úterý 15. srpna 2017

FSSPX: Kde je tvé přesvědčení? (2017)

 
FSSPX: Kde je tvé přesvědčení? (2017)
9. srpna 2017
Čtenáři si možná vzpomenou, že byla do Říma v červnu 2016 zaslána žádost na opravu omylů nalezených v Amoris Laetitia, podepsaná 45 teology.
Obsah jejich zhodnocení Františkova milostného dopisu Satanovi (alias Amoris Laetitia) měl zůstat tajný, ale tento dokument krátce poté unikl a byl dostupný na různých webových stránkách. (LifeSite News byly jedny z nich, ale následně, pravděpodobně na žádost jeho autorů, byl stažen.)
No, úplný text této kritiky teologů je opět dostupný na internetu, včetně webových stránek Bratrstva sv. Pia X. – hmm a bez komentáře.
Shledávám to jako dosti vypovídající.
Vzpomeňte si, že na jaře tohoto roku P. Jean Michel Gleize, FSSPX, předložil svou vlastní detailní kritiku, v níž došel k závěru, že Amoris Laetitia neobsahuje nic skutečně heretického.
Teprve poté, co jsem se domohl vyjasnění ze strany Amerického distriktu FSSPX, mohu čtenářům podat zprávu, že toto je oficiální postoj Bratrstva.
Oněch 45 teologů to však vidí jinak.
K jejich hodnocení budu mít víc co říct v pozdějším příspěvku, ale pro teď nechť je známo, že došli k závěru, že ne méně než jedenáct tezí předložených v Amoris Laetitia by mělo být „odsouzeno jako haeretica“.
Definice haeretica předložená těmi 45 teology je v podstatě stejná jakou použil P. Gleize v procesu hodnocení pro Bratrstvo.
Tito teologové píšou:
Heretická tvrzení odsouzená jako „haeretica“ jsou taková tvrzení, která odporují tvrzením, jež jsou obsažena v Božím zjevení a jsou definována slavnostním soudem jako Božsky zjevené pravdy buď ze strany římského pontifika, když hovoří „ex cathedra“, nebo ze strany kolegia biskupů shromážděných na koncilu, nebo neomylně předložených k věření ze strany řádného a univerzálního Magisteria.
Vyzývám vás, abyste si přečetli úplný text hodnocení oněch 45 teologů sami pro sebe. Má skutečně některé nedostatky, o nichž budeme diskutovat později, ale musíme je [teology] pochválit, že se nezdráhali nazvat herezi svým pravým jménem.
Při vší úctě k FSSPX, jejich publikování kritiky oněch 45 teologů předložené bez jakéhokoliv komentáře, tím méně jejího vyvrácení, vyvolává některé závažné otázky:
Chce Bratrstvo nyní pozměnit svůj předchozí postoj, tj. chce podpořit závěr oněch 45 teologů, že Amoris Laetitia si zaslouží ne méně než jedenáct odsudků za herezi?
Mám pocit, že nechce, což je z mnoha důvodu škoda. 
Proto otázka, která zůstává, je, proč by FSSPX zveřejnilo jakýkoliv text na svých oficiálních webových stránkách – bez jakéhokoliv omezení – pokud na jeho obsah není ochotno dát svou vlastní souhlasnou pečeť?
Než se pokusíme odpovědět na tuto otázku, nechť je známo, že zveřejnění dokumentu ze strany Bratrstva, který se odchyluje od jeho vlastního postoje, v tomto případě dokumentu oněch 45 teologů, není osamoceným případem.
V květnu jsem obracel pozornost čtenářů ke skutečnosti, že FSSPX zveřejnilo článek pod titulkem Proč papež mlčí ohledně dubií, který sestával z výňatků z prezentace Claudia Pierantoniho na konferenci k Amoris Laetitia pořádané laiky a konané v Římě 22. dubna 2017.
V něm člověk nalezne tak absurdní tvrzení jako: „[František] je obětí všeobecného historického odcizení, které postihuje velké části teologického učení“ (oběť!) a Amoris Laetitia dokonce ani neobsahuje cokoliv, co je „přímo nepravověrné“.
Opravdu si chce FSSPX vzít tyto postoje za své vlastní?
Osobně nevěřím, že to chce.
Také jsem nedávno poukázal na to, že FSSPX zveřejnilo (opět bez jakéhokoliv vlastního komentáře) článek z LifeSite News, který šílel ohledně proslovu kardinála Burka na Římském fóru pro život, kde líčil velkého ekumenistu Jana Pavla, Druhý vatikánský koncil a novou evangelizaci jako příklady věrnosti fatimskému poselství.
Opravdu si chce FSSPX vzít tyto postoje za své vlastní?
Osobně nevěřím, že to chce.
Nyní zpět k otázce, která se nabízí:
Proč Bratrstvo na svém oficiálním webu zveřejňuje jakýkoliv obsah, který jasně nereprezentuje jeho vlastní postoje?
Jedinou odpovědí, která mě napadá je, že dnešní FSSPX těžce postrádá pevné přesvědčení, tj. těší ho hrát, nebo alespoň působit, že hraje, na všechny strany.
U toho si zrekapitulujme některé neslučitelné postoje, které se nacházejí na oficiálních webových stránkách, jak byly zmíněny v tomto příspěvku:
  • Amoris Laetitia neobsahuje cokoliv, co si zasluhuje odsouzení jako hereze.
  • Amoris Laetitia obsahuje výroky, které jsou jednoduše „nakloněné herezi“.
  • Amoris Laetitia neobsahuje cokoliv, co by mohlo být považováno za „nepravověrné“.
  • Amoris Laetitia obsahuje ne méně než jedenáct tvrzení, jež si zasluhují odsoudit jako hereze.
  • František, autor Amoris Laetitia, je obětí doby.
  • Požadavek Naší Paní předložený ve Fatimě, včetně zasvěcení Ruska, „není jen pro jednou ... [ale] musí se přijímat generaci za generací v souladu se stále novými ´znameními doby´“.
Mohla by být jakákoliv prostá duše procházející webové stránky FSSPX obviněna za to, že bude při odchodu [z nich] přemýšlet nad tím, čemu přesně vlastně Bratrstvo věří? A co je důležitější, mohlo by se očekávat, že takový člověk bude odcházet a znát pravdu?
Jak tragické je, že Kněžské bratrstvo, které kdysi vydávalo časopis Si, Si, No, No – což je jméno převzaté z Matoušova evangelia 5:37 – „Vaše řeč budiž však: Ano, ano – ne, ne! Co nad to jest, ze zlého jest.“, se nachází v tak žalostném stavu.
Modleme se, ať FSSPX znovu oživí svou horlivost, kterou kdysi mělo, a ať je to brzy.
Zdroj: AKA Catholic
Překlad: D. Grof