arcibiskup Lefebvre

Arcibiskup Lefebvre a sedesvakantismus (2006)

„Mandatum“ (1988)

Arcibiskup Lefebvre nikdy nesloužil novou mši (2023)

Schizma a monsignor Lefebvre (1988)

Kázání arcibiskupa Lefebvra ve Fatimě (1987)

Text arcibiskupa Lefebvra pro období voleb - I (1979)

Citáty arcibiskupa Lefebvra o koncilní církvi (2019)

„Proroctví“ arcibiskupa Lefebvra (1979)

Dopis arcibiskupa Lefebvra ohledně indultních mší (1989)

Arcibiskup byl rošťák (2018)

Citáty arcibiskupa Lefebvra o zednářství v Církvi (2019)

Bp. Thomas Aquinas: Rozhovory s arcibiskupem Lefebvrem (2018)

„Bude-li to má povinnost, vysvětím biskupy“ (1987)

Nejistá kněžská svěcení v koncilní církvi (1988)

Arcibiskup Lefebvre o nové mši (1990)

Arcibiskup Lefebvre a koncilní papeži (2012)

Arcibiskup hovoří – Kanada (1975)

Arcibiskup Lefebvre – obhájce katolické Církve (2014)

Arcibiskup Lefebvre ke svému soudnímu případu (1990)

Rasista nebo prorok? (2015)

Rozhovor arcibiskupa Lefebvra pro časopis Fideliter (1988)

Poznámky ohledně nového biskupa (1991)

Dopis generálního představeného FSSPX č. 10 (1976)

Potlačený rozhovor s arcibiskupem Marcelem Lefebvrem – 2. část (1978)

Potlačený rozhovor s arcibiskupem Marcelem Lefebvrem – 1. část (1978)

Arcibiskup hovoří – Kalifornie (1986)

Dopis Jeho Svatosti papeži Janu Pavlu II. (1985)

Platnost svěcení arcibiskupa Lefebvra (2014)

Proč jsem se odmítnul vydat do jejich rukou (1989)

Dopis abp. Lefebvra americkým přátelům a dobrodincům (1983)

Arcibiskup hovoří – Francie (1983)

Nová mše a papež (1979)

Jeden den v životě arcibiskupa Lefebvra (1979)

Nemůžeme skrze servilní poslušnost jít se schizmatiky (1976)

Kázání J.E. arcibiskupa Marcela Lefebvra Ecône (1988)

Arcibiskup Lefebvre o Novém kodexu kanonického práva (1984)

Arcibiskup Lefebvre – K tezi „Sede Vacante“ (1986)

Postní pastýřský list J.E. arcibiskupa Marcela Lefebvra (1982)

Arcibiskup hovoří – Austrálie (1986)

Arcibiskup hovoří – Rakousko (1975)

Biskupové, kteří zachrání Církev (1987)

Role Kněžského bratrstva sv. Pia X. v Církvi (1981)

Skutečná a zdánlivá neposlušnost (1977)

Nastal čas, aby FSSPX podepsalo dohodu?

Veřejné prohlášení arcibiskupa Marcela Lefebvra proti falešnému ekumenismu (1988)

"Předal jsem, co jsem přijal"

Může nás poslušnost zavazovat k neposlušnosti? (1988)

Dva roky po svěceních (1990)

20 let od smrti arcibiskupa Lefebvra (2011)

Konference arcibiskupa Lefebvra - Long Island,New York (1983)