středa 23. srpna 2017

Rozhovor s biskupem Faurem k 1. výročí SAJM (2017)

 
Rozhovor s biskupem Faurem k 1. výročí SAJM (2017)
Vaše Excelence, co je SAJM a jaký je jeho duch?
SAJM chce být pokračováním díla a boje arcibiskupa Lefebvra v jeho věrnosti víře všech dob. V této hluboké krizi Církve má SAJM zvláště za cíl chránit kněžský život a zachovávat zápal budoucích kněží.
Proč jste zvolil toto jméno?
17. června 1970 podepsal arcibiskup Lefebvre návrh stanov „Společenství apoštolů Ježíše a Marie“. Odtud pochází ono jméno. Je to interní označení kongregace, kterou založil. Zachováním tohoto jména jsme chtěli uctít arcibiskupa Lefebvra.
Monsignore, kdy a za jakých okolností byla tato nová kongregace založena?
Přesně před rokem na svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie poté, co mi několik kněží a seminaristů vyjádřilo potřebu mít představeného a pravidla společného života atd., což je to, co jsme v Bratrstvu založeném arcibiskupem Lefebvrem vždy měli.
Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi SAJM a FSSPX?
Duch a stanovy jsou prakticky stejné, ale pokud jde o rozdíly, musíme vzít do úvahy katastrofální vývoj FSSPX a tento komentář arcibiskupa Lefebvra po přečtení díla Emmanuela Barbiera Historie du catholicisme libéral et du catholicisme social en France: „Kdybych toto dílo četl dříve, dal bych svým seminaristům jiné zaměření.“ Odkazoval se na potřebu více antiliberálního zaměření.
Jsou stanovy SAJM tytéž, jaké arcibiskup Lefebvre sepsal pro FSSPX?
Stanovy SAJM jsou v podstatě stejné, jako ty sepsané arcibiskupem Lefebvrem pro Bratrstvo, s některými úpravami, jež jsme považovali za nezbytné, když vidíme odchýlení FSSPX. Příkladem je následující bod, který jsme přidali: Od Druhého vatikánského koncilu na svatou mešní Oběť, katolickou nauku a všechen život v Církvi útočí liberální a modernistická hierarchie. Protože má katolické kněžstvo základní povinnost bojovat proti liberalismu a modernismu při obraně porušených Božích práv, odmítá Společenství veškerou možnost kanonické regularizace skrze dvoustrannou dohodu, jednostranné uznání, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, dokud se katolická hierarchie nevrátí k Tradici Církve.“ (kap. II, 5)
Excelence, jak se seminář SAJM rozvíjí?
Rozhodl jsem se vytvořit seminář Sv. Ludvíka z Montfortu, jakmile jsem byl vysvěcen, protože jsem si pamatoval slova arcibiskupa Lefebvra v jeho Duchovní cestě: „Jediná věc je nezbytná pro pokračování katolické Církve: plně katoličtí biskupové, kteří nečiní žádný kompromis s omylem, kteří zakládají katolické semináře, kde se mladí kandidáti kněžství mohou sytit mlékem pravé nauky a klást Našeho Pána Ježíše Krista do středu svého rozumu, své vůle, svého srdce; kteří mají živou víru, hlubokou křesťanskou lásku, bezmeznou oddanost, které je sjednocují s Naším Pánem.
Všechna Boží díla poznají v počátcích nějaké těžkosti, avšak my máme asi 6 nových seminaristů každým rokem, což se za současných okolností zdá být požehnáním od Boha. Profesorský sbor se skládá z dominikánských kněží z Avrillé (Francie). To je zárukou dokonalé pravověrnosti a jasně antiliberální průpravy.
Seminaristé, kteří tráví většinu dne v klášteře Dominikánů, jsou připravováni v atmosféře svaté střídmosti, která je vlastní řeholníkům. Zde navštěvují různé přednášky a odpoledne se vracejí do semináře, který je velmi blízko kláštera. Počínaje tímto rokem budeme mít také dva kněze, kteří nejsou řeholníky, a kteří mi budou pomáhat v semináři.
Kdo jsou současní členové této kongregace?
Pro teď máme dva biskupy, dva kněze a pět seminaristů. Každoročně v druhém roce semináře jsou seminaristé, když obdrží tonzuru, inkardinováni do kongregace.
Monsignore, jak by se kněz mohl stát členem SAJM?
Musí jen vyjádřit svou touhu vejít se mnou v kontakt a předložit žádost.
Jak by mohl vstoupit do semináře SAJM mladý muž?
Podobně. Zpravidla musí kandidáti předem kontaktovat kněze Odporu, kteří rozvíjejí svůj apoštolát v zemích, kde kandidáti žijí.
Bude existovat třetí řád SAJM?
Bude, protože byl vytvořen arcibiskupem Lefebvrem i pro FSSPX.
Co Vaše Excelence očekává od SAJM v budoucnosti?
Zajistit pokračování díla Monsignora Lefebvra s největší věrností k instrukcím, jež nám arcibiskup předal: napravo ani nalevo se neuchyluj. (Přísloví 4:27)
Je něco dalšího, co nám chce Vaše Excelence říct o SAJM?
Rád bych zdůraznil, že naše kongregace nebyla založena náhodou na svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie, a byla také zasvěcena Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Ve svém jménu nosíme Jména Ježíše a Marie, a to zakládá a vyznačuje naši spiritualitu. FSSPX mělo stejné povolání, reprezentované symbolicky v jeho znaku prolnutými srdci Vendée, ale FSSPX zrazuje toto povolání tím, že usiluje o smíření s nepřáteli Ježíše a Marie.
Oni jsou naší jedinou nadějí. Kéž Bůh naší kongregaci dá, aby zůstala věrná a vždy pokorná, bez nádechu velikosti tak, aby vše, co dělá, bylo pro slávu Ježíše a Marie.
Zdroj: Non Possumus
Překlad: D. Grof