

O rovnosti aneb nerovnosti lidské přirozenosti ve stavu rajské nevinnosti (1923)

Katolická Církev a antisemitismus (1953)

Proč tolik povyku kolem synody? (2015)

Bergoglio: Rozklad tradičních je to nejmenší z jeho programu (2013)

Františkova Motu Proprio a nadcházející synoda (2015)

Osudová chyba v katolicko-židovském dialogu (2015)

Výcvik křesťanského vojáka: ovládání smyslů (2014)

Maxmilián Kolbe k zednářům: ovládají vás Židé (2010)

Hypotéza schizmatického papeže (1969)

Mimo Církev není spásy (1946)

František, marťani a Boží trpělivost (2015)

František, lidová hnutí a kladivo a srp (2015)

František a jeho heretičtí „bratři“ (2015)

Několik historických lží o Janu Husovi (1948)

Židovský plán na zničení křesťanství (1956)

My jsme stvořili teologii osvobození (2015)

Nejstarší svědectví o monarchickém zřízení Církve (1946)

Užitečnost falešné pravice (2015)

Nejstarší svědectví o vnějším a viditelném zřízení Církve (1946)

Skrytá pravda či odmítání ji vidět (2015)

Jiná proroctví sestry Eleny Aiello (1956-1960)

Velkopáteční proroctví sestry Eleny Aiello (1950-1961)

Odpor pokračuje (2015)

Hříchy jazyka (2014)

Věrnost čemu? (2013)

Je papež František modernista? (2013)

Arcibiskup hovoří – Kalifornie (1986)

František v Turecku – ve stopách Benedikta XVI. (2014)

Poloutajená jednání pokračují (2014)

Progresivistická revoluce ve slepé uličce (2014)

Sestra Jeanne le Royer a její prorocká slova

Platnost kanonizací (2014)

Quo Vadis FSSPX? (2014)

Obhajují neobhajitelné (2014)

Platnost svěcení arcibiskupa Lefebvra (2014)

„Chcete-li být šťastní, neobracejte na Víru“ (2014)

Biskup v bílém, Fatima a sv. Pius X. (2014)

„Biskup“ Koráb - díl 2. (2014)

Radikální synoda plánovaná na říjen (2014)

Pád a posun Le Barroux (2014)

Arcibiskup Lefebvre a koncilní církev – část 2. (2012)

Arcibiskup Lefebvre a koncilní církev – část 1. (2012)

Kdo je „biskup“ Koráb? (2014)

Pokora vnitřní (1943)

Současná katolická krize ve své historické perspektivě: Arianismus (1987)

Ke „kanonickému uznání tolerance“ ad tempus (2014)

Právo a povinnost vzdorovat papeži (2014)

Zednářský plán na zničení katolické Církve (1998)

Fellay, František a fraška (2014)

Santo subito: Je to problém? (2014)

Koncilní církev (2013)

Jedna hierarchie pro dvě Církve (2006)

Jurisdikce biskupa Fellayho a zneužívání ze strany FSSPX (2014)

Strach (1917)

Otevře „svatý“ Jan Pavel II. dveře nekatolickým „svatým“? (2014)

Jan Pavel II. – Pochyby ohledně blahořečení (2011)

P. Fahey: O obvinění z antisemitismu v naší době (1950)

Rozpory biskupa Fellayho (2014)

Bratrské napomínání (1937)

K vnější teologické kvalifikaci Druhého vatikánského koncilu (2013)

Boj dnešního exorcisty (2014)

Proč jsem tradicionalistkou (1986)

Antikrist 3. část (1975)

Antikrist 2. část (1975)

Antikrist 1. část (1975)

Proč raději nemlčí...? (2014)

Bergogliova revoluce: šest klíčových bodů (2013)

Modlit se za papeže nebo ne? (2011)

Pár slov o „indultu“, svátostech a stavu nouze (2013)

Další šprýmy taoistického papeže (2013)

Taoistické zázemí Jorgeho Bergoglia (2013)

Co je špatně na Prohlášení biskupa Fellayho k 25. výročí? (2013)

Žádná kanonická dohoda před věroučnou dohodou (2013)

Quo Vadis, Petre? (2013)

Co měl Druhý vatikánský koncil udělat! (1959)

Biskup Fellay a milost stavu (2013)

Tři proudy (2013)

