čtvrtek 19. března 2015

Exkluzivní rozhovor s P. Faurem (2015)

 
Exkluzivní rozhovor s P. Faurem (2015)
18.3.2015
Co takhle trochu historie na začátek, otče? Jak jste poznal Tradici a arcibiskupa Lefebvra?
Když jsem byl v roce 1968 v Argentině, navštívil jsem arcibiskupa z Paraná, který mi řekl: „Chcete bránit Tradici? Na koncilu jsem bránil Tradici spolu se statečným biskupem, mým přítelem, arcibiskupem Lefebvrem.“ To bylo poprvé, kdy jsem slyšel o arcibiskupu Lefebvrovi. Jel jsem v roce 1972 vyhledat arcibiskupa Lefebvra do Švýcarska a během Svatého týdne jsem se tam s ním poprvé setkal.
Kde jste se narodil? Proč jste žil v Jižní Americe?
Narodil jsem se v Alžírsku a moje rodina po nezávislosti [Alžírska] získala malý pozemek v Argentině poblíž Paraná. Moje rodina byla deportována z Alžírska, protože francouzská vláda předala moc militantním muslimům, kteří páchali strašlivé masakry během procesu [získávání] nezávislosti. Moji prarodiče, rodiče a strýci tam od roku 1830 pracovali v zemědělství.
Vraťme se zpět k vašemu příběhu, jak došlo na váš apoštolát v Bratrstvu?
Arcibiskup Lefebvre mě vysvětil v roce 1977 v Écône  a o 15 dní později jsem s ním odjel na cestu po jihu Spojených států, Mexiku (kde nám vláda odmítla vstup), Kolumbii, Chile a Argentině. Arcibiskup mi svěřil odpovědnost započít apoštolát v tomto regionu. Během prvního roku mi pomáhali 2 argentinští kněží a následujícího roku další španělský kněz (Bratrstva). Poté byl vytvořen Jihoamerický distrikt, což byla má odpovědnost, a začal jsem kázat exercicie tak daleko na severu, že jsem dosáhl až Mexika. První rok zde bylo 12 povolání, která odešla na priorát do Buenos Aires, jenž sídlil v dost velkém domě. Poté, kolem roku 1980, byl vybudován seminář v La Reja (Buenos Aires), kam mě arcibiskup Lefebvre umístil jako rektora. Zůstal jsem zde až do roku 1985, kdy jsem byl jmenován představeným Mexického distriktu. V té době byly zbudovány kostely v Mexico City a Guadalajaře. Staral jsem se o tuto zemi a její odlehlá místa spolu s otci Calderonem, Anglesem a Tamem. Později jsem byl několik let ve Francii. Po tom všem jsem byl jmenován profesorem historie v semináři v Argentině a byl jsem zde do vyhoštění biskupa Williamsona z Argentiny (2009).
Důvěřoval vám arcibiskup Lefebvre?
Arcibiskup Lefebvre mi dal volný přístup do své pošty a korespondence a svěřil mi odpovědnost za jisté záznamy. Měl jistý druh důvěry ve mě: v roce 1977 se mě v Albanu zeptal, co si myslím o svěceních. Při té příležitosti mi svěřil, že „na mě čekají“ (rektor a profesoři). Oni by doporučovali přijmout novou mši a koncil, aby se zachovala tridentská mše. Řekli mu: Nyní jsme konfrontováni s Římem. Jestliže uchováme (tridentskou) mši, musíme přijmout koncil.“ Snažili se přesvědčit arcibiskupa, aby šel na odpočinek do krásného domu v Německu, ale on jim řekl, že mají svobodu odejít, pokud chtějí. Zbavil se jich.
Je pravda, že vás arcibiskup Lefebvre požádal, abyste přijal biskupské svěcení?
Při návštěvě v Écône  v roce 1986 mě po jídle zavolal stranou a zeptal se mě, zda bych přijal biskupské svěcení. Kdybych věděl, co následovalo, možná bych přijal.
Nepřijal jste tedy?
Řekl jsem mu, že se mi zdá, že biskup De Galarreta by byl nejadekvátnější.
Můžete shrnout, co se stalo v roce 2012?
Toho roku jsme byli velmi blízko dohodě [s Římem] a ta na poslední chvíli selhala, pravděpodobně kvůli záležitosti s biskupem Williamsonem. Dohoda selhala, kvůli té věci a dopisu tří biskupů. Oboje způsobilo, že k dohodě nedošlo.
Říká se, že klíčem k ad intra strategii biskupa Fellayho je pozadí generální kapituly. Můžete nám o tom něco říct?
Generální kapitula byla biskupem Fellayem velmi dobře připravena a oni (příznivci dohody) dosáhli svých cílů. Tehdy jsem pochopil, jak se arcibiskup Lefebvre a jeho přátelé cítili na Druhém vatikánském koncilu. Biskup Fellay přijal rozhodnutí politiky přibližování k Římu, a aby měl všeobecnou podporu kapituly, upevnil jej tím, že vyloučil biskupa Williamsona, který jediný byl schopný blokovat tuto politiku.
Jaké by dle vašeho soudu měly být podmínky požadované pro dohodu s Římem?
Arcibiskup Lefebvre nám řekl, že dokud nebudou žádné skutečné změny v Římě, dohoda by byla nemožná, protože tito lidé nejsou loajální a člověk nemůže měnit své představené. Je to kočka, kdo honí myš, a ne myš, kdo honí kočku. Dohoda by se rovnala odevzdání se modernistům, a proto musí být zcela odmítnuta. Musíme čekat na Boží zásah.
