středa 4. července 2018

Bp. Fellay mluví o touze FSSPX stát se „osobní prelaturou“ (2018)

 
Bp. Fellay mluví o touze FSSPX stát se „osobní prelaturou“ (2018)
29. června 2018
V nedávném rozhovoru s Reginou Einig pro Die Tagespost „Wir sind ein Störfaktor in der Kirche“ („Jsme rušivý faktor v Církvi“) biskup Fellay probíral vztah Bratrstva s modernistickým Římem: „Je tam dobrota, benevolence. Po léta jsme s Římem pracovali k znovuobnovení důvěry. A udělali jsme velký pokrok navzdory všem reakcím… Hlavní body – náboženská svoboda, ekumenismus, nová mše – jsou vše otevřené otázky. Je to ohromný pokrok. Doteď se říkalo: Musíte poslouchat. Mezitím nám pracovníci kurie říkají: ´Měli bychom v Římě otevřít seminář, univerzitu k obraně tradice.´“
Regina Einig se pak zeptala: „Co by bylo rozumným řešením?“, na což Fellay odpověděl: „Osobní prelatura.“ Biskup Fellay pak vysvětloval, proč se rozhovory s modernistickým Římem pozastavily: „Minulý rok nám arcibiskup Pozzo řekl, že Kongregace pro nauku Víry schválila text, který má být podepsán. Měli bychom souhlasit s osobní prelaturou. O měsíc a půl později se kardinál Müller rozhodl revidovat ten text a požadoval jasnější přijetí [Druhého vatikánského] koncilu a legitimitu [Novus Ordo] mše. Nejprve jsme otevřeli komunikační kanály, pak je oni zablokovali. Co od nás skutečně chcete? V tomhle pracuje ďábel. Je to duchovní boj.“
Nakonec, když byl tázán: ´Věříte vy osobně Františkovi?´, odpověděl: „Máme velmi dobrý vztah. Dáme-li mu vědět, že jsme v Římě, jsou tyto dveře otevřené. On nám vždycky v malé míře pomáhá. Například nám řekl: ´Mám problémy, když pro vás něco dělám. Pomáhám protestantům a anglikánům – proč nemůžu pomáhat katolíkům?´ Někteří chtějí zabránit dohodě. Jsme rušivý faktor v Církvi. Papež je prostředníkem.“
Rozhovor biskupa Fellayho s Reginou Einig končí tím, že jí biskup ukazuje ručně psaný dopis od Františka biskupu Fellaymu ve francouzštině s oslovením „Cher frére, cher fils“ („Drahý bratře, drahý synu“).
Jaký je v tuto chvíli rozdíl mezi FSSPX a indultními?
Překlad: D. Grof