čtvrtek 27. srpna 2015

Navštěvování nové mše (2015)

 
Navštěvování nové mše (2015)
Je dovoleno účastnit se nové mše?
I když je nová mše platná, netěší Boha, protože je ekumenická a protestantská. Kromě toho, představuje nebezpečí pro víru ve Svatou mešní oběť. Proto musí být odmítána. Kdokoliv, kdo chápe tento problém nové mše, se jí již nesmí účastnit, protože dobrovolně uvádí svou víru do nebezpečí a zároveň povzbuzuje druhé, aby činili totéž, když vyjadřuje svůj souhlas s reformami.
Jak může platná mše netěšit Boha?
Dokonce i svatokrádežná mše slavená odpadlým knězem, aby se vysmíval Kristu, může být platná. Je však zjevné, že uráží Boha a nebylo by dovolené se jí účastnit. Stejně tak liturgie pravoslavného schizmatika (platná a slavená dle starobylého ritu) netěší Boha, protože je slavená v opozici vůči Římu a jediné Kristově Církvi.
Lze však navštěvovat novou mši, když je slavena úctyhodným a zbožným způsobem katolickým knězem s vírou, která je naprosto jistá?
Není to celebrant, kdo je zpochybňován, ale ritus, který užívá. Je bohužel skutečností, že nový ritus dal velmi mnoha katolíkům falešné pojetí mše, které je bližší pojetí protestantské poslední večeře než pojetí Svaté oběti. Nová mše je jedním z hlavních zdrojů současné krize víry. Je proto nezbytně nutné, abychom se od ní distancovali.
Lze se za jistých okolností nové mše účastnit?
Na novou mši musíme vztahovat stejná pravidla, jaká používáme pro navštěvování nekatolických obřadů. Člověk může být přítomen z rodinných nebo profesních důvodů, ale chová se pasivně a zvláště nepřijímá Svaté přijímání.
Co má člověk dělat, když není možné se každou neděli účastnit tradiční mše?
Kdokoliv, kdo nemá možnost se účastnit tradiční mše, je omluven z této nedělní povinnosti. Zásada nedělní povinnosti zavazuje pouze v případě pravé katolické mše. Člověk se však v tomto případě musí snažit navštěvovat tradiční mši alespoň v pravidelných intervalech. Co víc, je-li člověk takto dispenzován od účasti na mši (což je jinak církevním přikázáním), není takto dispenzován od přikázání Božího („Pomni, abys den sváteční světil.“) Člověk musí tuto mši, kterou nemůže mít, tak či onak nahradit, například četbou textu ve svém misálu a sjednocováním intence během doby mše se mší slavenou jinde, a praktikováním duchovního přijímání.
(Z „Catéchisme catholique de la crise dans l´Église“, P. Matthias Gaudron, FSSPX; francouzský překlad, rozčlenění a revize přičiněny dominikány z Avrillé.)
[Více též zde: O navštěvování nové mše]
Překlad: D. Grof