čtvrtek 17. října 2019

Věděli jste, že Naše Paní Fatimská jednou uzdravila Padre Pia? (2017)


Věděli jste, že Naše Paní Fatimská jednou uzdravila Padre Pia? (2017)
13. května 2017
Jak Naše Paní Fatimská podnikla zvláštní cestu, aby pomohla oblíbenému synovi, který byl zcela oddán jejím fatimským poselstvím
Joseph Pronechen
Většina zná Naší Paní Fatimskou. Většina slyšela o sv. Padre Piovi. Ale kolik lidí ví, že Padre Pio byl velmi vážně nemocný, upoutaný na lůžko a že jej navštívila Naše Paní Fatimská, aby jej uzdravila?
Tato zázračná událost se udála v roce 1959. Toho jara připutovala z Portugalska socha Naší Paní Fatimské, aby učinila několik zastávek v hlavních městech regionů Itálie. Socha Naší Paní cestovala vrtulníkem a měla putovat do Foggie, kde biskup Paola Carta připravil pro Naši Paní ohromné uvítání. Ona však vybočila z trasy.
Později v roce 1997 jako emeritní biskup vyprávěl v Hlasu Padre Pia v klášteře Naší Paní v San Giovanni Rotondo onen příběh a také něco málo o celoživotní lásce, kterou Padre Pio choval k Naší Paní Fatimské.
Biskup Carta vzpomínal na požadavky Naší Paní Fatimské a řekl, že by mohl prohlásit, že za půl století, které následovalo, nikdo v Církvi nepředložil úplnější odpověď než Padre Pio. „Mateřské obavy Neposkvrněného Srdce Panny Marie o duše jdoucí do pekla hluboce a úplně pronikly srdce Padre Pia, který z celého svého života udělal velikou oběť k Našemu Pánu, aby vyrval duše od věčného zatracení.“
Tento biskup poznamenal, že ve Fatimě Naše Paní žádala zvláště o modlitbu růžence. „A kdo by spočítal hodiny, jež Padre Pio strávil v modlitbě za obrácení a spásu hříšníků? ... A s jakou milující naléhavostí doporučoval každému růženec jako prostředek spásy.“
Kromě toho biskup poukázal na nespočet skutků umrtvování, kajícnosti a utrpení, jež Padre Pio praktikoval v odpovědi na to, co Naše Paní žádala, aby zachránil duše před peklem.
 „Tato heroická odpověď Padre Pia si vysloužila znamení mateřského uspokojení ze strany Naší Paní,“ poznamenal. A toto znamení bylo úžasné.
Návštěva Panny Marie v San Giovanni Rotondo
Poutní socha Naší Paní Fatimské z Portugalska se dle plánu měla zastavit ve velkém městě Foggia. Klášter San Giovanni Rotondo se nacházel v diecézi Foggia, ale Padre Pio byl vážně nemocen zánětem pohrudnice a nebyl od 5. května dokonce ani schopen sloužit mši, natož aby jel do Foggie. Když měla Panna Maria dorazit, byl počátek srpna a Padre Pio zůstával upoután na lůžko.
„Mohla však Matka s tak citlivým a křehkým Neposkvrněným Srdcem nenavštívit svého nejdražšího syna Padre Pia?,“ vysvětloval biskup Carta.
Plán se jaksi změnil. Socha neputovala do Foggie, ale namísto toho do San Giovanni Rotondo. Radost naplnila ovzduší, když se lidé shromáždili u kláštera. S pomocí megafonu je byl Padre Pio 6. srpna schopen připravit na příjezd jejich Matky.
Onoho 6. srpna ráno se Padre Piovi podařilo sejít dolů do kostela. Povedlo se mu dostat před sochu Naší Paní – „musel si však sednout, protože byl vyčerpaný – a dal jí zlatý růženec,“ všiml si biskup Carta. „Sochu snížili k jeho tváři a on ji mohl políbit. Bylo to nanejvýš milující gesto.“
Téhož odpoledne mezi druhou a třetí hodinou byla Naše Paní Fatimská opět ve vrtulníku, připravená putovat na další zastávku. Vrtulník vzlétal z Domu útěchy trpících – který byl postaven dle ideje a vnuknutí Padre Pia a otevřel se 5. května 1956 – a třikrát obkroužil klášter předtím, než odletěl pryč na svou další zastávku. Pilot pak nikdy nedokázal vysvětlit, proč se toto obkroužení událo.
Překvapení Padre Pia
Biskup Carta popsal, jak „Padre Pio sledoval odlétající vrtulník s očima naplněnýma slzami. K Naší Paní na palubě si s důvěrou stýskal: Má Paní, má Matko, přijelas do Itálie a já onemocněl, teď odjíždíš a necháváš mě stále nemocného.“
Jak však vrtulník kroužil, cítil ve svém těle chvění a škubání. Biskup opakoval, co Padre Pio říkal po zbytek svého života: „Přímo v té chvíli jsem cítil určitý druh chvění ve svých kostech, jež mě okamžitě uzdravilo.“
Biskup přidal i slova jeho otce spirituála, který tuto událost potvrdil a řekl: „V jednu chvíli Padre ucítil tajemnou sílu ve svém těle a řekl svým spolubratrům: ´Jsem vyléčen.´ Byl zdravý a silný jako nikdy předtím ve svém životě.“
V [knize] Padre Pio – osobní portrét, původně publikované v roce 1978 a nedávno vydané znovu, řekl mnich Francesco Napolitano, který s tímto svatým mnichem pracoval: „Byl jsem u té scény přítomen a mohu dosvědčit, že Padre Pio se nikdy necítil tak zdravý, jako se cítil po odjezdu sochy Naší Paní Fatimské.“
Když tomuto svatému mnichovi řekli o článku v novinách ve Foggii, které se ptaly proč Naše Paní Fatimská jela do San Giovanni Rotondo namísto do svatyně Svatého Michaela na Monte Sant´Angelo v oblasti Foggie, biskup Carta opakuje, že Padre Pio prostě odpověděl: „Naše Paní sem přijela, protože chtěla vyléčit Padre Pia.“
Tři dny po její návštěvě znovu slavil mši.
Vyléčení ukazuje na dokonalý příklad
Tento biskup měl svou vlastní představu proč Naše Paní Fatimská přijela do kláštera Padre Pia. „Rád bych dodal, že také přijela kvůli příkladu vroucí zbožnosti Padre Pia a jeho úžasné uzdravení podnítilo v Itálii a ve světě vřelý nárůst lásky a důvěry vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.“
Biskup Carta chápal tuto nebeskou službu jako připomínku a dodával: „Na základě této úžasné příhody musíme dojít ke svatému předsevzetí vždy růst v této zbožnosti se štědrou odezvou na fatimské poselství a vroucně každý den recitovat růženec, modlit se a obětovat svá utrpení za obrácení hříšníků, přijímat Svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci v naději, že se pro nás naplní slova útěchy: ´Slibuji spásu všem těm, kteří praktikují pobožnost k mému Neposkvrněnému Srdci. Tyto duše budou Bohu nejdražší a já je jako květiny položím před Jeho trůn.´“
Pro svou odpověď na její poselství a její požadavky je Padre Pio jako celá kytice.
Zdroj: NC Register
Překlad: D. Grof