pondělí 7. října 2019

Kontroverze ohledně konference Angelus – FSSPX reaguje (2019)


Kontroverze ohledně konference Angelus – FSSPX reaguje (2019)
Louie Verrecchio
3. října 2019
Angelus Conf_2019
V posledních několika měsících roste v tradičních kruzích neklid kvůli zprávám, že Bratrstvo sv. Pia X. pozvalo Novus Ordo kněze, P. Seana Kilcawleyho, aby hovořil na jeho každoroční konferenci Angelus Press, která se bude tento týden konat v Kansas City.
P. Kilcawley – „mezinárodně uznávaný specialista na katolickou antropologii, který se (dle biografické informace poskytnuté organizátory konference) soustředí na problém pornografie“ – bude hovořit na téma internetové pornografie, jejího všudypřítomného výskytu, a jak před ní ochránit sebe a svou rodinu.
Tento neklid propuknul v bouři v posledních několika dnech díky videu, které na povrch vyneslo radu, kterou nabízí P. Kilcawley těm, kteří jsou závislí na pornografii:
„...prostě pozvěte Našeho Pána do svého pokušení a do svých myšlenek v dané chvíli.  Řekněte: „Ježíši, chci se právě teď dívat na pornografii.“ Nebo: „Ježíši, právě teď mám nečistou myšlenku. Jsi vítán do mé fantazie. Jsi vítán sledovat tyto myšlenky se mnou.“
Mnoho toho o této situaci již bylo napsáno jinými. Mým záměrem je zde poskytnout čtenářům reakci ze strany Bratrstva sv. Pia X.
Dnes ráno jsem hovořil s Jamesem Vogelem, který slouží jako šéfredaktor v Angelus Press a jako ředitel pro komunikaci v Americkém distriktu FSSPX. Je také jedním z klíčových organizátorů této každoroční konference.
Než se k té konverzaci dostaneme, rád bych řekl, že se připojuji k těm, kteří shledávají přítomnost P. Kilcawleyho na konferenci Angelus za znepokojivou a nepochopitelnou.
Za prvé, i když se o P. Kilcawleym mluví jako o „odborníkovi“ v oblasti pornografie s významnou zkušeností v poradenství, musí člověk přemítat nad tím, co přináší na stůl, co už není snadno k dispozici od kněží Bratrstva. FSSPX má jistě své vlastní profesory morální teologie a kněze, kteří jsou dobře znalí poskytování duchovního nasměrování.
Během mé dnešní otevřené diskuze s Jamesem Vogelem o tomhle a dalších znepokojivých aspektech této situace, se stalo zjevným, že on i další zainteresovaní jsou opravdu přesvědčeni, že P. Kilcawley má jedinečnou kvalifikaci promluvit k tomuto tématu ku prospěchu účastníků.
Stěží to budu vidět podobně, jedna věc je však jistá – vlastní kněží Bratrstva mají něco, co P. Kilcawley zjevně nemá a je to nejcennější věc ze všech, jmenovitě vědomí katolické tradice a lásku k ní. (A není přesně tohle to, proč konference Angelus existuje, aby to oslavovala a vštěpovala svým účastníkům?) Kdyby měl lásku k tradici, nebyl by „celonárodně uznávaným řečníkem na téma teologie těla“ (viz biografie na webu diecéze v Lincolnu).
Pan Vogel mi dal vědět, že si je vědom těchto a dalších obav, jež mnozí vyslovují. Trvá na tom, že FSSPX „je bere vážně a má v úmyslu se k nim vyjádřit.“ Více k tomu za chvilku.
Dal však na vědomí, že ve světle této současné kontroverze nebudou učiněny žádné změny v programu, tj. není žádná šance, že bude odvoláno pozvání P. Kilcawleyho nebo, že by byl v tomto pozdním termínu v programu konference nějak nahrazen.
Letošní konference nebude živě přenášena jako video jako v posledních letech, pan Vogel však řekl, že Angelus Press plánuje publikovat audio záznam promluvy P. Kilcawleyho příští týden a chce povzbudit všechny zainteresované strany, aby si nejprve poslechly tuto prezentaci před tím, než budou vynášet přísný soud ohledně jejího přínosu.
Dále řekl, že Angelus Press také doufá, že příští týden vytvoří podcast, který se k této věci detailněji vyjádří.
Také mi dal vědět, že „obsah proslovu P. Kilcawleyho byl důkladně prověřen“, tj. přepis již byl předložen FSSPX k revizi. Toto, jak zdůraznil, není něco, co od něj vyžadovali, ale spíše je to již dlouho trvající procedura [platná] pro všechny řečníky na konferenci, předkládat své přepisy předem.
Zatímco pan Vogel vyjádřil přesvědčení, že tato promluva neobsahuje nic nepřípustného, já jsem s ním hovořil o riziku toho, co vypadá jako podpora širší práce P. Kilcawleyho ze strany Bratrstva, např. jeho nechutného návrhu, že by člověk udělal dobře, aby pozval Ježíše, aby s ním sledoval pornografii.
Ten v reakci vyjasnil, že zatímco jsou připraveni odpovídat za obsah konference samotné, FSSPX „nepodporuje dílo žádného z řečníků ve své úplnosti, bez ohledu na to, kdo to je“. Vysvětlil dále, že by to bylo nemožné z praktických důvodů, zvláště však vzhledem k současné krizi a širokému rozsahu názorů na důležitá témata, jež existují mezi lidmi dobré vůle.
Do jisté míry to chápu, podobně jsem se zřekl odpovědnosti v prvním vydání The Catholic Inquisitor. I tak jsem ale po našem rozhovoru zjistil, že biografická informace, poskytnutá ze strany Angelus Press, informuje čtenáře, že P. Kilcawley je teologickým poradcem pro skupinu Integrity.Restored.com.
I když to přesně řečeno není podpora, poskytuje to této skupině jistou porci publicity a prestiže, jíž si prostě nezaslouží. Například kterákoliv nevinná duše, která navštíví jejich webové stránky, bude léčena velkými dávkami „teologie těla“ od – jak jste uhádli – „svatého“ Jana Pavla II. Bůh chraň!
Závěrem, ačkoliv se v této a jistých dalších věcech úplně neshodneme, bere James Vogel svou roli, pokud jde o komunikaci pro FSSPX, velice vážně, a je vždy gentleman. Byl jsem překvapen, že si dnes udělal čas si pohovořit, když konference začíná a já jsem si jistý, že je právě teď, stejně jako jindy, velice zaneprázdněný.
I tak vyjádřil svůj vděk, že byl dotazován a měl možnost vyjádřit se o věcech, jež jsou kritické. Zašel dokonce tak daleko, že vyzval čtenáře, aby jej kontaktovali přímo (jeho e-mailová adresa je jvogel@angeluspress.org) s jakýmikoliv otázkami nebo specifickými záležitostmi, jež by chtěli nadnést.
Ačkoliv slíbil přiměřeným způsobem odpovědět, požádal o určitou trpělivost vzhledem k tomu, že konference Angelus má právě začít, což si v tuto chvíli žádá jeho plnou pozornost.
Situaci budeme sledovat, a jak je třeba, pokračování bude následovat.
Zdroj: AKA Catholic
Překlad: D. Grof