sobota 28. března 2015

Komentář Eleison CDII – Nový biskup (2015)


Komentář Eleison CDII – Nový biskup (2015)
(402)
28. března 2015
 

NOVÝ BISKUP

Vysvěcení P. Jeana-Michela [Faureho] za biskupa v Klášteře Svatého Kříže v Brazílii minulý týden bylo nádhernou událostí. Počasí bylo teplé a suché. Slunce svítilo. Mniši P. Thomase Aquinase a blízké sestry se překonali v přeměně betonové a kovové garáže na sanktuárium hodné vznešené liturgie, kterou také velmi dobře připravili. Navzdory pozdnímu ohlášení byla přítomna skupina kněží z celého amerického kontinentu, a shromáždění stovky duší, také z mnoha různých zemí, pozorně sledovalo tříhodinový obřad.
Od té doby se radují všichni katolíci, kteří chápou potřebu alespoň jednoho dalšího biskupa, aby pomohl zajistit přežití „vzdorující Tradice“. Obrana katolické Víry dle chápání arcibiskupa Lefebvra nemohla již být o moc déle ponechána závislá na jednom samotném biskupovi. Jeho vysvěcení čtyř biskupů v roce 1988 bez povolení Říma skrze „Operaci přežití“ v protikladu k „Operaci sebevražda“ muselo být rozšířeno do 21. století. Omluvy jdou všem katolíkům, kteří by se bývali rádi zúčastnili, kdyby jim to jen bylo dostatečně oznámeno. Všechno, počítaje v to opatření diskrétnosti, se však muselo učinit k zajištění, že svěcení se bude konat.
Mělo mocné nepřátele. Oficiální církev v Římě reagovala deklarováním světitele za „automaticky exkomunikovaného“, ale stejně jako v roce 1988, je tato deklarace falešná, protože dle církevního práva kdokoliv spáchá stíhatelný čin, nevystavuje se normálnímu trestu, např. exkomunikaci za vysvěcení biskupa bez povolení Říma, jestliže jednal v nouzi. To je zdravý rozum a určitě zde existoval stav nouze. Jaký jednotlivec na zemi si může být jistý svým vlastním přežitím, jak se svět čím dál víc přibližuje třetí světové válce?
Také oficiální Bratrstvo sv. Pia X. v Menzingenu ve Švýcarsku odsoudilo vysvěcení biskupa Faureho v tiskovém prohlášení vydaném téhož den. Za pozornost v něm stojí, že připouští, že světitel byl z Bratrstva vyloučen v roce 2012 kvůli své „agresivní kritice“ kontaktů Bratrstva s Římem v posledních letech. Menzingen po dlouhou dobu tvrdil, že šlo o problém „neposlušnosti“. Nyní nakonec Menzingen připouští, že byl ustavičně obviňován ze „zrazování díla arcibiskupa Lefebvra“. Vskutku. Zrazování a ničení.
Řím sám potvrzuje tuto zradu. Den po tomto svěcení monsignor Guido Pozzo, sekretář Papežské komise Ecclesia Dei, kromě toho, že deklaroval neexistující „exkomunikaci“, dále řekl: „Konalo se (mezi Římem a FSSPX) několik setkání a další jsou plánována s jistými (římskými) preláty, aby se probraly problémy, které ještě ve vztahu důvěry potřebují vyjasnit;“ problémy „naukové a interní v Bratrstvu“.
Monsignor Pozzo pokračoval: Papež čeká na Bratrstvo, aby se rozhodlo vstoupit do církve, a my jsme vždy připraveni s dobře známým kanonickým projektem (personální prelaturou). Je potřeba trochu času, než se věci v Bratrstvu vyjasní a biskup Fellay získá dostatečně široký konsenzus, než tento krok učiní.
Co víc kdokoliv potřebuje, aby viděl nápis na zdi? [srovnej Daniel 5]
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof