pondělí 9. července 2018

Komentář Eleison DLXXIII – Pozor, účastníci kapituly! (2018)

 
Komentář Eleison DLXXIII – Pozor, účastníci kapituly! (2018)
(573)
7. července 2018
POZOR, ÚČASTNÍCI KAPITULY!
Pamatujte, vy všichni účastníci kapituly Bratrstva sv. Pia X., kteří se připravujete účastnit se voleb, které budou formovat Bratrstvo na příštích 12 let, pamatujte na svou závažnou odpovědnost! Po dobu několika dní se neúčastníte dětské zahradní slavnosti, ale přispíváte k rozhodnutím s potenciálními odezvami pro celou Církev – a svět!
Mějte se na pozoru před vytvářením atmosféry na kapitule, skrze níž se každý bude přinucen cítit, že se k sobě máte pěkně, jako na zahradní slavnosti, kde nikdo nesmí pokazit ničí hezké pocity. Všichni jste ve frontové linii konečné bitvy mezi Blahoslavenou Pannou Marií a ďáblem (řekla sestra Lucie z Fatimy).
Pamatujte na krizi Církve rozpoutanou Druhým vatikánským koncilem, která dala vzniknout vašemu Bratrstvu. Pravda, arcibiskup Lefebvre vytvořil semináře pro pravé katolické kněžství a spiritualitu, ale bojoval za to, aby je udržel, aby zachránil katolickou Víru. K čemu by kněží nebo spiritualita byli, kdyby nikdo neměl Víru? V tomto ohledu je dokonce i pravá mše prostředkem a nikoliv cílem.
Mějte se na pozoru před kýmkoliv předstírajícím, že tato krize skončila, nebo že koncilní Řím již není koncilní, nebo že papež František má rád Bratrstvo. On a oficiální představitelé, které si vybral, aby jej obklopovali, mohou mít rádi Bratrstvo pouze pokud a když přestane vzdorovat jejich koncilu. Pak budou Bratrstvo milovat, protože se samo učiní vynikajícím obhájcem apostaze univerzální Církve.
Pamatujte na svého zakladatele, arcibiskupa Lefebvra, zvláště na rady a varování z jeho posledních několika let mezi biskupskými svěceními v roce 1988 a jeho smrtí v roce 1991. Tato svěcení proti papežově výslovné vůli neodporovala veškeré jeho předešlé věrné službě Církvi, byla její korunovační slávou, protože nic jiného, co kdy učinil, tolik neposloužilo obraně a zachování katolické Víry!
Mějte se na pozoru před tím, že se vám bude říkat, že arcibiskup se vždy snažil dojít dohody s římskými autoritami. Pravda, hovořil s nimi, ale když v roce 1988 nakonec odmítly ochránit Tradici, pak rezolutně předřadil nauku před diplomacii. Od roku 2012 je diplomacie opět předřazena nauce!
Pamatujte, jak celá Církev musela naslouchat arcibiskupovi, protože se stavěl za Pravdu a jeho Bratrstvo bylo v první linii slavného boje za Víru. Za co se Bratrstvo staví od roku 2012? Od té doby se zřeklo prvořadosti nauky, je čím dál méně odlišné od několika kongregací spadajících pod Ecclesia Dei, a nejlepší z kněží Bratrstva jsou zmatení – „Co se teď zamýšlí, že máme hájit?“
Mějte se na pozoru před svými rozhodnutími završujícími prvořadost praxe nad naukou, jednoty lidí nad Boží pravdou, člověka nad Bohem ve stylu Bratrstva z roku 2012. Svět nikdy tolik nepotřeboval Boha! Církev nikdy neměla větší potřebu svědčit o Boží Pravdě! A právě teď má svědectví Bratrstva utichnout?
Pamatujte, jak mohou být setkání jako generální kapitula dovedně zmanipulována, jako Druhý vatikánský koncil, předem dobře připravenými liberály. Nebojte se setkávat a diskutovat s kolegy knězi před tím, než kapitula začne. Liberálové to určitě udělali, a možná dokonce rozhodli všechny hlavní otázky. Všemi prostředky sypejte písek do jejich hladkého soukolí! Promlouvejte, než Pravda pohasne!
Mějte se na pozoru před vzdáním se milosti, zapíráním reality, toho, že budete poddajní v říši snů! Mějte se na pozoru před „mírem a jednotou“ v čemkoliv kromě Pravdy. Rok 2018 je pro Bratrstvo „buď-anebo“. Kompromis není vítězství. Nebuďte pouhými loutkami, ale důkladně prodiskutujte, co pravá Církev od pravého Bratrstva požaduje!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof