sobota 26. srpna 2017

Komentář Eleison DXXVIII – Proč „Odpor“? (2017)


Komentář Eleison DXXVIII – Proč „Odpor“? (2017)
(528)
26. srpna 2017
PROČ „ODPOR“?
Po [Komentáři Eleison] „Proč Tradice?“ nechme P. Patricka Girouarda, který v současnosti slouží ve farnosti „Odporu“ v Západní Kanadě, vysvětlit potřebu nejen toho, že katolíci musí být tradiční, ale i toho, aby tradiční katolíci „odporovali“. Následující „Deklaraci o poslání“ sepsal v červnu 2013, právě proto, aby vysvětlil proč on a několik desítek farníků FSSPX odcházejí od FSSPX. Bohužel „Deklarace“ musela být silně zkrácena. Ohledně úplného textu kontaktuje P. Girouarda na http://thebastion.faith/.
Jestliže jsem se já, P. Girouard, a asi třetina farnosti Langley rozhodl založit novou farnost, bylo to proto, že naše milované Bratrstvo je ničeno svým vedením, a my již nemůžeme vystát neustálou propagandu upřednostňující toto ničení. Když jsme si pečlivě prostudovali dokumenty, jež na něj vrhají světlo, mohli jsme pochopit, co se stalo. Kdybychom pak mlčeli a zůstali nečinní, postavili bychom se nejen na stranu škod, ale také bychom přispívali k ničení tradičního hnutí. Kéž to, že jsme se rozhodli jednat, povzbudí více kněží a věřících učinit totéž!
Prakticky vzato se Bratrstvo sv. Pia X. přidalo ke koncilní církvi. I když dohoda ještě nebyla podepsána, byla nicméně přijata v principu na generální kapitule Bratrstva v červenci 2012, která byla revolucí uvnitř Bratrstva: kapitula přijala rozhodnutí, že od nynějška může Bratrstvo podepsat dohodu s neúnavnými ničiteli katolické Církve.
Jak se však může jakýkoliv katolík hodný toho jména ztotožnit s takovým rozhodnutím? Jak můžeme říct, že jsme katoličtí, jestliže akceptujeme uzavření dohody s těmi, kteří svým jednáním či mlčením usnadňují zatracení nesčetných duší, za něž dal Náš Pán Svůj život? Jak si vůbec můžeme sednout a hovořit s lidmi, kteří prosazují onu ohavnost vůči Bohu, kterou je Novus Ordo Missae?Pamatuji si, jak arcibiskup Lefebvre citoval proroka Malachiáše proti nové mši: „...kněží, kteří pohrdáte mým jménem. „Jak pohrdáme tvým jménem?“ ptáte se. Tak, že na můj oltář přinášíte poskvrněný chléb.“ (I, 7)
Posláním FSSPX nikdy nebylo vstoupit do struktury koncilní církve, aby ji „změnilo“ zevnitř. Takovou iluzi arcibiskup Lefebvre odsoudil po biskupských svěceních v roce 1988. Posláním Bratrstva je vychovávat kněze, kteří budou hlásat Pravdu a energicky bojovat proti omylu, bez „rozhovorů“ nebo „dialogu“ nebo „vyjednávání“. Jako maják bude pak onen malý zbytek přitahovat duše dobré vůle. Současní vůdci Bratrstva však zradili toto poslání a ani netolerují nesouhlas nebo kritiku, takže jedinou cestou pro nás, abychom se drželi Pravdy, je oddělit se od Novobratrstva. Musíme se pilně modlit za řešení této krize a za sebe, abychom vytrvali.
Můžete se mě zeptat: kdy nastane čas připojit se k Římu? Jak vůbec poznáme, jestli už máme dobrého papeže? Odpověď je jednoduchá: až papež veřejně odsoudí novou mši a zakáže její slavení pod trestem exkomunikace; až veřejně odsoudí a zavrhne celý Druhý vatikánský koncil; stručně řečeno, až podnikne účinné kroky, aby uklidil nepořádek. Podobně, kdy se můžeme vrátit a opět důvěřovat FSSPX? Odpověď: Až biskup Fellay a všichni kněží Bratrstva prosazující novou linii budou zbaveni funkce, a bude jim zakázán jakýkoliv budoucí úřad; až budou oficiálně zavrženy texty z kapituly; až budou očištěni věrní kněží atd.
Nemožné, říkáte? Odpovídám stejně jednoduše: No a co? Kde je problém? Konejme prostě svou povinnost, vzdávejme slávu Bohu a nechme Jej, aby se s ničiteli vypořádal Sám. Modleme se a obětujme za jejich obrácení a samozřejmě zůstávejme sjednocení v modlitbě. Ale abychom dělali kompromisy a postavili se za toto ničení? – Nikdy!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof