pondělí 17. srpna 2015

Komentář Eleison CDXXII – Bavičova alchymie (2015)

 
Komentář Eleison CDXXII – Bavičova alchymie (2015)
(422)
15. srpna 2015
 
BAVIČOVA ALCHYMIE
Jedna čtenářka těchto „Komentářů“ mi v květnu přeposlala videoklip z internetu (dá se nalézt zde: http://youtu.be/Ckhbz4xuLfM ), o němž mi řekla, že tehdy hojně obíhal na Facebooku a měl „obrovský vliv na lidi“. Klip představuje proslaveného černého amerického baviče Willa Smitha, který poskytuje rozhovor o „Progresivních myšlenkových schématech“, což je zvučný titul pro zábavnou snůšku nesmyslů. Kdo se však kdy obracel na Facebook nebo k idolům ze světa zábavy, aby slyšel smysluplnosti? Pro katolíky je zajímavé vidět, jak přesně stejný kantovský nesmysl, který uchvátil Církev (viz Pascendi jako klíč ke Druhému vatikánskému koncilu) kvasí také na pouliční úrovni mezi obyčejnými lidmi bez nejmenší znalosti Kanta nebo Pascendi. Zde je, co říká Will Smith ve svém rozhovoru (s několika komentáři vepsanými kurzivou):
„Nechci být idolem (kterým zajisté je, protože je vysoce úspěšný v Hollywoodu), chci být ideou. Víte, chci reprezentovat ideu. Chci reprezentovat možnosti. Chci reprezentovat kouzlo, rozumíte, že jste ve vesmíru a dvě plus dvě rovná se čtyři. Dvě plus dvě rovná se čtyři pouze když přijmete, že dvě plus dvě rovná se čtyři. Dvě plus dvě bude tím, co chci, aby to bylo, víte, a existuje vykupitelská (všimněte si toho slova – co je tedy Vykoupením?) moc, kterou činění volby má, víte, jako pocit, že jste důsledkem (asi myslí „příčinou“) všech věcí, které se dějí. Učinit volbu jako když se právě rozhodnete, co bude, kým budete, jak to uděláte. Jen rozhodněte a pak od toho bodu vám vesmír ustoupí z cesty. Je to voda, chce téct a obtékat a tak, víte, takže já chci reprezentovat možnosti. Chci reprezentovat ideu, že opravdu můžete dosáhnout, co chcete.
„Jednou z mých oblíbených knih je Alchymista od Paula Coelha a já tomu prostě věřím. Věřím, že mohu stvořit cokoliv, co chci stvořit. Když se na ni soustředím, studuji ji a učím se schémata (...) velice silně cítím, že jsme tím, kým si volíme být. Já se považuji za alchymistu. Alchymista je v zásadě mystický chemik, rozumíte, a jedním z velkých počinů, který alchymisté dělávali je, že vzali olovo, vzali kus olova a proměňovali olovo ve zlato. Takže to spojuji (svou ideu, nejspíš) symbolicky s tím, že jsem schopen měnit olovo ve zlato. Moje babička říkala: „Život ti dává citron, ty jdi a udělej limonádu“ (toto je samozřejmě dobrý staromódní zdravý rozum z doby před dvěma generacemi. Ale pro Willa Smithe...) Je to pro mě alchymie. V Alchymistovi je to stejný koncept.“
Vše výše napsané se blíží reprodukci vlastních slova Willa Smithe, nikoliv, abychom si z něj dělali legraci, ale abychom ukázali Kanta při práci mezi obyčejnými lidmi, kteří jsou vzdálení tomu, aby byli čtenáři Kanta. Všimněte si, že Will Smith ne zcela postrádá zdravý rozum. Jestliže slovo „alchymie“ opravdu znamená udělat limonádu z citrónů, pak to respektuje realitu. Ale jestliže to slovo znamená udělat zlato z olova, jak to často bývá, pak to znamená sen, který se snil v dávných dobách a představuje únik z reality nebo, ještě hůře, odmítání přirozené reality a dokonce i uchylování se k démonům pro její nadpřirozené ohýbání.
Will Smith je bavič a jeho videoklip je docela zábavný, takže nás nic nenutí brát příliš vážně cokoliv, co říká. Ale právě nedávno mi profesionální matematik na vrcholu své profese říkal, jaké pohrdání objektivní realitou pozoruje mezi svými kolegy. Opravdový problém daleko přesahuje Willa Smitha.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof