pátek 25. října 2019

František vzdorovitě brání pohanské modly (2019)


František vzdorovitě brání pohanské modly (2019)
Přinese je k uctívání do Svatopetrské baziliky
25. října 2019
Tento pátek na závěr práce [Amazonské] synody František hovořil o pohanských modlách, které byly vystaveny při různých událostech během synody a trvale na různých oltářích kostela Santa Maria in Transpotina blízko Vatikánu.
František nejprve požádal o „odpuštění“ ty, kteří byli pohoršeni akcí těch, kdo odstranili pohanské modly z onoho kostela a hodili je do Tibery.
Pak přítomné ujistil, že na uctívání a vystavování těchto pohanských model nebylo nic „modloslužebného“ a že byly znovuzískány zpět a jsou nyní v péči policie. Také řekl, že tyto pohanské modly budou tuto neděli přineseny do Svatopetrské baziliky na závěrečný obřad synody.
(Různé zdroje vč. I-Media)
Zdroj: Rorate Caeli
Překlad: D. Grof