úterý 24. března 2015

Proč svěcení v roce 2015? (2015)

 
Proč svěcení v roce 2015? (2015)
Dom Tomas Aquinas, OSB
18.3.2015
Proč svěcení v roce 2015?
Protože situace zůstává v podstatě stejná jako v roce 1988. Modernistický Řím, který se manifestoval na koncilu, zůstává na místě a stává se čím dál modernističtějším a liberálnějším. Hluboká zvrácenost myšlení se pouze zintenzivňuje.
Proč však nepočkat na Bratrstvo sv. Pia, aby nám dalo biskupy?
Protože autority Bratrstva přijaly nové směřování ve vztahu s Římem.
Chcete říct, že Bratrstvo opustilo pravou víru nebo boj za víru?
Chci říct, že vůdci Bratrstva v posledních letech, a zvláště od roku 2011 a 2012, postupně přijali nové směřování ve svých vztazích s Římem.
Otázka však je, zda Bratrstvo opustilo či neopustilo boj za víru. Co si myslíte?
Zvláštností liberálů je nekonzistentnost. Současní vůdci Bratrstva učinili boj Bratrstva nekonzistentním. Zdravá část Bratrstva se snaží bojovat tuto bitvu jako v minulosti, ale převládající křídlo, jeho generální představený na vrcholu s P. Pflugerem perzekuují ty, kteří chtějí v tomto boji pokračovat jako předtím.
Máte o tom nějaký důkaz?
Je jich až příliš hojně. Odmítnutí vysvětit dominikánské a kapucínské kandidáty [kněžství] ve stanovené době v roce 2012 je jedním. Benediktinům z Bellaigue také vyhrožovali. Ale mnohem vážnější a významnější bylo skandální vyloučení biskupa Williamsona, jemuž předcházel příkaz přestat s Komentáři Eleison. Ve skutečnosti Menzingen netoleruje naše odporování své nové orientaci. Menzingen nechce, abychom veřejně pokračovali v boji za víru jako předtím a následovali arcibiskupa Lefebvra a biskupa de Castro Mayera. Kněží v distriktech jsou pečlivě monitorováni a jejich články nemohou být publikovány bez zcela striktního dovolení.
Ale co v tom je za újmu? Každá instituce musí monitorovat, co se říká jejím jménem!
Nikoliv. Musíme trestat ty, kteří píšou proti katolické víře, ale ne zavádět režim jaký již biskup Fellay zavedl. Navíc ti, kteří mají liberální sklony, mají široké dovolení psát, zatímco knížka otce Piverta je stažena z prodeje [více o knize česky např. v článku zde]. Vůči Le Sel de la Terre [časopis dominikánů z Avrillé – pozn. překl.] panuje nevraživost a je odstraňován z pultů. Od nejvěrnějších kněží se distancují nebo jsou dokonce trestáni či vylučováni. Příkladů je bohužel mnoho. Seznam je již dost dlouhý, zatímco GREC [o této organizaci více např. zde] mohl v poklidu pracovat a otec Pfluger poskytuje své skandální rozhovory [např. zde], aniž by byl vyrušován.
Ale například v Le Chardonnet [časopis FSSPX při kostele Saint Nicolas du Chardonnet v Paříži – pozn. překl.] jsou dobré články. Není mylné říkat, že antiliberálové jsou v Bratrstvu perzekuováni?
Ano, v Le Chardonnet jsou stále ještě některé dobré články a nejen v Le Chardonnet. Bohužel, je to daleko od toho zabránit, aby se tendence Menzingenu k dohodě neposunula vpřed.
Myslíte prostě, že Menzingen zrazuje boj za víru?
Ano, Menzingen zrazuje boj za víru. Proto se svěcení stalo nutným, aby byla zajištěna kontinuita díla arcibiskupa Lefebvra, zvláště když biskup Fellay nyní odmítá světit kandidáty [kněžství], kteří odporují jeho politice, jak se stalo v případě několika řeholních komunit mužů, jimž také odmítá poskytovat svaté oleje (nutné pro křest a udělení svátosti posledního pomazání umírajícím). Velmi jednoduše: „Pokračujeme,“ jak říkával arcibiskup Lefebvre. A věříme, že dobří katolíci nás z hlouby svého srdce podporují. Pokud se zdáme být příliš tvrdí vůči Menzingenu, udělejte si čas projít si dlouhou řadu událostí, kterými se vyznačovala Tradice v posledních letech a uvidíte, že dva nejbojovnější biskupové Tradice byli jeden vyloučen z Bratrstva a druhý alespoň částečně umlčen. K tomu hanebné procesy P. Pinauda a P. Salenava a mnoho dalších fakt.
Co si myslíte o vybraném kandidátovi [na biskupské svěcení]?
Byl vybrán arcibiskupem Lefebvrem v roce 1988. Sám navrhnul jiné jméno. To je mu k dobru. Dnes přijímá toto těžké břemeno. Jsme mu hluboce vděční. Abychom to uzavřeli, také a zvláště jsme vděční biskupu Williamsonovi, který věděl, jak ochránit a předat odkaz přijatý z rukou arcibiskupa Lefebvra a biskupa de Castro Mayera, který není ničím jiným než pokladem víry svěřeným Naším Pánem apoštolům. Poslední výzva. Čtěte díla arcibiskupa Lefebvra. Je tam všechno. Čtěte také Komentáře Eleison, abyste pochopili závažnost současného zla. Corção [brazilský katolický spisovatel – pozn. překl] řekl: „Jen svatí věří ve zlo.“ Hluboká slova, která jsou varováním. Kéž nám Naše Paní pomáhá vidět zlo tam, kde je. A spolupracovat s ní, která vždy rozdrtila hlavu pekelného hada. „Ipsa conteret.“ To je motto toho, který, dá-li Bůh, bude zítra biskupem Jeanem-Michelem Faurem. Kéž mu Naše Paní žehná a ochraňuje jej „ad multos annos“.
Překlad: D. Grof