P. Girouard popisuje „branding“ FSSPX (2013)

Papež František a Jidáš (2013)

Na počátku bylo Slovo (1939)

Protimodernistická přísaha vs. „hermeneutika kontinuity“ (2008)

Je pojem Novobratrstvo opodstatněný? (2013)

Nemůžeme skrze servilní poslušnost jít se schizmatiky (1976)

Druhý vatikánský koncil: Skvělý nový přístup (1998)

Kázání J.E. arcibiskupa Marcela Lefebvra Ecône (1988)

„Legitimně“ promulgovaný nový mešní obřad (2013)

Komentář k Věroučné preambuli biskupa Fellayho (2013)

Arcibiskup Lefebvre o Novém kodexu kanonického práva (1984)

Monolitická neomylnost a neshody mezi antiprogresivisty (2013)

Blahořečení, svatořečení a neomylnost (2013)

Bíle oblečený biskup? (2013)

Svatý Pius X. – Sodalitium Pianum (2003)

Kardinál Ratzinger (1998)

Jak se kněz stane zednářem (2013)

Nová „hermeneutika“ biskupa Fellaye (2012)

O arcibiskupu Di Noiovi, Druhém vatikánském koncilu a FSSPX (2012)

„Nutné smíření“ (2012)

Apologia pro Richard Williamson (2012)

Může papež chybovat ve věroučných, liturgických a kanonických záležitostech? (2012)

Autorita Druhého vatikánského koncilu (2012)

Nejsme sami – nejsou sami (2012)

Karl Rahner – hlavní provinilec (2003)

Revoluce a kontrarevoluce (2005)

Suplovaná jurisdikce a tradiční kněží (1991)

Arcibiskup hovoří – Rakousko (1975)

Taktika Říma a poučení z minulosti (2012)

P. David Hewko - kázání ve Winoně (2012)

Bratrstvo sv. Petra (1999)

Pravý pojem tradice (1997)

Úvahy k římskému návrhu (2012)

Na obranu vždy Panny (2012)

Ke zvážení (2012)

Obviňuji radu (2012)

Francouzský kněz promlouvá (2012)

Müller – papežův muž na svém místě? (2012)

Cílem je obrátit FSSPX ke koncilnímu myšlení (2012)

Dokázat si zachovat rozum (2012)

Úcta k jiným náboženstvím (1997)

Proč nemohu věřit Benediktu XVI. (2012)

Dopis tří biskupů FSSPX generálnímu představenému (2012)

Rozpory Benedikta XVI. a Neokatechumenátní cesta (2012)

Vzpomínky destruktivního myslitele - 2. část (1999)

Vzpomínky destruktivního myslitele - 1. část (1999)

Společné poslání a "výmluvné mlčení" (2011)

Noví učitelé zákona (2012)

Biskupové, kteří zachrání Církev (1987)

Neustálé hledání nové syntézy (2007)

Hermeneutika hermeneutiky kontinuity (2012)

Modernistická taktika (2002)

Role Kněžského bratrstva sv. Pia X. v Církvi (1981)

Vážná teologická mýlka Msgr. Ocárize

Stručná obrana tradicionalismu (2001)

Katoličtí tradicionalisté skuteční a domnělí

Debata o DVK: P. Gleize reaguje na Msgr. Ocarize

Kam se poděli všichni katolíci?

 Římští protestanti

Skutečná a zdánlivá neposlušnost (1977)

Stav nouze očima laika

Zednářský plán

Svobodné zednářství a podvracení katolické Církve

Sacrosanctum Concilium - právník zkoumá mezery

Pokračování pohoršení v Assisi (2011)

Nastal čas, aby FSSPX podepsalo dohodu?

Veřejné prohlášení arcibiskupa Marcela Lefebvra proti falešnému ekumenismu

"Předal jsem, co jsem přijal"

Odstranění překážky Druhého vatikánského koncilu

Může nás poslušnost zavazovat k neposlušnosti? (1988)

Jak mají katolíci reagovat na současnou krizi v Církvi?

Dva roky po svěceních

20 let od smrti arcibiskupa Lefebvra (2011)

Konference arcibiskupa Lefebvra - Long Island,New York (1983)

Interpretace Druhého vatikánského koncilu (2006)

Druhý vatikánský koncil vs. Kristem chtěná jednota

Infiltrace modernismu do Církve

Zrada Protimodernistické přísahy

Kristus Král 1979