středa 20. ledna 2021

„Proroctví“ arcibiskupa Lefebvra (1979)

„Proroctví“ arcibiskupa Lefebvra (1979)

Poznámka REX!: Následující text je výňatkem z přednášky, kterou přednesl arcibiskup Lefebvre 22. srpna 1979 v Shawiniganu v Quebecu v Kanadě na svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Tato pasáž působí takřka jako proroctví, když si připomeneme, že v roce 1979 existovaly teprve úplně první stolní počítače, neexistoval internet ani sítě 5G a svět se nacházel uprostřed studené války. (Text zachovává podobu mluveného slova.)

***

Mgr Lefebvre - Mgr. Lefebvre

To, co nás také opravňuje se strachovat, je pomyšlení na tento úpadek Církve, tento úpadek idejí dokonce i v Církvi, protože jsou to liberální ideje, které pronikají do nitra Církve, ideje, které jsou v podstatě zednářské a pronikají do nitra Církve, která byla stále pevností, jež odolávala. Nyní, když nepřítel pronikl na nejvyšší místa v Církvi, jak řekla Naše Paní z Fatimy, jak předpověděla Naše Paní z Fatimy a Naše Paní z La Saletty, mizí zároveň celý společenský systém, protože Církev prostřednictvím svých principů pořád podporovala, řekl bych, pravou svobodu. Svobodu plnit své povinnosti. Tak to je. Proč máme svobodu? Abychom plnili své povinnosti. Máme totiž povinnost milovat Boha a milovat své bližní a plnit tak svou povinnost, svou povinnost vůči Bohu v náboženství a svou povinnost vůči bližním prostřednictvím funkce, kterou máme, společenské funkce, ať už je jakákoliv. Musíme plnit svou povinnost stavu.

Nyní jsme stále méně schopní plnit svou náboženskou i společenskou povinnost stavu, protože socialistický stát vše řídí a směruje. Socialismus dosahuje značného pokroku, je tomu však díky veškeré moci současného zednářství, které je všude, všude, všude; které je v Římě, které je všude. Zednářství je všude a vše řídí. Brzy budeme registrováni pomocí počítačů, všichni budeme mít své číslo a nebudeme moci cokoliv dělat, aniž by vše bylo uvedeno v průkaze, který budeme mít, a to vše pomocí počítače. Budeme v horší situaci než v zemi Sovětů. Budeme říkat, že jsme svobodná země, ale nebude to svobodná země – už nebudeme mít svobodu dělat cokoliv. Lze si představit, že to bude naprosto neslýchané.

Také ustavení evropské vlády je velice vážné a velice nebezpečné, protože je to vláda, která je plná zednářů a proto teď bude na Evropu globálním způsobem aplikovat všechny zednářské principy. ...Hlásají lidská práva, hlásají práva žen. Jestliže mají ženy rovná práva s muži, nu, pak nemáme právo nedat ženám oprávnění být kněžími. Takže budeme soudně stíhat biskupy, kteří nechtějí světit ženy, protože ženy mají stejná práva jako muži. Je to možné, dali to do novin, dali to do novin, že takové věci se budou dít pod záminkou práv, rovných práv.

Je to děsivé, neumíme si teď představit, k čemu směřujeme, k socializaci, která se nám patrně nezdá tak drsná jako komunismus, nakonec však bude velice podobná komunismu, bude však realizována vědeckými prostředky namísto toho, aby byla realizována silou, jako to dělali komunisti. Bude to totéž.

Pak všichni ti, kteří se nebudou chtít podrobit tomuto řádu, tomuto socialistickému řádu, budou ze společnosti odstraněni. Odstraníme je. Vždy bude existovat způsob, jak je odstranit. Nyní odstraňujeme děti, které stojí v cestě, brzy budeme odstraňovat staré lidi. Staří lidé také brzy zmizí, a pak, není těžké dát injekci nebo něco udělat tomu, kdo je nemocný, kdo je otravný. Necháme ho zmizet ze společnosti pod záminkou, že tito lidé mají problémy. Nelze je zařadit do platných norem. Skutečně směřujeme k děsivé společnosti, která prohlašuje, že je svobodná, ale už nebude mít žádnou svobodu, naprosto žádnou svobodu.

Zdroj: Dominicans of Avrillé

Překlad: D. Grof