středa 18. července 2018

Francisco Franco – Prohlášení z 18. července (1938)


Francisco Franco – Prohlášení z 18. července (1938)
Náš boj je křížovou výpravou, v níž je v sázce osud Evropy. Proto od počátku Rusko zaujalo své bezpodmínečné místo na straně Španělské republiky tím, že poslalo tanky a tisíc válečných letadel, a tím, že mobilizovalo nežádoucí z celé Evropy, aby bojovali za Rudou armádu. Navzdory obtížím tohoto podniku je naše vítězství ohromné. Žádné obtíže během druhého vítězného roku nezabránily osvobození více než tří milionů Španělů od rudého barbarství.
Naléhavě vás prosím, abyste láskyplně vzpomínali na naše bratry, kteří trpí následkem bezpráví v rudé zóně, a modlili se za mučedníky naší věci. Vzdávám hold těm, kteří padli daleko od svých zemí – rodáci, dobrovolníci, legionáři, kteří opustili svůj domov, aby se zapsali do jednotek tohoto křížového tažení a demonstrovali ve Španělsku plnost ztotožnění se svých zemí s věcí loajálnosti a přátelství, jež vyjadřují vůči Španělsku.
Rudí povraždili přes 70 000 lidí v Madridu, 20 000 ve Valencii, 54 000 v Barceloně. Takové zločiny jsou dílem Kominterny a jejich agentů Rosenberga, Martiho, Negrina, Del Vaya – všechno sluhů Sovětského Ruska.
Španělé mají povinnost si pamatovat, že křesťanská láska je neomezená pro pošetilé a kající se, musí však uposlechnout příkazů prozíravosti a nedovolit infiltraci vzpurných nepřátel Španělska. Ti, kteří přicházejí z politicky zamořené oblasti, musí podstoupit karanténu, abychom se vyhnuli nákaze společenství.
Odsuzuji nové rudé vojenské operace těch, kteří se vydávají za obhájce španělské nezávislosti proti zahraniční invazi. Zahraniční invaze přišla skrze katalánské hranice, kudy vstoupili nežádoucí, kteří vydrancovali a zničili španělská města a vesnice, vyrabovali banky, zničili domovy a ukradli naše umělecké dědictví.
Rudí, kteří vykonávali tuto zrádnou taktiku v nacionalistickém týlu při pokusu zničit naši jednotu, budou v této taktice pokračovat i po válce, kdy naše bdělost a naše starost o čistotu našeho přesvědčení musí vzrůst. Nacionalistické hnutí vypudilo staré politické intriky a vede národ k velikosti a prosperitě.
Španělsko bylo velké, když mělo státní exekutivu s misijní povahou.  Jeho ideály se zkazily, když byl seriózní vůdce nahrazen shromážděním nezodpovědných mužů, kteří přijali cizí myšlení a způsoby. Národ potřebuje jednotu, aby čelil současným problémům, zvláště ve Španělsku po nejtěžší zkoušce jeho historie.
Separatismus a třídní boj musí být zrušen a musí se zavést spravedlnost a vzdělávání. Noví vůdcové se musí vyznačovat střídmostí, mravností a pílí.
Španělé si musí osvojit vojenské a řeholní ctnosti kázně a odříkání. Všechny prvky neshod se musí odstranit.
Překlad: D. Grof