úterý 3. listopadu 2020

Dopis arcibiskupa Lefebvra ohledně indultních mší (1989)

Dopis arcibiskupa Lefebvra ohledně indultních mší (1989)

Poznámka: Zasaďme tento dokument do kontextu. Byl napsán několik měsíců po „operaci přežití“, tj. po vysvěcení čtyř biskupů FSSPX 30. června 1988, které bylo vykonáno nejen bez svolení papeže Jana Pavla II., ale také proti jeho vůli. Následného dne po svěceních bylo vytvořeno indultní Bratrstvo sv. Petra a koncilní Řím se velice snažil, aby do něj „stáhnul“ více či méně tradiční katolíky.

Je vždy dobré si znovu pročítat slova arcibiskupa Lefebvra, zvláště abychom pochopili, že se i přes některé smířlivé kroky a výroky vůči nejvyšší autoritě, nikdy nenechal oklamat. Byl si dobře vědom boje za Víru, který bylo nutné vést proti této autoritě.

Zde je text jeho dopisu [zvýraznění bylo přidáno].

***

Saint-Michel en Brenne, 18. března 1989

Obratem odpovídám na Váš laskavý dopis, který jsem včera obdržel v Saint-Michel (1), abych vám řekl, co si myslím o těch kněžích, kteří získali „celebret“ [zde povolení sloužit indultní mši svatou – pozn. překl.] od římské komise (2) pověřené tím, aby nás rozdělila a zničila.

Je zjevné, že když se vydali do rukou současných koncilních autorit, nepřímo přijali koncil a z něj vyplývající reformy, i když obdrželi některé výsady, které zůstávají výjimečné a podmíněné.

Jejich vyjadřování je kvůli tomuto přijetí ochromené. Biskupové je sledují! Je velice politováníhodné, že si tito kněží nejsou vědomí této skutečnosti. My však nemůžeme klamat věřící.

Totéž lze říct ohledně těchto „tradičních mší“ organizovaných diecézemi. Slaví se mezi dvěma koncilními mšemi. Celebrující kněz recituje novou i starou mši. Jak a kým je rozdělováno Svaté přijímání? Jaké bude kázání? atd.

Tyto mše jsou podvodem, který vede věřící k tomu, aby se zpronevěřili svým zásadám! Mnozí je [zásady] již opustili.

To, co se musí změnit, je jejich liberální a modernistická nauka. My se musíme vyzbrojit trpělivostí a modlitbou. Boží hodina přijde.

Vyprošuji Vám o těchto velikonočních svátcích Boží požehnání.

Srdečné pozdravy v Kristu a Marii.

Aricbiskup Lefebvre

Poznámky

1) Saint-Michel en-Brenne je mateřským domem sester Bratrstva sv. Pia X.

2) Komise Ecclesia Dei

Zdroj: Dominicans of Avrillé

Překlad: D. Grof