pondělí 4. května 2015

Srdečné pozdravy z Argentiny (2015)

 
Srdečné pozdravy z Argentiny (2015)
 
13. dubna 2015
Drazí čtenáři,
zde je odkaz na článek na DICI [oficiální tisková agentura FSSPX – pozn. překl.] o administrativním uznání Novobratrstva ze strany Argentiny. Novobratrstvo vysvětluje, docela správně, že ačkoliv nejde o řeholní či kanonické uznání, ale světské, nemohlo by se nicméně udát bez přímé intervence kardinála Buenos Aires ve prospěch Novobratrstva. DICI zachází dokonce tak daleko, že spekuluje, že kardinál možná jednal se souhlasem papeže Františka.
Dovolte mi přidat svou vlastní spekulaci ke spekulaci článku na DICI: Tato pomoc přijatá od kardinála Buenos Aires nebyla získána ze dne na den. Je pravděpodobně plodem úsilí P. Christiana Bouchacourta, který byl představeným Jihoamerického distriktu do srpna 2014. Tento kněz je tím, kdo veřejně prohlásil, že Židé nejsou bohovrahy (ve smyslu: že neukřižovali Našeho Pána). Jako odměnu za jeho věrné služby v Argentině biskup Fellay jmenoval P. Bouchacourta představeným Francouzského distriktu, což je post, který zastává od září 2014.
Tento článek na DICI nám ukazuje, že Menzingen, který je dalek toho, že by byl uražen, že obdržel tuto „milující“ pomoc modernistického kardinála, se nemůže ubránit „slintání“ při vyhlídce na další taková budoucí „kvazi-uznání“. DICI nám chce také dát konkrétní příklad toho, jak moc by oficiální uznání ze strany Říma mohlo pomoci Novobratrstvu v jeho apoštolátu ve světě. A tak Menzingen zůstává ve shodě se směřováním vytyčeným v roce 2012: V našich vztazích s Římem oddělujme praktický aspekt (to, co je konkrétní) od aspektu věroučného (to, co je abstraktní). Získejme nejprve kanonické řešení a až budeme zpátky „doma“ v Římě, budeme pracovat na vyřešení oněch věroučných otázek, „jež jsou stále problematické“.
Vidíme tedy, že Menzingen stále aktivně pracuje, a to na mnoha úrovních, ke „kanonickému řešení“ s Římem. Novobratrstvo se nikdy neunaví při tom, když chystá myšlení svých kněží a věřících k přijetí takového uznání.
Nemusí se bát, po dalších a dalších takových příkladech „spolupráce“, [toto uznání] přijde! Novobratrstvo pak přejde ze stádia více či méně skrytých „polibků“ ke stádiu zářícího svatebního obřadu! Bohužel to pak ve skutečnosti bude cizoložné „manželství“ mezi Pravdou a Omylem, jež může vyděsit některé choulostivé duše a přinést Bratrstvu nějaké ztráty!
Menzingen se ale nemusí bát: Tento druh problému přestane být tématem příští podzim, protože nadcházející Synoda o rodině jistě povolí rozvedeným „znovu sezdaným“ párům přijímat svátosti!
P. Patrick Girouard
 
Překlad: D. Grof