neděle 1. března 2015

Komentář Eleison CCCXCVIII – Povzbudivé znamení (2015)


Komentář Eleison CCCXCVIII – Povzbudivé znamení (2015)
(398)
28. února 2015
 
 
POVZBUDIVÉ ZNAMENÍ

Poté, co se tři vydání těchto „Komentářů“ snažila ukázat nový způsob myšlení, jímž je Bratrstvo sv. Pia X. arcibiskupa Lefebvra tráveno až k smrti, ukažme si jedno povzbudivé znamení, že jeho Bratrstvo ještě není úplně mrtvé: citáty z kázání proneseného 1. ledna tohoto roku v Chicagu biskupem Tissierem de Mallerais, jedním ze čtyř biskupů vysvěcených pro FSSPX v roce 1988. Lidé se často ptají, proč je o něm tak málo slyšet, jelikož je známý jako plachý, ale čestný muž se silnou vírou, jasným myšlením a velkými vědomostmi a láskou k arcibiskupovi. Možná miluje Bratrstvo „ne moudře, ale příliš moc“, takže nevidí nebo nechtěl vidět, jak jeho vedení po mnoho let pomalu ale jistě zrazuje arcibiskupův boj za Víru. Klade jednotu Bratrstva před Víru Církve? Minulý měsíc však řekl několik věcí, které by se nedaly říct lépe.
Citoval arcibiskupův text z jeho Duchovní cesty (Kap. III, str. 13): „Je proto striktní povinností každého kněze zůstat katolickým, oddělit se od koncilní církve, dokud ta znovu neobjeví Tradici Církve a katolické Víry.“ Pak pro zdůraznění biskup Tissier řekl: „Zopakuji to.“ a přečetl tento citát ještě jednou.
Dále se zmínil o zlých silách zabírajících Církev. Pak varoval před „falešnými přáteli“, kteří si mylně myslí, že když FSSPX zůstává „odděleno od viditelné církve“, změní se na sektu. Naopak prohlásil, že „my jsme viditelná Církev“ a že „my jsme v Církvi“.
Nakonec varoval před „falešnými přáteli“, kteří tvrdí, že FSSPX je v nenormální situaci, protože nejsme „uznáni církví“ a prohlásil, že je to situace Říma, ne naše, která je nenormální, a že Bratrstvo se nepotřebuje „vrátit zpět“, protože jsou to Římané, kdo se musí vrátit zpět. „Nepotřebujeme se těšit na to, co můžeme udělat v Římě, ale spíše na to, jaké svědectví můžeme vydat celé Církvi tím, že jsme světlem na svícnu a nikoliv pod kbelíkem.“ [srovnej Mk 4:21 – pozn. překl.]
Linie myšlení biskupa Tissiera, jak je vyjádřena v těchto citátech, je přesně linií myšlení arcibiskupa. Modernistické kukačky nyní zabírající slavičí hnízdo, tj. struktury pravé Církve, se mohou prezentovat vzezřením slavíků, ale jejich zpěv, tj. nauka, nauka, nauka je okamžitě prozrazuje. V realitě nejsou nic než kukačky bez práva zabírat toto hnízdo. Pravé hnízdo nečiní pravou jejich nauku. Jejich falešná nauka činí falešným jejich zabrání hnízda. Mohou být v tomto hnízdě viditelní, jak ale ukazuje jejich nauka, nejsou pravými slavíky. Kdekoliv jsou viditelně shromážděny zbytky pravých slavíků, v jakémkoliv provizorním hnízdě, jsou v Církvi, jsou pravou viditelnou Církví a jejich krásná píseň komukoliv, kdo má uši k slyšení, podává svědectví, že kukačky nejsou nic než kukačky, které ukradly katolické hnízdo, které v současnosti zabírají.
Bohužel, současní vůdci ex-FSSPX nemají hudební sluch a nerozeznají kukaččí píseň od slavičí, takže soudí o katolicismu podle vzezření hnízda namísto podle reálnosti písně. To, co biskup Tissier řekl, je muselo velice naštvat. Bez jakýchkoliv pochyb vyvinou všechen snesitelný tlak, dovedně naplánovaný, aby se ujistili, že se vrátí zpátky do řady, jejich řady. A on kvůli „poslušnosti“ riskuje, že to učiní. Musíme se za něj modlit.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof