sobota 12. října 2019

Popřel František Kristovo Božství? (2019)


Popřel František Kristovo Božství? (2019)
10. října 2019
David Martin
Papežův oblíbený novinář, který dělá rozhovory, veřejně prohlásil, že František popírá Kristovo Božství. Italský novinář Eugenio Scalfari ve středu prohlásil, že mu papež řekl, že Ježíš „vůbec není Bohem“.
Ve vydání La Repubblica z 9. října Scalfari napsal: „Ti, kteří, jako několikrát já, měli možnost setkat se s ním [papežem Františkem] a hovořit s ním s velkou důvěrou, vědí, že papež František bere Krista jako Ježíše z Nazareta, člověka, nikoliv vtěleného Boha. Jakmile se Ježíš vtělil, přestává být Bohem a stává se člověkem až do své smrti na kříži.“
Scalfari cituje příklady v Písmu svatém, kde se Kristus modlil, včetně popisu Jeho agónie v Getsemanské zahradě, aby podpořil své tvrzení, že Ježíš Kristus není Božský. Pokračuje: „Když jsem tyto slovní obraty náhodou probíral, papež František mi řekl: Jsou jasným důkazem, že Ježíš z Nazareta, jakmile se stal člověkem, i když byl člověkem výjimečné ctnosti, vůbec nebyl Bohem.“
Vatikánský tiskový úřad od této zprávy odrazoval a vyjádřil svůj názor, že Scalfariho popis představuje pouze „osobní a volnou interpretaci toho, co slyšel“. I tak nebyl Vatikán schopen s nějakou jistotou tuto zprávu vyvrátit. Skutečnost, že František neudělal nic, aby tuto zprávu popřel, vede k tomu, že se jí propůjčuje důvěryhodnost.
Je-li tato zpráva pravdivá, pak František neoficiálně vyznal herezi arianismu, která říká, že Kristus na Zemi nebyl samotným Bohem, druhou Osobou Trojice skrze níž „vše povstalo“ (Jan 1:3), ale byl jen pouhým člověkem.
Tento logický úsudek je potvrzen, když zvážíme Františkovo pokračující přehlížení nauky a jeho opakované snahy odrazovat katolíky od toho, aby se pokoušeli obracet členy jiných náboženství. Jestliže František nemá žádnou důvěru v jednu pravou Církev, kterou nám Kristus zanechal, nenaznačuje to, že postrádá důvěru v samotného Krista?
Tento odpadlický postoj se zajisté odráží v Amazonské synodě, která je v Římě právě v plném běhu. Dle arcibiskupa Viganó je „Kristus nepřítomen“ v pracovním dokumentu synody. Kardinál Burke tuto synodu popsal jako „přímý útok na Božství Krista“. Tato synoda je celá o klanění se „matce Zemi“ v rozporu s věčným nařízením, že se máme klanět pouze Kristu Králi na Jeho trůnu, takže Scalfariho tvrzení není přitažené za vlasy.
Pokud je přitažené za vlasy, papež se od něj bude veřejně distancovat, ale pokud tak neučiní, můžeme z toho dovozovat pouze to, že žehná Scalfarimu, stejně jako mu žehnal v minulosti tím, že mu poskytl nové rozhovory poté, co mu Scalfari připsal výstřední prohlášení, jež odporují nauce. Jestliže toto není schvalováním Scalfariho práce, co potom je?
Překlad: D. Grof