pátek 18. října 2019

Podněcuje Amazonská synoda Boží hněv? (2019)


Podněcuje Amazonská synoda Boží hněv? (2019)
16. října 2019
David Martin
Plakát do půl těla nahé domorodé ženy kojící lasičku je mezi mnoha grafikami, které jsou využívány, aby propagovaly nechvalně proslulou Amazonskou synodu, která v současnosti probíhá v Římě. Videokameraman LifeSiteNews Jim Hale získal tyto filmové záběry, když v Římě dokumentoval tuto synodu.
Image
Je to nechutné, ale je tu i něco víc, než oči vidí. Pramení to z ekoencykliky papeže Františka Laudato Si, která podtrhuje tuto synodu. To, co říká, je, že všechno stvoření je „vzájemně propojené“, že jsme „příbuzní“ zvířatům a využívá tyto pokleslé obrazy, aby tuto věc podpořily.
Dle architektů synody jsme jen zvířata. Synoda je o našem „ekologickém obrácení“ a jednotě s planetou, nikoliv o naší jednotě s Kristem. Vyzývá Církev, aby se klaněla planetární modle a činila „odškodnění“ vůči „Matce Zemi“ za „hříchy“ spáchané proti ní. Povyšuje pověrečné představy pohanské kultury a tím se pokouší zneuctít Církev. Je to skutečně dílo Antikrista.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkJddtOEi-gAu8Nxkr5NswpMwo_daCThRySP7AQy2hUgrPYT-GgpVtVPSbOn5L7SA8vv_T4s1nXmcMni6fwCF9pjnqC9U9WgKJ3_iWeWPq3PPJyXS9lT8MA7deGNIegw_2LqmU4_0qqPo/s1600/idolatria.jpg
Jim Hale také mohl zachytit na film hanebnou scénu uvnitř Baziliky sv. Petra – modlu nahé Matky Země spolu s papežem Františkem a různými kardinály, kteří zpívali, tancovali a modlili se před touto sochou. Nahá modla spolu s dalšími šokujícími exponáty jsou nyní vystaveny v kostele Santa Maria in Transpotina po cestě z Baziliky sv. Petra. Zdá se, že věčné město se stalo fórem pro globalisty.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi99JBYr8Xl-0BKUtyuSyCaOzFdZBEpjkLYHsCOuwWduXHBjpa4_ECXmIKmWP_cOrE8MgG2n0FXK3oZER2lqZBC5rfh8M9zzzppYruGjl862jOv6NX74K8AYmHPUbI7d4bW1N5Y831mQUI/s1600/bergoglio+adora+a+la+pachamama.jpg
Bezprostředně hrozící Boží hněv?
To, že Řím klesnul do takových ďábelských hlubin, že se hierarchie oddává bujarým oslavám kolem tohoto novodobého zlatého telete, je jasným důkazem apostaze naší doby. Tyto šokující události okamžitě přinášejí na mysl Kristovo proroctví, týkající se Božího hněvu posledních dní, který přijde v důsledku ohavností, jež znesvětí svatostánek. Jak říká:
Až tedy uzříte hanebnou zkázu na svatém místě, předpověděnou prorokem Danielem – kdo to čte, rozuměj ... Bude totiž tehdy veliké soužení, jakého až dosud nebylo od počátku světa a nikdy nebude. A kdyby nebyly zkráceny ty dny, nebyl by zachráněn žádný člověk; ale pro vyvolené budou ty dny zkráceny.“ (Matouš 24:15-22)  
Synoda také přináší na mysl, jak Bůh v Bibli mnohokrát potrestal Židy za to, že se obrátili k cizím bohům a uctívali ve svých hájích modly. Bude se historie opakovat?
Papež a jeho nezvedená hierarchie by udělali dobře, kdyby odložili svou modlu, vrátili se na kolena před Ukřižovaného Spasitele a Krále na Kříži a připomněli si napomenutí Písma svatého:
„Vaši moc vám totiž dal Hospodin, vládu vám svěřil Nejvyšší – on sám prověří vaše skutky a prozkoumá vaše úmysly. Ve službách jeho království jste nesoudili správně, neřídili jste se Zákonem a nejednali podle Boží vůle. Proto na vás přijde náhle a hrozivě, neboť nadřízení budou souzeni zvlášť přísně.“ (Moudrost Šalamounova 6:3-5)
Překlad: D. Grof