Můžete nám říct, co si myslíte o hodnotících návštěvách různých modernistických prelátů v seminářích Bratrstva? Je pravda, že arcibiskup Lefebvre [také] jednou přijal [na návštěvu] nějaké preláty? Jaký je nyní rozdíl?
Šlo o výjimečné návštěvy, během nichž kardinál Gagnon nikdy neměl možnost hájit koncil, zatímco nyní jde na druhou stranu o první kroky znovuzačlenění (Bratrstva) do koncilní církve.
Co si myslíte o eventuálním jednostranném uznání Bratrstva ze strany Říma?
Je to lest.
Lze mezi kapitulou z roku 2006 a krizí započatou v roce 2012 pozorovat jisté změny a změny postojů autorit Bratrstva sv. Pia X. ve vztahu k Římu? Jaký je důvod této změny?
Jde o jejich rozhodnutí být znovuzačleněni do koncilní církve. Od roku 1994 nebo 1995 existovala určitá souvislost s GREC, významné kroky ke smíření, jako ty, jež byly vidět u velvyslance Perola, který je tím, kdo dostal nápad na snětí exkomunikací (2009) a ohledně Motu Proprio (2007). To byly akty, které měly mít vztah k uznání koncilu.
Co by arcibiskup Lefebvre udělal v současné situaci?
Pokračoval by v linii, kterou nám ukázal po svěceních, tj. úplně zavrhnul možnost dohody.
Kdybyste byl v budoucnu pozván jet do Říma a hovořit s papežem, jel byste? Co byste řekl?
Za prvé bych to konzultoval se všemi svými přáteli v Odporu. Jel bych s biskupem Williamsonem a jinými skvělými kněžími, kteří s velkou odvahou přijímají boj Odporu. A všechny naše přátele bych udržoval velmi dobře informované se vší transparentností.
Biskup Fellay řekl, že Bratrstvo souhlasí s 95% Druhého vatikánského koncilu. Co si o tom myslíte?
Arcibiskup Lefebvre odpověděl, že celý koncil je narušen subjektivistickým duchem, který není katolický.
Je František, který je skutečnou zkázou Církve a objektivním ničitelem Víry, pravým papežem?
Podle mého názoru nelze říct, že František je horší než Pavel VI., který byl tím, kdo zavedl Církev špatným směrem, a proto musíme zachovat postoj stejný jako arcibiskup Lefebvre, obezřetný postoj, který vylučoval sedesvakantismus. Arcibiskup Lefebvre vždy odmítal světit seminaristy, kteří byli sedesvakantisté. A to byla politika v FSSPX až do jeho smrti. Nenechme proto říkat, že arcibiskup udělal to či řekl ono.
Jaký je stav procesu vašeho vyloučení z Bratrstva?
Poslední zpráva, kterou jsem náhodou zaslechl, bylo druhé varování e-mailem. Po zítřku tedy bude Bratrstvo sv. Pia X. mít opět 4 biskupy! Raději by mě měli rychle vyhodit. Deo gratias!
Toto rozhodnutí vysvětit biskupa muselo být promýšleno a uvažováno po dlouhou dobu. Stejně jako arcibiskup Lefebvre, i vy, biskup Williamson a kněží Odporu, jste nechtěli spolupracovat na ničení Církve. Za zachovávání neporušené víry vás všechny perzekuovali, odsuzovali vás všechny a mnohokrát vás všechny očerňovali. Vaše biskupské svěcení by mohlo znamenat riziko, že vyústí v údajnou exkomunikaci. Jaké byly nejdůležitější důvody pro vykonání tohoto svěcení?
Hlavním důvodem je, že nemůžeme nechat Odpor bez biskupů. Přesně, jak řekl arcibiskup Lefebvre, katoličtí biskupové jsou pro zachování pravé nauky a víry a svátostí nepostradatelní.
Arcibiskup Lefebvre o vás uvažoval pro svěcení na biskupa a nyní biskup Williamson dokončuje toto přání. Co bude vaší hlavní starostí?
Zachovat sílu díla arcibiskupa Lefebvra a cestu, kterou šel, bez přílišného odchylování doleva či doprava.
Kde budete sídlit?
Ve Francii, kde přemýšlíme o otevření semináře poblíž dominikánů z Avrillé.
Chtěl byste říct něco kněžím a věřícím, kteří jsou stále pod strukturou Bratrstva, ale kteří nejsou spokojení s liberálními způsoby v posledních letech?
Aby se vrátili ke čtení až rozjímání textů svého zakladatele.
Můžete nám vysvětlit podstatu vašeho [biskupského] znaku?
Je zde beránek apokalypsy a Alfa a Omega, Beránek Boží, který snímá hříchy světa ohlášený Izajášem. Srdce jsou symbolem mučedníků Vendeé a revoulce a fleur de lis je znakem katolické Francie. Motto ipsa cónteret (ona tě rozdrtí) je vzato z Vulgáty, Genesis 3,15, kde Bůh slibuje vítězství Panny Marie nad drakem.
Chtěl byste ještě něco dodat?
Zachováváme Víru, Naději a Lásku. Není o čem pochybovat a my musíme úpěnlivě prosit Boha a Naší Paní, abychom u těchto ctností zůstali.
***
Otče, velice děkujeme Bohu, Jeho Nejsvětější Matce a sv. Josefovi, ochránci Církve, za tuto velikou milost. Prosíme Boha, aby vás chránil a zachoval vás. Děkujeme vám za to, že jste přijal tuto nesmírnou úlohu a biskupu Williamsonovi za vaše vysvěcení jakožto nástupce apoštolů. Deo gratias!
redakce Non Possumus
Zdroj: Non Possumus
Překlad: D. Grof