sobota 1. srpna 2015

Komentář Eleison CDXX – Pokulhávající autorita (2015)Komentář Eleison CDXX – Pokulhávající autorita (2015)
(420)
1. srpna 2015
 
POKULHÁVAJÍCÍ AUTORITA
Dobré duše po mě pravidelně chtějí, abych „převzal odpovědnost“ a vzal na sebe postavení autority na čele dnešního hnutí „Odporu“. Aniž bych je někomu vnucoval, nechte mě předložit důvody pro mou vážnou neochotu pokusit se o jakoukoliv takovou věc.
Autorita v Církvi je od shora dolů „vyřízená“. Současný papež (nejsem sedesvakantista) je mimo své katolické myšlení, pokud vůbec kdy nějaké měl. Ale i kdyby jeho volba za papeže byla z toho či onoho důvodu neplatná, byla konvalidována jeho všeobecným přijetím za papeže v Církvi v podstatě celosvětově. V každém případě nikdo jiný není papežem, nebo nemůže být, a proto má on nejvyšší autoritu v Církvi. Církev byla Naším Pánem naplánovaná tak, aby byla monarchií se vší autoritou sestupující v ní skrze papeže od Boha. Protože z definice může autorita pouze pocházet shora. Jak říká Jefferson v Deklaraci nezávislosti USA, autorita daná zdola může být vždy zdola vzata zpět. Autorita zdola je ve skutečnosti protimluv. Není to vůbec žádná skutečná autorita.
Proto dokud by mi tento papež nedal autoritu vést „Odpor“, což je naprosto nepředstavitelné, nikdy nebudu mít oficiální katolickou autoritu, abych vedl ty, kteří odporují. Mohu mít suplovanou autoritu kvůli stavu nouze? Teoreticky ano, ale suplovaná autorita je relativně slabá. Je suplovaná shora (Církví), když například penitent žádá kněze za nezvyklých podmínek, aby jej vyzpovídal, tj. když by normálně tento kněz neměl žádnou jurisdikci to učinit. Suplovaná autorita tedy sestupuje od Církve shora, aktivuje se však pouze požadavkem zdola. Žádný požadavek, žádná suplovaná autorita.
Vezměte si vlastní případ arcibiskupa Lefebvra. Za prvé bylo pro něj velmi důležité, aby byly Stanovy původního FSSPX oficiálně schváleny diecézním biskupem z Ženevy, Lausanne a Fribourgu. Za druhé, například jestliže nějaký kněz FSSPX chtěl, doprava či doleva, opustit FSSPX, arcibiskup neměl žádnou pravomoc jej zastavit nebo jej potrestat kromě toho, že už s ním neměl nic co dočinění. A jestliže tento kněz odešel k Novus Ordo církvi, byl, jak si člověk umí představit, často vítán s otevřenou náručí. FSSPX pod biskupem Fellayem chce stále častěji být normální a předstírá, že je normální, ve skutečnosti je to však slabá konstrukce vzhledem k tomu, že nikdy nemělo jakoukoliv jinou jurisdikci než suplovanou (to je jeden z důvodů proč biskup Fellay tak moc chce být znovuzačleněn do konvenční církve).
Toto byl arcibiskup! A já nejsem žádný arcibiskup Lefebvre. Proto se na mě určitý počet dobrých duší může obrátit, abych je vedl, což činí, ale není na mě, abych si kvůli ohromnému zmatení panujícímu v Církvi nárokoval byť i jen suplovanou jurisdikci. V současnosti mám stále menší ochotu vnucovat komukoliv třebas i jen správný pohled na věc, protože duše jsou nyní tak zmatené, že i nejmenší vnucování má tendenci toto zmatení zvýšit spíše než snížit. „BÍTI BUDOU PASTÝŘE A ROZPRCHNOU SE OVCE STÁDA“ (Zachariáš XIII, 7), citováno Naším Pánem v Getsemanské zahradě (Mt XXVI, 31), a takto to bude v Církvi stále více, dokud Bůh ve svém milosrdenství znovu nenastolí Pastýře, což učiní teprve, až lidstvo docení pravého Božího Pastýře. Do té doby by Boží dar [v podobě] takového Pastýře riskoval, že nadělá více škody než užitku. Takže v mezičase musíme všichni přijmout svůj spravedlivý trest: všeobecné zmatení!
Proto poskytnu komukoliv, kdo se mě ptá, důvody proč jednám, jak jednám. Budu však tyto důvody spíše předkládat než je vnucovat, a nebudu obvykle vznášet námitky vůči lidem, kteří se mnou nebudou souhlasit.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof