pondělí 5. března 2018

Komentář Eleison DLV – Obhajování Menzingenu – II (2018)


Komentář Eleison DLV – Obhajování Menzingenu – II (2018)
(555)
3. března 2018
OBHAJOVÁNÍ MENZINGENU – II
Někteří čtenáři těchto „Komentářů“ nepochybně nemají tolik zájem číst si o tom, co se jim zdá pouze interním hašteřením mezi relativně nemnoha katolickými kněžími. Ať si dají takoví čtenáři pozor, aby nepropásli důležitost tohoto „hašteření“. Náboženství řídí svět, protože Bůh existuje, a to, jak se lidé k němu (náboženství) staví, určuje, jak se staví ke svým bližním (politika). Katolická Církev řídí náboženství, protože od Kristova Vtělení je katolicismus jediným náboženstvím založeným jediným pravým Bohem. A katolická Tradice řídí katolickou Církev, protože tato Církev je ve své podstatě tak neměnná, jako je Sám Náš Pán. A Bratrstvo sv. Pia X. bylo 42 let (1970-2012) v přední linii obrany katolické Tradice, protože to byla jediná celosvětová katolická organizace účinně vzdorující zrádné modernizaci Církve ze strany Druhého vatikánského koncilu. Proto se všech živých lidí, ateistů nebo protestantů nebo konciliaristů, zvláště kněží a stoupenců FSSPX, týká problém nevěrnosti vůči katolické Tradici v rámci FSSPX. Čtěte všichni dál!
Další zastánce Menzingenu, pater B., se vložil do věci, aby hájil politiku znovuspojení s koncilním Římem – nazývejme je rekonciliaristé – s článkem v oficiálním měsíčníku FSSPX v USA. Od té doby, co Druhý vatikánský koncil oddělil katolickou autoritu od katolické Tradice, která [autorita] existuje pouze, aby ji [Tradici] bránila a zachovávala, všichni katolíci jsou nutně více či méně schizofrenní – buď následují autoritu a opouštějí Pravdu, nebo následují Pravdu a opouštějí autoritu, nebo si volí některou z celé řady kombinací mezi tím.
Zakladatel FSSPX, arcibiskup Lefebvre, si zvolil Pravdu, ale zachovával tolik úcty k držitelům katolické autority, kolik bylo slučitelné s věrností k Pravdě, a výsledkem bylo, že zakoušel vážné pronásledování a odsuzování od všech katolíků, kteří více méně upřednostňovali autoritu. Naopak, jeho nástupci na čele jeho Bratrstva jej chtějí vzít zpět pod koncilní autoritu, takže od roku 2012 je Bratrstvo oficiálně příznivě nakloněné smíření. Tímto přechodem FSSPX od Pravdy Zakladatele zpět ke koncilní autoritě naplnili Bratrstvo schizofrenií a dali vznik hnutí „Odporu“ vůči jejich „rekonciliarismu“.
Ve většině svého článku je pater B. ve svých principech katolický, ale na konci je rekonciliaristický při jejich aplikaci. Proto, aby pomohl současnému rekonciliaristickému generálnímu představenému Bratrstva, aby byl v červenci znovu zvolen, napadá „Odpor“ nikoliv kvůli jeho lnutí k Pravdě, která je jeho silným bodem, ale za jeho odstup od katolické autority v Římě i v Menzingenu. A tak, říká pater B., je „Odpor“ kvůli svému vlastnímu „klidu a pohodlí“ v nebezpečí toho, že ignoruje papeže a neuznává jeho autoritu, zatímco Menzingenu odpírá patřičnou úctu a poslušnost, a tím, že kritizuje každé vyřčené slovo generálního představeného, rozsévá nedůvěru a blokuje cesty milosti.
Ale, důstojný otče, mezi svými katolickými principy vy sám uznáváte primát Víry. Druhý vatikánský koncil byl pohromou pro Víru tím, že se snažil postavit moderního člověka na místo Boha. Proto jsou konciliarismus a rekonciliarismus oba katastrofální a oficiální představitelé Říma i současný generální představený Bratrstva se mají posuzovat podle toho.  A on nesmí být nahrazen dalším rekonciliaristou. Problémem není „Odpor“, který neignoruje papeže a zajisté neusiluje o vlastní klid a pohodlí, protože je pro katolíky vysoce nepohodlné být zbaven vší rozpoznatelné podpory katolických oficiálních představitelů nahoře. Proto „Odpor“ ani neupadá do „ve své podstatě schizmatického postoje“, ani neničí cesty milosti. Problémem je koncil způsobující schizma, koncil otravující papeže a koncil dusící milost Ježíše Krista. Současný generální představený nesmí být znovu zvolen, jestliže má něco z pravého Bratrstva přežít.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof