úterý 31. března 2015

Přiznání Menzingenu (2015)

 
Přiznání Menzingenu (2015)
27.3.2015
P. Thomas Aquinas, OSB
Ačkoliv je tiskové prohlášení Menzingenu z 19. března [stěžejní části viz v článku zde] stručné, učí nás docela dost věcí. Mezi nimi zde nalézáme přiznání, že biskup Williamson byl vyloučen z Bratrstva sv. Pia X. kvůli své opozici k politice dohody biskupa Fellayho.
Až do teď Menzingen hovořil o neposlušnosti: biskup Williamson byl nedisciplinovaný, špatný podřízený, který neposlouchá obdržené příkazy. Nyní Menzingen přiznává pravý důvod: „agresivní kritiku“ biskupa Williamsona, co se týká vztahů Menzingenu s římskými autoritami. Totéž jako u biskupa Faureho. To je, kde selhali.
Aféru s dopisem tří biskupů  biskupu Fellaymu a jeho asistentům dotčení nestrávili dobře. Pokud jde o vztahy s Římem, arcibiskup Lefebvre je také měl, ale s nadějí, že se Řím vzpamatuje, že se obrátí. Ve skutečnosti byl arcibiskup Lefebvre tím, kdo řídil rozhovory a činil to s nepřekonatelnou jistotou, protože jeho kritériem byla Víra všech časů. Včetně toho, že když tak činil, skoro upadl do římské pasti. „Zašel jsem příliš daleko,“ řekl.
Naopak u biskupa Fellayho se vše děje zcela odlišným způsobem. Není to on, kdo řídí rozhovory. Není to on, kdo má sílu říct Římu: „To já, obviněný, vás budu muset soudit.“ Ne, biskup Fellay se neprezentuje jako soudce omylů Říma. Prezentuje se více jako viník „v neregulérní situaci“, který se musí znovu začlenit do stáda a trpí, protože „jeho“ Bratrstvo nenásleduje tohoto příkladu.
Dovolte nám se zdůrazněním dodat: Soudit Řím? Není toto role představených a nikoliv podřízených? Samozřejmě. Ale představení již svůj soud vynesli. Jsou jím Quanta Cura, Pascendi, Quas Primas atd., které zavrhují liberální papeže. Je to Řím, Věčný Řím, který již odsoudil neomodernismus a neoprotestantismus. Zdá se, že biskup Fellay to zapomněl a dělá to zapomenutým se svou „viditelnou Církví dneška“.
Biskup Williamson stál v cestě rozhovorům s Menzingenem. Představoval překážku. Dobře jsme to věděli, ale generální dům [FSSPX] předkládal jinou verzi. Nyní to přiznávají. Je to „agresivní kritika“ biskupa Williamsona proti jejich operaci sebevražda, která byla příčinou jeho vyloučení. Už bylo načase, aby to Menzingen řekl, a nyní tak nakonec učinil.
Nicméně Menzingen mylně prezentuje tuto otázku, když říká, že tyto agresivní kritiky byly o „jakýchkoliv vztazích s římskými autoritami“. Ne, to není pravda. Tyto kritiky se týkaly začlenění do Říma, které by Bratrstvo vydalo pod jeho modernistické a liberální jho, kterým se ďábel snaží dojít k tomu, co Gustavo Corção [brazilský katolický spisovatel – pozn. překl.] nazval „smrtelným hříchem“: způsobit pád posledních pevností v jednom posledním monumentálním útoku na Boha.
A učinit to, tomu jsme nemohli propůjčit svou podporu. Ďábel nedosáhne svých cílů, protože Naše Paní dává pozor: Ipsa conteret. Zde je naše naděje. Ona nezklame, budeme-li milostí Boží věrnými: Fidelis inveniatur.
Zdroj: Non Possumus
Překlad: D. Grof