neděle 11. května 2014

Zprávy ze světa – květen (2014)


Zprávy ze světa – květen (2014)
D. Grof
Několik krátkých zpráv ze světa:
Biskup Fellay přijat ve Vatikánu!
Dne 10.5.2014 publikoval celosvětově známý konzervativně tradicionalistický blog Rorate Caeli exkluzivní informaci o tom, že papež František přijal ve Vatikánu generálního představeného FSSPX biskupa Fellayho. Obvykle velmi dobře informovaný blog napsal, že biskup Fellay byl přijat papežem v Domus Sanctae Marthae někdy v období posledních několika měsíců. S ohledem na ochranu svého zdroje však Rorate Caeli odmítnul sdělit přesné datum setkání a jména všech zúčastněných osob.
Dále sdělil informaci, že se nejednalo o čistě náhodné setkání, ale o připravenou audienci. Dle tohoto zdroje se jednalo o krátké, ale srdečné setkání. Dále bylo sděleno, že „papež má skutečný zájem o vyřešení této situace“.
V nedávném Komentáři Eleison (zde) biskup Williamson informoval o tom, že „modernisté v Římě nabízejí Bratrstvu ‘uznání tolerance‘ bez potřeby jakékoliv formální dohody nebo podepsaného dokumentu, jaký uvnitř FSSPX na jaře a počátkem léta 2012 vyvolal takový odpor vůči dohodě s Římem“. Učinil tak s odvoláním na poznámky P. Nélyho, jednoho z asistentů biskupa Fellayho. Biskup Williamson také citoval slova biskupa Fellayho k seminaristům v Zaitzkofenu: „...jestliže nám Řím nabídne uznání tolerance...to by bylo dobré“.
Ve světle poslední zprávy, kterou přinesl uznávaný blog Rorate Caeli dostávají tato slova zcela jiný rozměr. Výprodej Novobratrstva, jak se zdá, ještě neskončil. Je docela reálné, že vedení z Menzingenu se dopouští dalšího podvodu na svých kněžích a vede nová utajená jednání s neomodernistickým Římem.
Pouť Odporu do Walsinghamu
Naši přátelé z Anglie nás informovali o přípravě již druhé pouti do Walsinghamu do národní svatyně Naší Paní. Pouť se uskuteční v sobotu 19. července a v neděli 20. července 2014. V loňském roce vedl pouť biskup Williamson a zúčastnili se jí také dva čeští poutníci.
Ubytování lze zajistit ve Walsinghamu. Pro bližší informace kontaktujte: libbybevan@outlook.com, případně využijte telefonní čísla 07941 681 506 nebo 01525 631 419.
P. Régis de Cacqueray odchází ke kapucínům v Morgonu
Jak jsme již informovali, byla oznámena rezignace dosavadního představeného Francouzského distriktu FSSPX P. Régise de Cacqueraye. Dle dalšího oficiálního oznámení se tento respektovaný kněz rozhodl odejít do kláštera kapucínů v Morgonu. Tradiční kapucíni z Morgonu byli dlouhá léta řeholní komunitou spřátelenou s FSSPX, zprávy z poslední doby však mluví o nesouhlasu kapucínů s oficiální politikou vedení FSSPX.