neděle 14. ledna 2024

Komentář Eleison DCCCLXI – Sedesvakantista Viganò? – II (2024)

 

Komentář Eleison DCCCLXI – Sedesvakantista Viganò? – II (2024)

(861)

13. ledna 2024


SEDESVAKANTISTA VIGANÒ? – II  

Od té doby, co za sebou arcibiskup Viganò, kdysi číslo čtyři ve státním sekretariátu, zanechal Druhý vatikánský koncil a všechnu jeho nádheru a všechny jeho skutky, jsou některé jeho poznámky týkající se papeže Bergoglia tak zžíravé, že se někteří katolíci zamýšlejí nad tím, jestli ho arcibiskup ještě vůbec považuje za papeže. Nepřidal se do řad „sedesvakantistů“, tj. těch katolíků, kteří Petrův stolec považují za uprázdněný od chvíle, kdy onen prokletý koncil napáchal tolik škody katolické Církvi? Jak je možné, že tomuto koncilu a jeho následkům předsedali skutečně katoličtí papežové?

Tento problém je mučivý, protože tímto koncilem se katolická autorita oddělila od katolické Pravdy a přinutila katolíky úplně nebo částečně opustit jedno nebo druhé, protože již nemohli následovat oboje. Katolíci buď přilnuli k Pravdě a víceméně byli „neposlušní“ toho, co vypadalo jako katolická autorita, nebo přilnuli ke zfalšované „autoritě“ a byli víceméně nevěrní neměnné Pravdě. Co se týká arcibiskupa Vigana, po desítky let po koncilu (1962–1965) byl věrný svým kolegům a druhům na nejvyšších místech církevní autority, protože dle svého vlastního doznání, „nemohl uvěřit, že mají v úmyslu zničit Církev“. V roce 2018 se však ve Spojených státech amerických, kde byl papežským nunciem, a také ve vatikánské Kurii setkal s takovým zkažením, že byl nucen hledat odpovídající příčinu a nalezl ji v koncilu. Pak ji nacházel především v koncilním papeži své doby, „argentinském jezuitovi“, jak ho nazývá, o němž se vyjadřoval tak jízlivě, že mnozí pozorovatelé byli nuceni se ptát, zda arcibiskup stále věří, že Bergoglio je papežem. Pojďme k tomu, co řekl 9. prosince.

Podívejte se na „Komentář eleison“ z minulého týdne (č. 860 z 6. ledna) a šestibodový souhrn toho, co řekl, čemuž odpovídá následující tučně zvýrazněné číslování. Nebo ještě lépe, najděte si na internetu jeho úplný původní text dostupný v angličtině na https://catholicfamilynews.com/ nebo na https://www.lifesitenews.com/.

1) Za posledních deset let byla katolická Církev vydána napospas revoluci a chaosu. 2) Kardinálové a biskupové by měli toto ničení blokovat, jsou však sami příliš koncilní na to, aby to dělali. 3) Takto ochromená církevní autorita je vysvětlitelná pouze díky „působení klamu“ předpovězeného pro konec světa. 4) Z Bergoglia to dělá uzurpátora Petrova trůnu. Je falešným prorokem. Nemusíme ho poslouchat. 5) Nemáme však žádnou autoritu oficiálně prohlásit, že není papežem, takže neexistuje žádné lidské řešení. 6) Celá naše bitva ani neprobíhá jen mezi lidmi a myslet si to znamená přivolávat další vážné problémy.

Zde je nejstručnější kostra arcibiskupovy bohaté argumentace – podívejte se na originál, ať může mluvit sám za sebe – ale postačuje to jako náznak, že se drží stranou veřejného „sedesvakantismu“. Poté, co vystavěl svou kauzu proti tomu, koho ve své promluvě většinou nazývá „Bergogliem“ (1–4), dochází k vrcholnému bodu, kde navrhuje své vlastní řešení (5). Může sám sdílet přesvědčení mnoha seriózních katolíků, že ten či onen koncilní papež počínaje Janem XXIII. až po Františka, nebyl pravým papežem, ale toto přesvědčení, ať už ho sdílí jakýkoliv počet z nich, se nikdy nemůže rovnat oficiální církevní deklaraci a jakákoliv taková deklarace bude muset počkat, dokud se Matka Církev nezotaví ze svého současného smrtícího útoku ze strany modernismu, což je těžko vyléčitelná duševní choroba.

Tato zjevná zastávka arcibiskupa Vigana na cestě k sedesvakantismu je zatím velmi rozumná, protože v katolické mysli a srdci zajišťuje jistou míru úcty ke katolické autoritě, která by jinak mohla zůstat zcela stranou. Běda katolické Tradici či jejímu „Odporu“, které by ztratily veškerou úctu ke katolické autoritě, protože tato autorita je Boží a musí se vrátit a jednoho dne se vrátí v plném rozsahu, stejně jako Slunce po zatmění a před koncem světa.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof