čtvrtek 26. března 2015

Rozhovor s bp. Williamsonem bezprostředně po obřadu svěcení bp. Faureho (2015)

 
Rozhovor s bp. Williamsonem bezprostředně po obřadu svěcení bp. Faureho (2015)
19.3.2015
Podpořili vás kněží, pokud jde o toto svěcení?
Ano, byla zde skupina kněží z Latinské Ameriky a Spojených států a odjinud. Existují kněží, kteří chápou. Nejsou početní, ale mají odvahu; mají víru a jsou pevně rozhodnutí pokračovat správným směrem.
Co vás přimělo rozhodnout se vykonat svěcení právě v tuto chvíli?
Každým dnem se s hrozbou války, ve které už nyní takřka jsme, a jíž jsme se se Sýrii a Ukrajinou už dvakrát vyhnuli, přičemž zločinný Západ dále provokuje Rusko, stávalo svěcení čím dál opodstatněnějším. Může nadejít chvíle, kdy Putin řekne, že už toho bylo dost a rozhodne se zaútočit.
Vaše Excelence, některé hlasy již začaly vykřikovat, že vy a biskup Faure jste exkomunikováni, co nám o tom můžete říct?
Pravda je důležitější než autorita. Autorita existuje, aby sloužila Pravdě, a římské autority bohužel opouštějí každým dnem Pravdu díky koncilu čím dál víc. Jejich tresty a odsouzení tedy nemají žádnou platnost; jsou bezvýznamné.
Jaké jsou přednosti biskupa Faureho, že vás přiměly zvažovat jeho vysvěcení na biskupa?
Je rozvážný, zkušený. Je starší, ale o něco mladší než já. Je mu 73 let. Je navíc inteligentní a má Víru. Má také zkušenost z revoluce, protože ve svém mládí prchal z Alžírska. Ztratil kvůli této revoluci vše a zakusil zradu generála De Gaullea, takže chápe moderní svět.
Mnoho mladých kněží nemá takřka žádnou zkušenost s moderním světem nebo revolucí, takže dokonale nechápou to zlo. Například biskup Fellay vůbec nechápe, jaká jsou pokušení a nebezpečí Druhého vatikánského koncilu či jeho snahu přijmout moderní svět. On to nechápe a nechápou to ani mnozí jiní kněží Bratrstva. Jsou příliš mladí a biskup Faure je veterán s dostatečnou zkušeností, aby se vyvaroval této pasti nevědomosti čím moderní církev, moderní svět a všechno další vlastně je.
Hlavní stan biskupa Faureho bude ve Francii. Bude nadále navštěvovat Ameriku jako předtím?
Očekáváme, že takhle to bude, ačkoliv události mohou rozhodnout jinak. Srdce biskupa Faureho je v Latinské Americe a on by se možná mohl vracet do Latinské Ameriky velmi často. Tak to nejpravděpodobněji bude.
Vaše Excelence, bude více svěcení?
Je to docela možné. Tentokrát bylo vykonáno velmi diskrétně, ale příště to bude více než jedno svěcení a bude to zveřejněno ve velkém předstihu.
Budou příští svěcení v Brazílii?
Ne, musela by pravděpodobně být v Evropě. Díky Bohu, že máme Brazílii pro konání tohoto prvního svěcení, protože je daleko od Evropy a mnoha problémů Evropy. Nyní již nejsem jediným biskupem a tak není nebezpečí tak velké.
Očekáváte odsouzení tohoto svěcení ze strany Bratrstva?
Doufám, že tak neučiní, protože by to bylo špatné a já nechci pro Bratrstvo nic zlého.
Kněz Bratrstva nedávno řekl, že Odpor je skupinou opozičníků bez budoucnosti.
Samozřejmě, to také říkali o arcibiskupu Lefebvrovi. Věci se ale neposuzují podle postojů lidí; oni jsou omylní a mohou být snadno oklamáni.
Dalším obviněním je, že jsme plní pýchy.
Arcibiskupa Lefebvra také obviňovali, že je plný pýchy. Ale hájení Pravdy a hlásání toho, že Pravda je nad všemi lidmi, to není pýcha; to je pokora. Nade vším je objektivní pravda, navíc Náš Pán jako člověk mnohokrát v Evangeliu sv. Jana říká: „Neboť jsem sestoupil s nebe, ne abych činil svou vůli, nýbrž vůli Toho, který mě poslal.“ Pak tedy je Náš Pán jako člověk pod něčím, co je nad Ním. Je pokorný. A farizejům řekl: „Kdybych mluvil jako vy, kteří neznáte Pravdu, byl bych lhář.“ Kdybych zmírnil svá prohlášení, byl bych lhář. Kdybych zmírnil svá tvrzení, své požadavky, bylo by to jako revoltovat proti Otci. Požadavky, to absolutní, pocházejí od Otce. Pro nás všechny, dokonce i Ježíše Krista jako člověka.
Zdroj: Non Possumus
Překlad: D. Grof