sobota 3. května 2014

Komentář Eleison CCCLV – Sbohem, FSSPX (2014)


Komentář Eleison CCCLV – Sbohem, FSSPX (2014)
(355)
3. května 2014
SBOHEM, FSSPX
Špatné zprávy z Francie: čtyřicetiletý boj za Víru ze strany Bratrstva sv. Pia X. proti modernistům v Římě je prakticky skončen. Ach, prioráty Bratrstva, školy, semináře a přidružené konventy a kláštery budou nadále fungovat a poskytovat přinejmenším na chvíli platné svátosti a obstojnou nauku a zachovávat si všechen zevnějšek Tradice, zásadní boj za úplnou Víru však bude cenzurován či autocenzurován až k vyhynutí. Vypadá to jako, že existuje už jen omezený počet kněží, kteří budou chápat dílo arcibiskupa Lefebvra a budou mít nezbytnou odvahu vystoupit z řady a odejít.
Novinkou je, že modernisté v Římě nabízejí Bratrstvu „uznání tolerance“ bez potřeby jakékoliv formální dohody nebo podepsaného dokumentu, jaký uvnitř FSSPX na jaře a počátkem léta 2012 vyvolal takový odpor vůči dohodě s Římem. Zde je podstata toho, jak to druhý asistent Bratrstva P. Alain Nély s nadšením vyjádřil před představenými kláštera a konventu před třemi měsíci: „Řešením pro FSSPX bude jednostranné uznání ze strany Říma...nebudeme požádání cokoliv podepsat...abychom viděli, jak se věci vyvinou...uvidíme.“
Aby generální představený Bratrstva zabránil šíření takového odhalení, napsal těmto dvěma dotyčným představeným, že špatně pochopili poznámky P. Nélyho, protože ve výhledu není žádná forma „dohody“. Samozřejmě, že ne. V tom spočívá vychytralost navrhovaného „uznání“ bez podpisu. Umožní to mnoha kněžím FSSPX předstírat, že se nic nezmění, aby mohli pokračovat ve svém duchovním úřadu stejně jako dřív. A tak, jak bylo oznámeno, biskup Fellay sám nedávno hovořil k seminaristům FSSPX v Zaitzkofenu: „Neexistuje žádná otázka podpisu jakékoliv dohody atd. atd.“ Avšak o deset minut později: „Ale jestliže nám Řím nabídne uznání tolerance, to je jiná věc, to by bylo dobré.“
A tak se vší pravděpodobností, spíše dříve než později, velký počet kněží FSSPX bude poslušně následovat své oficiální vůdce do náručí milujících modernistů v Římě, náručí, které se stane postupem času tak těsné, jak bude potřeba k potlačení jakékoliv zbývající snahy bojovat proti tomu smrtícímu modernismu, který likviduje oficiální Církev a vede miliony duší na cestu do pekla. Při pohledu zpět se dá hádat, že biskup Fellay s Římany dovedně pracoval k tomuto objetí přinejmenším posledních 15 let. Biskup de Galarreta viděl, co je v sázce, ale dal se dohromady s biskupem Fellayem. Biskup Tissier také jasně vidí smrtící ohrožení arcibiskupova díla, ale nevidí potřebu následovat Arcibiskupova příkladu v předřazení Víry před všechna normální pravidla poslušnosti a jednoty.
A tak, drazí přátelé, chceme-li si udržet plnost Víry a pomoci druhým učinit totéž, musíme odejít. Nemějte strach. Zachovejte si rozvahu. Není potřeba ztrácet odvahu nebo si zoufat. Bůh se nemění a boj za jeho věc se stává velkolepějším, než kdy jindy. Kněží, ostražitě bděte a především si nenalhávejte, že se v Bratrstvu nic nemění. Již se v podstatě změnilo. Laici, také bděte a modlete se a Bůh vám dá vůdce a kněze vašich modliteb. Důvěřujeme v Boha a v jeho blahoslavenou Matku.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof